Pagalba broliams

Šv. Jono bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti Jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame – už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame Šv. Mišias jų intencijomis.

Piniginės aukos

Toji parama galėtų būti 1,2% Jūsų pajamų mokesčio (GPM) (Broliams, Seserims, Apaštalinėms seserims), ar auka į mūsų banko sąskaitas.

Broliams:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

Prašymas skirti 1,2 % 

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2019 m. Gavome 9570 Eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą, nudažyti koplyčią, pataisyti lubas šv. Jono Pauliaus II salėje, atnaujinti rūbinės erdvę (padarėme naujas spintas ir pan.), surinkti vargonus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje bei kėdes prie altoriaus.

Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus koplyčiai. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Prašymo formas galite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau DABAR. DĖKOJAME!

1,2 % nuo jūsų jau sumokėto GMP galite skirti vienu iš 3 būdų:
1. Per EDS (elektroninio deklaravimo sistemą) prisijungus internetu www.deklaravimas.vmi.lt.
2. Atsisiuntus iš VMI internetinio puslapio prašymo formą (FR0512 v.4), ją atsispausdinus, užpildžius šią formą ranka ir išsiuntus paprastu paštu adresu: VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui, Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
Pastaba: prašymo formą galite atsisiųsti ir iš mūsų internetinio puslapio. Spauskite čia.
3. Užpildžius ir palikus šią prašymo formą zakristijoje arba padavus broliams.

Svarbu:

 • Pildant prašymą ranka, pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu; tekstas turi būti įrašytas
  didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis; raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas
  vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.
 • Laukelyje „5“ (mokestinis laikotarpis) įrašoma „2019“. Laukelyje „6S“ kryželis.
  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno juridinis kodas: 192060790. Todėl formos
  laukelyje „E2“ reikia įrašyti skaičius: 192060790.
 • Formos laukelio „E3“ pildyti nereikia, nebent paramą norite skirti kokiai nors konkrečiai
  vienuolyno veiklai.
 • Formos laukelyje „E4“ galite įrašyti „1,20“, jeigu visą savo paramą (t.y. 1,2%) skiriate mūsų
  vienuolyno bei mūsų bendruomenės reikalams.
 • Siunčiant prašymą paprastuoju paštu, viename voke galima siųsti tik vieną prašymo formą.
 • Prašymo formas turite pateikti ne vėliau, kaip iki š.m. rugpjūčio 20 dienos, bet rekomenduojame pateikti jau DABAR. Jei reikėtų pagalbos pildant, prašom kreiptis į brolį Jurgį. DĖKOJAME!

Maisto produktai

Jei jūs norite mums padėti maisto dovanomis, mums visada reikia:

 • Daržovių
 • Vaisių
 • Olandiško sūrio
 • Kefyro

Fizinė pagalba

Mūsų vienuolynas yra didelis, o mūsų sodas dar didesnis. Mums, broliams, sunku patiems viską sutvarkyti. Jei jūs norite mums padėti, mums reikia pagalbos:

 • Sode (žolės pjovimas, piktžolių pašalinimas, medžių ir gėlių sodinimas, lapų grėbimas, sniego valymas ir t.t.)
  Prašome siųsti br. Jonui Chrizostomui žinutę / el. laišką, arba skambinti : +370 677 75 163  /  jch@joanitai.org
 • Viduje (valyti koridorius, bažnyčią, koplyčią, pokalbių kambarius, tualetus, laistyti gėles ir t.t.)
  Prašome siųsti br. Jonui Chrizostomui žinutę / el. laišką, arba skambinti : +370 677 75 163  /  jch@joanitai.org
 • Lauko darbai (langų valymas, pastatų taisymas ir priežiūra)
  Prašome siųsti br. Steponui žinutę / el. laišką, arba skambinti : +37060788594  /  frpauletienne@stjean.com
 • Administracija (parengti santuokas dokumentus, sutvirtinimo dokumentus, pirmosios komunijos dokumentus ir t.t.)
  Prašome siųsti br. Jurgiui žinutę / el. laišką, arba skambinti : +370 600 87 627  /  brjurek1@gmail.com