Krikštas

Dėl kūdikio arba vaiko iki 7 metų krikšto prašome susisiekti  su broliu, kuris krikštys (inicialai JC – tai br. Jonas Chrizostomas), patvirtinti, kad niekas nepasikeitė  bei patvirtinti jūsų dalyvavimą  pasiruošime (tėvai be vaikų; krikšto tėvams nebūtina, bet jie gali ateiti). Po to parašyti Linai (sakramentai@joanitai.org), atsakant į 10 klausimų, kuriuos rasite žemiau prie krikšto registracijos.  

 

Krikštas

Birželio 1 d. , 10. 30 val. (br. Paulius) pasiruošimas  – Gegužės  3 d. 18.30  šv. Mykolo k.

Birželio 8 d. , 14. 30 val. (br.Steponas) pasiruošimas  – Birželio 1 d. 17.00  šv. Gabrieliaus k.

Birželio 15 d, šeštadienį, 10.30 val. Krikštas bažnyčioje (JC), pasiruošimas  – birželio 5 D, 18.30, šv. Gabrieliaus k.

Birželio 29 d. , – 15.30 val. (br. Reno – Marija ) pasiruošimas  – birzelio 11d. 18.30  šv. Mykolo  k

Birželio 30 d. , – 15.30 val. (br. Reno – Marija ) pasiruošimas  – birzelio 11d. 18.30  šv. Mykolo  k

Liepos 6 d. , – 15.30 val. (br. Reno – Marija ) pasiruošimas  – birzelio 11d. 18.30  šv. Mykolo  k.

Liepos 7 d. , – 14.00 val. (br. Steponas ) pasiruošimas – brsteponas@joanitai.org;
registracija : Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Liepos 20 d. , – 16.00val. (br. Steponas ) pasiruošimas – brsteponas@joanitai.org;
registracija : Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Liepos 21 d. , – 15.30 val. (br. Paulius ) pasiruošimas – 6 liepos d. 17 val. šv. Mykolo kambaryje ( brjurek1@gmail.com) : registracija Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Liepos 27 d. , – 10.30 val. (br. Paulius ) pasiruošimas – 6 liepos d. 17 val. šv. Mykolo kambaryje ( brjurek1@gmail.com) : registracija Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Liepos 28 d. , – 10.30 val. (br. Steponas ) pasiruošimas – brsteponas@joanitai.org;
registracija : Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugpjūčio 3 d. , – 10.30 val. (br. Paulius ) pasiruošimas – 12 liepos d. 18.30 val.
Šv. Mykolo kambaryje ( brjurek1@gmail.com) : registracija Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugpjūčio 4 d. , – 10.30 val. (br. Jurek ) pasiruošimas – 2 rugpjūčio d. 18.30 val šv. Mykolo kambaryje ( brjurek1@gmail.com) : registracija Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugpjūčio 10 d. , – 10.30 val. (br. Jonas Chrizostomas ) pasiruošimas – 25 liepos d. 18.30 val.
Šv. Mykolo kambaryje ( +370 67775 163, jch@joanitai.org) : registracija Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugpjūčio 11 d. , – 13.30 val. (br. Jurek ) pasiruošimas – 2 rugpjūčio d. 18.30 val.
Šv. Mykolo kambaryje ( brjurek1@gmail.com) : registracija Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugpjūčio 17 d. , – 10.30 val. (br. Jurek ) pasiruošimas – 2 rugpjūčio d. 18.30 val.
Šv. Mykolo kambaryje ( brjurek1@gmail.com) : registracija Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugpjūčio 18 d. ,– 10.30 val. (br. Steponas ) pasiruošimas – brsteponas@joanitai.org;
registracija : Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugpjūčio 24 d. , – 10.30 val. (br. Jurek ) pasiruošimas – 2 rugpjūčio d. 18.30 val.
Šv. Mykolo kambaryje ( brjurek1@gmail.com) : registracija Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugpjūčio 25 d. , – 10.30 val. (br. Steponas ) pasiruošimas – brsteponas@joanitai.org;
registracija : Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugpjūčio 31 d. , 10.30 val. (br. Steponas ) pasiruošimas – brsteponas@joanitai.org;
registracija : Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugsejo 1 d. , – 14.00 val. (br. Jonas Chrizostomas ) pasiruošimas  – 16 rugpjūčio d. 19.30 val  šv. Mykolo  kambaryje
(  +370 677 75 163, jch@joanitai.org) : registracija Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugsėjo 8 d. , – 10.30 val. (br. Jurek ) pasiruošimas – 6 rugsėjo d. 18.30 val.
Šv. Mykolo kambaryje ( brjurek1@gmail.com) : registracija Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugsėjo 14 d. , 15.00 val. (br. Reno Marija ) pasiruošimas – renaudmarie@stjean.com ,
registracija : Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugsėjo 15 d. , – 10.30 val. (br. Steponas ) pasiruošimas – brsteponas@joanitai.org;
registracija : Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugsėjo 21 d. , – 10.30 val. (br. Paulius ) pasiruošimas – 5 rugsėjo d. 18.30 val.
Šv. Mykolo kambaryje ( brjurek1@gmail.com) : registracija Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugsėjo 28 d. , 10.30 val. (br. Steponas ) pasiruošimas – brsteponas@joanitai.org;
registracija : Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Rugsėjo 29 d. , – 14.30 val. (br. Jonas Chrizostomas ) pasiruošimas – 18 rugsejo d. 18.30 val.
Šv. Mykolo kambaryje ( +370 67775 163, jch@joanitai.org) : registracija Lina Šaparauskienė sakramentai@joanitai.org

