Šv. Jono kontempliatyviosios seserys

Su džiaugsmu Jums pranešame, kad mūsų vienuolynas vėl atsidarė.
Šv. Jono kontempliatyviosios seserys sugrįžo Į Vilnių 2016 m. lapkričio 9-tą.
Kaip ir anksčiau, priimame moteris ir merginas asmeninėms rekolekcijoms mūsų vienuolyno svečių namuose.


Šių metų rugpjūčio 1-5 d. Šv.Jono Kontempliatyviosios Seserys kviečia 17-35 m. merginas į tylos rekolekcijas 5 dienos su Marija“, kurias ves
br.Paulius CSJ. Kasdien kartu melsimės – šv.mišios, liturginės valandos, adoracija, maldos vakarai.
Bus mokymas – kiekvieną dieną 2 paskaitos . Norinčioms pagelbėti – tarnystės ir darbas sode. Auka už
rekolekcijas – 50 eur.
Registracija tel. 867378047 arba el.paštu sjsvilnius@stjean.com