Šeimų Festivalis 2019 Liepos 10-14 d.

2019 m. Šeimu Festivalis  bus nuo liepos 10 d. iki liepos 14 d., Mardasave.
Registracijos atidarymas bus paskelbtas veliau. 

 


 

Šeimų festivalis kartu su Šv. Jono broliais ir seserimis „Daugiau nebegaliu“. Mardasavas, 2017