REKOLEKCIJOS

ADVENTO REKOLEKCIJOS

Gruodžio 16-18 d. Advento rekolekcijos bažnyčioje, veda s. Aurelija CSJ iš Senųjų Trakų vienuolyno.
Tema: „Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą! (Lk 2, 10)“
18.30 val. šv. Mišios, paskaita, po jos – adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.
Gruodžio 16 d.: „Mūsų širdies džiaugsmas kyla iš jo (Ps 32, 21)“.  Džiaugsmas ir artumas.
Gruodžio 17 d.: „Džiaugsmas kyla dovanojant (Šv. Motina Teresė)“.  Džiaugsmas ir dovanojimas.
Gruodžio 18 d.:Gera laukti kantriai, kol išgelbėjimas ateis iš Viešpaties (Rd 3, 26)“. Džiaugsmas ir kančia.

 

Gruodžio 20-22 d. Advento tylos rekolekcijos Marijos namuose, veda. br. Jurgis CSJ. Tema: „Pasiruošti šv. Kalėdoms“
Auka už nakvynę ir maistą: 45€. Jei ši suma yra kliūtis dalyvauti rekolekcijose, praneškite. Auką už rekolekcijas perduokite Irenai grynais pinigais.
Rekolekcijų dalyviai turi atsivežti:
– šv. Raštą
– kambarinę avalynę
– patalynės užvalkalus (pagal galimybę)
Dėl registracijos kreiptis į Ireną:  +370 648 92920 arba marijosnamai@joanitai.org

Rekolekcijų programa