Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
 
Pasiruošimas sutvirtinimui prasidės 2019 m. spalio mėnesį. Tikslios susitikimų datos, laikas ir kita informacija bus paskelbta rugpjūčio pabaigoje. Registruojantis bus reikalingas Krikšto liudijimas, tad prašome juo pasirūpinti iš anksto. Gražios vasaros!