Pagalba broliams

Šv. Jono bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti Jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame – už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame Šv. Mišias jų intencijomis.

Piniginės aukos

Toji parama galėtų būti 2% Jūsų pajamų mokesčio (GPM) (Broliams, Seserims, Apaštalinėms seserims), ar auka į mūsų banko sąskaitas.

Broliams:

Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

 

PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui

Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2018 m. Gavome per 8667,76 eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigėme daryti relikvijorius 5-iems altoriams bažnyčioje, atnaujinome vienuolyno virtuvę, laiptus į Jono Pauliaus II salę, pasiuvome aprangą chorui „Adoramus“, nupirkome naują liturginę aprangą – arnotus, sutvarkėme kelią pas seseris.

Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje, kėdes prie altoriaus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, tvarkyti nuolatinės adoracijos koplytėlę, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau DABAR. DĖKOJAME!

2% nuo jūsų jau sumokėto GMP galite skirti vienu iš 3 būdų
1. Per EDS (elektroninio deklaravimo sistemą) prisijungus internetu www.deklaravimas.vmi.lt.
2. Atsisiuntus iš VMI internetinio puslapio prašymo formą (FR0512 v.3), ją atsispausdinus,
užpildžius šią formą ranka ir išsiuntus paprastu paštu adresu: VMI Mokestinių prievolių
departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui, Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
3. Užpildžius ir palikus šią prašymo formą zakristijoje arba padavus broliams.

Svarbu:
Pildant prašymą ranka, pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu; tekstas turi būti įrašytas
didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis; raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas
vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.
Laukelyje „5“ (mokestinis laikotarpis) įrašoma „2018“. Laukelyje „6S“ kryželis.
Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno juridinis kodas: 192060790. Todėl formos
laukelyje „E2“ reikia įrašyti skaičius: 192060790.
Formos laukelio „E3“ pildyti nereikia, nebent paramą norite skirti kokiai nors konkrečiai
vienuolyno veiklai.
Formos laukelyje „E4“ galite įrašyti „2,00“, jeigu visą savo paramą (t.y. 2%) skiriate mūsų
vienuolyno bei mūsų bendruomenės reikalams.
Siunčiant prašymą paprastuoju paštu, viename voke galima siųsti tik vieną prašymo formą.
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau, kaip iki š.m. gegužės 1 dienos, bet rekomenduojame pateikti jau DABAR.

Jei reikėtų pagalbos pildant, prašom kreiptis į brolį Jurgį. DĖKOJAME!

 

Maisto produktai

Jei jūs norite mums padėti maisto dovanomis, mums visada reikia:

 • Daržovių
 • Vaisių
 • Olandiško sūrio
 • Kefyro

 

Fizinė pagalba

Musų vienuolynas yra didelis, o mūsų sodas dar didesnis. Mums, broliams, sunku patiems viską sutvarkyti. Jei jūs norite mums padėti, mums reikia pagalbos:

 • Sode (žolės pjovimas, piktžolių pašalinimas, medžių ir gėlių sodinimas, lapų grėbimas, sniego valymas ir t.t.)
  Prašome siųsti br. Jonui Chrizostomui žinutšę / el. laišką, arba skambinti : +370 677 75 163  /  jch@joanitai.org
 • Viduje (valyti koridorius, bažnyčią, koplyčią, pokalbių kambarius, tualetus, laistyti gėles ir t.t.)
  Prašome siųsti br. Jonui Chrizostomui žinutšę / el. laišką, arba skambinti : +370 677 75 163  /  jch@joanitai.org
 • Lauko darbai (langų valymas, pastatų taisymas ir priežiūra)
  Prašome siųsti br. Steponui žinutę / el. laišką, arba skambinti : +37060788594  /  frpauletienne@stjean.com
 • Administracija (parengti santuokas dokumentus, sutvirtinimo dokumentus, pirmosios komunijos dokumentus ir t.t.)
  Prašome siųsti br. Jurgiui žinutę / el. laišką, arba skambinti : +370 600 87 627  /  brjurek1@gmail.com