REKOLEKCIJOS

ADVENTO REKOLEKCIJOS

Gruodžio 16-18 d. Advento rekolekcijos bažnyčioje, veda s. Aurelija CSJ iš Senųjų Trakų vienuolyno. 18.30 val. šv. Mišios, paskaita, po jos – adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.

Gruodžio 20-22 d. Advento rekolekcijos Marijos namuose, veda. br. Jurgis CSJ. Tema “Pasiruošti šv. Kalėdoms”. Daugiau informacijos paskelbsime netrukus.