SKELBIMAI

Jei ateinate į šv. Mišias su savo šeimos nariais, labai prašome neišsibarstyti po visą bažnyčią, o būti su šeima toje pačioje vietoje. Mums rūpi jūsų ir visų kitų saugumas.

 

LITURGIJA

Pirmadienį, ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos.

Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val.

Sekmadienį šv. Mišios aukojamos – 10:00 val. ir 12:00 val., 18:30 val šv. Mišios lenkų kalba.

 

Per valstybės skelbiamą karantiną lapkričio 7 – 29 d. visos pamaldos vyks kaip įprasta.  Šventoji Komunija karantino metu dalijama į rankas. Prieš pat komuniją nusiimkite kaukę, sudėkite rankas viena ant kitos, kad kairė ranka būtų viršuje. Kai komunijos dalintojas padeda šv. Komuniją į delną, su dešine ranka paimkite ją ir priimkite, priimkite toje pačioje vietoje, kurioje ją gavote. Nesineškite komunijos į savo vietą.

 

Lapkričio 24 d. Šv. Andriejus Zung-Lakas, kunigas, ir draugai, kankiniai

 

RAROTŲ ŠV. MIŠIOS

Lapkričio 30-24 d. Rarotų šv. Mišias aukosime pirmadienį ir ketvirtadienį 7.00 val.

Rarotų šv. Mišios – tai Advento laikotarpiu, saulėtekio metu Švč. Mergelės Marijos garbei aukojamos šv. Mišios.

Švč. Mergelė Marija mums padeda pasiruošti šv. Kalėdų šventei. Šios šv. Mišios trunka apie 30-35 min.

 

ADVENTO REKOLEKCIJOS

Gruodžio 21-23 d. Advento rekolekcijos bažnyčioje, jas ves t. Reno-Marija. 18.30 val. šv. Mišios, paskaita, po jos – adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.

 

NUOLATINĖ ADORACIJA

Į adoracijos koplytėlę šiuo metu prašome ateiti tik tuos, kurie yra įsipareigoję.

Ieškome norinčio įsipareigoti šeštadieniais 18 val. Sekmadieniais 15 val. ir ketvirtadieniais 14 val. reikėtų pagalbininkų įsipareigojusiems adoruotojams. Dienos valandomis rūpinasi Birutė 8 65649693, birutemarija.t@gmail.com  .

 

TALKA VIENUOLYNO KIEME

Br. Dismas laukia talkininkų grėbti lapus, kasdien po pietų. Galinčius siųsti SMS 8 641 66329.

 

KALĖDAIČIAI

Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui.

 

RINKLIAVA IR PADĖKA

Šiandien rinkliava skiriama paremti šv. Jono brolių formacijos namus. Šiuo metu formacijoje mokosi 40 brolių, tarp jų yra ir br. Elijas, kuris turi pabaigti teologijos studijas. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą, aukas ir maldas.