Sutvirtinimo sakramentas jaunimui

PASIRUOŠIMAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI JAUNIMUI (16-25).

Kursų pradžia 2018 m. spalio 14d. po 10 val. Mišių, Išganytojo bažnyčios kriptoje.
Susitikimai vyks sekmadieniais 11:00-12:00 val.
Registruotis galima „Google forma“: https://goo.gl/forms/lj4H1VzN5F83wypq2
arba el paštu: sutvirtinimas.jaunimui@gmail.com

Sutvirtinimui besiruošiantys įsipareigoja:

  • sekmadieniais dalyvauti Šv. Mišiose, bei Šv. Mišių liturgijos paruošime.
  • dalyvauti susitikimuose (nepraleisti daugiau nei 3 susitikimus)
  • dalyvauti Susikaupimo dienoje ir rekolekcijose (datos bus patikslintos rugsėjo mėn.

Susitikimų datos:
Spalio mėn. 14; 21; 28 d.
Lapkričio mėn. 4; 11; 18; 25 d.
Gruodžio mėn. 2; 9; 16 d.
Sausio mėn. 6; 13 (susikaupimo diena); 20; 27 d.
Vasario mėn. 3; 10; 17 d.
Kovo mėn. 3; 10; 16-17 (rekolekcijos), 24; 31 d.
Balandžio mėn. 7; 14; 28 d.
Gegužės mėn. 5; 12; 19 d.

Pirmame susitikime su savimi turėti krikšto liudijimą ir 40 eur auką už metus.