Papildoma informacija sužadėtiniams

Prašymus dėl santuokos Išganytojo Bažnyčioje priima br. Jurgis.
El. pašto adresas: brjurek1@gmail.com
Tel. 8 600 87627

Porų priėmimas – trečiadienias 18.20 val., po adoracijos vienuolyne.
Jokia santuoka negali būti užregistuota be porų susitikimo su br. Jurgiu.
Prieš Santuokos sakramentą prašau pateikti šią informaciją apie abu sužadėtinius*:
*(El. paštu, vėliausiai prieš mėnesį.
SVARBU: kai bent vienas iš sutuoktinių yra civiliškai išsiskyręs arba nėra Romos
katalikas/nėra pakrikštytas, – iki santuokos likus bent 3 mėnesiams)

1) vardas, pavardė;
2) asmens kodas;
3) parapija pagal dabartinę gyvenamąją vietą;
4) gyvenamoji vieta, telefonas;
5) gimimo vieta ir data;
6) religija;
7) krikšto vieta ir data;
8) ar esate priėmę Sutvirtinimo sakramentą, kurioje bažnyčioje ir kada;
9) tėvo vardas, pavardė;
10) motinos vardas, mergautinė pavardė;
11) numatomas adresas po santuokos;
12) santuokos data ir tuoksiantis kunigas;
13) liudytojų vardai, pavardės, adresai;
14) kokias pavardes renkatės po santuokos;
15) paso arba tapatybės kortelės numeris;
16) pilietybė;
17) šeimyninė padėtis (nevedęs, netekėjusi, civiliškai susituokęs (-usi), civiliškai
išsiskyręs (-usi)).
18) Ar tuoksitės tik bažnyčioje? Jei ketinate tuoktis ir civilinės metrikacijos skyriuje,
prašome informuoti ir parašyti datą.
SVARBU: jei vienas iš sutuoktinių kitos pilietybės, būtina pirma civiliškai susituokti.
19) Kur vyks ceremonija: bažnyčioje ar koplyčioje? Ar vyks šv. Mišių metu? Bent kelis mėnesius iki santuokos būtina pristatyti šiuos dokumentus (išduotus ne anksčiau kaip likus pusmečiui iki santuokos):
1) krikšto išrašus, skirtus specialiai santuokai, išduodamus krikšto parapijose;
2) laisvos būklės (formos?) pažymėjimus, kuriuos išduoda klebonas krikšto parapijose (dažnai kartu su krikšto pažymėjimu);
3) dabartinės gyvenamosios vietos klebono sutikimą tuoktis ne savo parapijoje (jei tapati parapija, užtenka vieno leidimo);
4) sužadėtinių kursų baigimo pažymėjimą;
5) Sutvirtinimo sakramento kopijas;
6) sužadėtinių pasų arba asmens kortelių kopijas.
Tuokiant kunigui iš kitos parapijos:
– Asmeninio susitikimo su kunigu metu prašome priminti apie sužadėtinių ANKETĄ, kuriąreikia užpildyti ir perduoti sekretorei.
– Jei kunigas imasi pats tvarkyti visus dokumentus, įskaitant Civilinės metrikacijos skyrių, informuoti apie tai sekretorę.
Kur palikti dokumentus?
– Zakristijoje. Ji atidaryta prieš kiekvienas šv. Mišias ir po jų. Prašome pasakyti: „Santuokos dokumentai sekretorei.“

Informacija, susijusi su Santuokos ceremonija:
Registracija:
– Sužadėtiniai suderina santuokos datą ir valandą su tuoksiančiu kunigu. Apie tai informuoja sekretorę (sakramentai@joanitai.org), kuri užregistruoja datą duomenų bazėje. Ceremonijos dalykai (trukmė, skaitiniai ir pan.) suderinami su kunigu individualaus susitikimo metu.
Bažnyčios puošimas:
– Atsakingi patys sužadėtiniai, kurie pasirūpina gėlėmis, žvakutėmis ir kitais reikalingais dalykais. Reikėtų kreiptis į savanorę, kuri pagal sutarimą papuoš bažnyčią: Laimutė laimute.gubiniene@gmail.com , tel. 868787846 .
– Gėlių žiedlapius, jei jie bus barstomi, po ceremonijos būtinai reikia susišluoti (ir bažnyčioje, ir kieme). Prašome pranešti, kas sutvarkys bažnyčią ir laiptus po ceremonijos, br. Jurgiui tel. 8 600 87627 .
– Jei tą pačią dieną numatytos kelios santuokos, sužadėtinių prašome tarpusavyje susiderinti ir dalytis bažnyčios puošyba (apie tai informuoja ir kitų porų kontaktus duoda sekretore).
– Žvakių negalima statyti ant kilimų ir ant suolų, net jeigu jos yra žvakidėse.
Giesmės/muzika:
– Bažnyčioje galima tik tokia muzika, kuri įkvepia maldai ir padeda susikaupti (klasikinė, polifonijos giesmės).
– Gabija (polifonijos ansamblis; sekmadieniais gieda Gailestingumo šventovėje 20 val. ir Išganytojo bažnyčioje 10 val.),
tel. 8 623 39525, el. p. gadamonis@yahoo.com .
– Ona (a capella), tel. 8 623 47771; el. p. ona.kvasyte@gmail.com .
– Lina ir Rasa (gieda, kanklės, smuikai), tel. 8 674 47553; el.p. lina.vezeliene@gmail.com .
-Gediminas (gieda, gitara)
– Roma (negieda, violončelė ir smuikai), tel. 8 615 16773.
– Jei norite pasikviesti muzikantus iš kitos aplinkos, svarbu, kad apie tai būtų informuotas tuoksiantis kunigas. Kūriniai ir jų atlikimo laikas derinami su kunigu.
Auka:
– Už santuokos laiminimą prašome palikti auką, kuri įteikiama kunigui po ceremonijos. Tai gali padaryti ir liudytojai.
– Jei tuokia kunigas iš kitos parapijos, prašome palikti auka ir bažnyčiai. Ją galima perduoti vienam iš atsakingų brolių ar padaryti pavedimą (duomenys nurodyti tinklapyje joanitai.org)
Kita:
– Nuotraukos:
Fotografas Ridas Damkevičius, tel. 8 636 55414, http://www.ridasdamkevicius.com/
Fotografė Austėja Lapėnaitė, http://www.fotolobis.lt , tel. 8 625 19973, el. paštas – info@fotolobis.lt . Darbo laikas: nuo II iki VI, 11-19 val.
– Fotografui prieš ceremoniją reikia ateiti pas kunigą ir susitarti dėl sąlygų (fotografuoti prašome diskretiškai).
– Po ceremonijos galima likti kieme sveikinimams. Vienuolynas gali paskolinti stalus vaišėms, jie yra rūbinėje prie zakristijos. Stalų išsinešimu, dengimu ir gražinimu į vietą turite pasirūpinti patys. Derinti su Lina arba broliais.
– Vienuolyne vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, todėl prašome po ceremonijos likti kieme ne ilgiau nei 1-1,5 val. Prašome neleisti muzikos per garso įrangą ir nestovėti prie bažnyčios durų.
– Dėl įvažiavimo: prašome atvažiuoti iš Antakalnio g., nes vartai Sapiegos g. skirti tik broliams.
– Primename, kad broliai su pasitikėjimu įsileidžia Jus į vienuolyno patalpas. Broliams padeda savanoriai, tad prašome Jūsų pačių iniciatyvos bei supratingumo derinant rūpimus klausimus.