Dėl kitų datų prašome kreiptis tiesiogai į br. Jurgį brjurek1@gmail.com

 


 

Prieš Krikštą (paprastai – likus savaitei) tėvams ir krikšto tėvams vienuolyne vyksta
privalomas pasiruošimas: numatoma krikštijimo eiga, skaitiniai, paruošiama malda už
šeimą. Į pasiruošimo susitikimą prašome ateiti be vaikų. Privalomo pasiruošimo laikas
numatomas susitarus su broliu, kuris krikštys Jūsų kūdikį ar vaiką.
Kad gerai pasiruoštumėte šiai gražiai šventei, dieną prieš Krikštą tėvus, krikštatėvius
kviečiame ateiti išpažinties.
Priklausomai nuo to, kiek žmonių registruosis, krikšto pasiruošimas ir apeigos gali vykti
bendrai kelioms šeimoms.
Krikšto vardą siūlome pasirinkti iš šventųjų vardų.

 

Krikšto sakramentui prašome pateikti šiuos duomenis el. paštu sakramentai@joanitai.org:
1. Krikštijamo vaikelio vardas, krikšto vardas ir pavardė.
2. Kada (metai, mėnuo, diena) ir kur gimė.3. Asmens kodas.
4.Tėvo vardas ir pavardė.
5. Motinos vardas ir mergautinė pavardė.
6. Tėvų adresas.
7. Kur tėvai tuokėsi: nurodyti miestą (ir bažnyčią, jei Santuoka bažnytinė).
8. Kada (metai, mėnuo ir diena) ir kuris brolis krikštys.
9. Krikšto tėvo vardas ir pavardė.
10. Krikšto motinos vardas ir pavardė.

 

Kas gali būti krikšto tėvu / motina:
– tik katalikas(ė);
– sulaukęs(usi) 16 metų;
– jeigu yra susituokęs(usi), turi būti priėmęs(usi) Santuokos sakramentą.
– jeigu turi vedybinį gyvenimą, turi būti su santuokos sakramentu.

Pastaba: krikščionis ne katalikas (taip pat ir tas katalikas, kuris gyvena šeimos gyvenimą be santuokos sakramento) gali būti tik Krikšto liudininku drauge su krikštatėviu (krikštamote) kataliku.

 

Ką reikia turėti Krikšto apeigoms:
– Krikšto žvakę;
– baltą Krikšto drabužėlį.

Po Krikšto apeigų bus galima pašventinti dovanėles, skirtas vaikeliui, tačiau šios dovanos turi būti krikščioniškos: medalikėliai, kryželiai, šventųjų paveikslai ar Šv. Raštas. Kitos dovanos nebus šventinamos.


7 metų amžiaus ir vyresnių vaikų bei paauglių krikštas

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai krikštijami tik pabaigę pasiruošimo Krikštui ir Pirmajai Komunijai programą.
Informaciją rasite http://joanitai.org.seliava.serveriai.lt/pirmojikomunija/

Jei turite klausimų dėl krikšto sakramento, prašome susisiekti su br. Jurgiu:
el. pašto adresas: brjurek1@gmail.com
Tel. numeris: +370 600 87 627

Kaip pasiruošti Krikšto sakramentui? Namų darbai.

 

 

PRIEDAI
Krikštas. Liturginis tekstas
Pasirinktini tekstai krikštijant
Tėvų malda Marijai po krikšto