Reikalingi dokumentai

Dokumentus pradėkite rinkti likus 6 mėnesiams iki santuokos. Reikalingi dokumentai:
1) Krikšto išrašai, skirti specialiai santuokai, išduodami krikšto parapijose (tai ne krikšto pažymėjimas,
išduotas krikšto dieną – reikia parapijoje paprašyti naujo). Paprašykite kunigo, kad pažymėtų, ar esate
priėmę Sutvirtinimo sakramentą (jei nėra tokio įrašo, turėkite Sutvirtinimo sakramento pažymėjimo
kopiją);
2) Laisvos būklės pažymėjimai, kuriuos išduoda klebonas krikšto parapijose (dažnai kartu su krikšto
pažymėjimu);
3) Dabartinės gyvenamosios vietos klebono sutikimas tuoktis ne savo parapijoje (jei sužadėtiniai iš tos
pačios parapijos – užtenka vieno leidimo);
4) Sužadėtinių kursų baigimo pažymėjimas;
5) Sužadėtinių asmens kortelių ar pasų kopijos.
Kur palikti dokumentus?– Zakristijoje. Ji atidaryta prieš kiekvienas šv. Mišias ir po jų. Prašome parašyti
santuokos datą ir valandą.