Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Mūsų bažnyčioje 2019-2020 m. rengiami sutvirtinimo kursai suaugusiems (nuo 26 m.).