SKELBIMAI

Vyskupai atsižvelgdami į esamą situaciją, priėmėmė sprendimą dar neatnaujinti viešų pamaldų bažnyčiose, dalyvaujant tikintiesiems. Tai yra, nuo 2020 m. gruodžio 16 d. mūsų bažnyčiose galiojančią tvarką pratęsia iki 2021 m. sausio 31 d., su galimybe ją švelninti ir anksčiau, jei greičiau būtų sulaukta ryškesnių teigiamų pokyčių. Tuo būdu solidarizuojamės su visais, kuriems šis laikas yra itin sunkus, ypač su ligoniais, gydytojais, slaugytojais.

Susitarus su kunigu, yra galimybė atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją.

 

Bažnyčia visą dieną yra atvira (išskyrus šv. Mišias), kviečiame ateiti pasimelsti.

Po kiekvienos šv. Mišių transliacijos kviečiame ateiti priimti šv. Komuniją.

Sekmadienį šv. Komunija dalinama: 13:30, 14, 14:30, 15. 15-18 val bažnyčioje budi kunigas.

 

Šv. Mišios transliuojamos:

Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val.

Sekmadienį šv. Mišios aukojamos – 10:00 val. ir 12:00 val., 18:30 val šv. Mišios lenkų kalba.

Visas šv. Mišias transliuojame mūsų youtube kanale www.youtube.com/user/Joanitai

 

Šiandien, sausio 10 d. Kristaus Krikštas – Kalėdų laiko pabaiga. Švenčiama sekmadienį po Viešpaties Apsireiškimo iškilmės.

Sausio 11 d. šv. Mišios nebus aukojamos.

Sausio 13 d. Laisvės gynėjų diena. Meldžiamės už visus, kurie kovoja už savo nacionalinę laisvę.

Sausio 18 – 25 d. Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis

Sausio 21 d. Šv. Agnietė, mergelė, kankinė.

 

Sausio mėn. Popiežiaus intencija: „meldžiamės, kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems“.

ALFA 30+

Kviečiame dalyvauti Alfa 30+ . Kursas skirtas visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis, neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Kursas prasideda sausio 28 dieną (ketvirtadienį) nuotoliniu būdu, 18.30 val. Pasibaigus karantinui kursas bus tęsiamas gyvai Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Šv.jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g.27), Šv. Jono Pauliaus II salėje II aukšte.

Kursą sudaro 12 susitikimų (vyksta kiekvieną ketvirtadienį 18.30) ir viena savaitgalio išvyka (2021m. kovo 12-14 dienomis).

Registraciją rasite joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems

SUTVIRTINIMO KURSAI SUŽADĖTINIAMS

Kursai prasideda 2020 kovo 1 d., pirmadienį, 19 val., Susitikimų datos: kovo mėn. 1, 8, 15, 22 , balandžio mėn. 12, 22, 29, savaitgalis: balandžio 17-18 (šeštadienis- sekmadienis), gegužės mėn. 6, 13, 20, 27. Daugiau informacijos ir nuorodą į registraciją rasite http://www.joanitai.org/sutvirtinimas-suzadetiniams-2021/

RINKLIAVA

Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:

Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790

Bankas: SEB

Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

PADĖKA

Dėkojame Jums už Jūsų linkėjimus, maldą, gerumą, dovanas. Mylim Jus ir meldžiamės už Jus.

 

„Jokie sunkumai negali mūsų atskirti nuo Dievo. Mūsų malda tegul veda į gyvą tikėjimo liudijimą, kasdienybėje parodant daugiau solidarumo ir atjautos vieni kitiems. Juk ten, kur yra gailestis ir meilė, ten yra Dievas.“

Lietuvos vyskupai