Šv. Jono kontempliatyviosios seserys

Su džiaugsmu Jums pranešame, kad mūsų vienuolynas vėl atsidarė.

ŠV. JONO KONTEMPLIATYVIOSIOS Seserys sugrįžo Į Vilnių 2016 m.lapkričio 9-tą.

Kaip ir anksčiau, priimame moteris ir merginas asmeninėms rekolekcijoms mūsų vienuolyno svečių namuose.

Tel. 8-647-645-84, kreiptis į s. Daivą Mariją.