Šv. Jono kontempliatyviosios seserys

Su džiaugsmu Jums pranešame, kad mūsų vienuolynas vėl atsidarė.
Šv. Jono kontempliatyviosios seserys sugrįžo Į Vilnių 2016 m. lapkričio 9-tą.
Kaip ir anksčiau, priimame moteris ir merginas asmeninėms rekolekcijoms mūsų vienuolyno svečių namuose.