ŠV. JONO KONTEMPLIATYVIOSIOS SESERYS

Su džiaugsmu Jums pranešame, kad mūsų vienuolynas vėl atsidarė.
Šv. Jono kontempliatyviosios seserys sugrįžo Į Vilnių 2016 m. lapkričio 9-tą.
Kaip ir anksčiau, priimame moteris ir merginas asmeninėms rekolekcijoms mūsų vienuolyno svečių namuose.

 

 

Kontempliatyviųjų seserų vienuolyno pamaldų tvarka

S E K M A D I E N I S
5.45 AUŠRINĖ
6.30 VIDINĖ MALDA
7.30 RYTMETINĖ
+
10.00 ŠV. MIŠIOS
+
12.45 DIENINĖ
17.45 ADORACIJA
18.45 VAKARINĖ
20.30 NAKTINĖ

P I R M A D I E N I S, A N T R A D I E N I S, T R E Č I A D I E N I S
6.00 VIDINĖ MALDA
7.00 RYTMETINĖ
12.45 DIENINĖ
17.45 VAKARINĖ
18.15 ADORACIJA
Jeigu Šv.mišios yra vakare, Vakarinė ir Adoracija buna 1 val. anksčiau

K E T V I R T A D I E N I S
17.45 VAKARINĖ
19.30 ŠV. VALANDA
21.00 SALVE

P E N K T A D I E N I S
UŽTARIAMOJI ADORACIJA
16.45 ADORACIJA
17.45 VAKARINĖ

Š E ŠT A D I E N IS
DYKUMOS DIENA. SESERYS MELDŽIASI  VIENUMOJE