Paskutinis etapas ruošiant santuokos ceremoniiją. Namų darbai.

Paskutinis etapas ruošiant santuokos ceremoniiją. Namų darbai.
1. Pasirinkite skaitinius http://www.joanitai.org/sv-rasto-skaitiniai-santuokai/
Vieną iš Naujojo arba Senojo Testamento (Nr. 179 – 201), vieną psalmę (Nr. 202 – 208) ir
Evangeliją (Nr. 213-222) ir parašykite kunigui, kodėl jūs šiuos skaitinius pasirinkote. Jūs galite
pasirinkti ir kitus skaitinius – parašykite kunigui kokius, atsispausdinkite ir atsineškite tekstus
santuokos dieną.
2. Pasirinkite pirmųjų skaitinių lektorių ir, jeigu niekas per jūsų santuoką negieda, psalmės lektorių.
Evangeliją skaitys kunigas.
3. Parašykite Visuotinę maldą. Tai 4 – 6 maldos intencijos. Pvz. melskimės už mūsų tėvus, už mus,
už krikšto tėvus, mūsų draugus etc. Kiekviena malda baigiasi žodžiais: „Meldžiame Tave…” Visi
atsako „Išklausyk mus, Viešpatie!” Savo maldos intencijas atsiųskite kunigui. Jis gali jums patarti
ar pakeisti kai kuriuos žodžius, kad viskas būtų sklandžiai.
4. Pasirinkite Visuotinės maldos lektorių.
5. Parašykite jūsų maldą Marijai, kurią jūs skaitysite po ceremonijos prieš Švč. Mergelės Marijos
paveikslą.
6. Jūs galite atlikti išpažintį mūsų bažnyčioje. Kunigai klauso išpažinčių antradieniais 17.30 – 18.20
val., šeštadienais 18.30 – 19.20 val. Galite atlikti išpažintį ir kitoje bažnyčioje arba susitarti
asmeniškai su kunigu. Verta priminti liudininkams, tėvams ir visiems, kurie ateis į santuokos
ceremoniją, dvasiškai pasiruošti ir atlikti išpažintį prieš santuoką. Prieš pat santuoką prieiti
išpažinties galimybės nėra.
7. Del muzikos. Grojama tik sakralinė muzika. Per palaiminimą grojame:
-per jaunavedžių įėjimą;
-per sutoktinių palaiminimą (fonas) http://www.joanitai.org/jugtuviu-apeigos/ Nr. 105;
-per Šv. Komuniją (jeigu yra);
-po maldos Marijai.
Giedame:
-pradžioje giedamas himnas Šv. Dvasiai;
-giedama Psalmė ir Aleliuja;
-jei Šv. Mišių metu – Kyrie, Sanctus, Agnus.
8. Kunigui reikia atsiųsti:
-koks pirmas skaitinys ir kas skaito;
-Psalmę ir kas skaito arba gieda;
-Evangeliją;
-Visuotinę maldą ir kas skaito;
-Maldą Marijai;
-jeigu grojantieji / giedantieji yra ne iš mūsų sąrašo – reikia atsiųsti giesmių programą ir muzikos
programą (jei kurie kūriniai yra groti – su nuorodomis youtube).
1. Gabija, polifonijos ansamblis; sekmadieniais gieda Gailestingumo šventovėje 20 val. ir Išganytojo
bažnyčioje 10 val., tel. 8 623 39525, el. p. gadamonis@yahoo.com
2. Ona (a capella), tel. 8 623 47771, el. p. ona.kvasyte@gmail.com
3. Lina ir Rasa (gieda, kanklės, smuikai), tel. 8 674 47553, el. p. lina.vezeliene@gmail.com
4. Gediminas (gieda, gitara), tel. 862537196, el. p. gediminas.ivaskevicius@gmail.com
5. Roma (negieda, violončelė ir smuikai), tel. 8 615 16773.