Krikštas

Dėl kūdikio arba vaiko iki 7 metų krikšto, prašome susisiekti  su Lina (sakramentai@joanitai.org), jai nurodant kada (iš žemiau nurodytų datų) bus teikiamas Krikšto sakramentas ir kada jus dalyvausite pasiruošime ( tėvai be vaikų; krikšto tėvams nebūtina). 

 

Krikštas

Vasario 17 d. , 13. 30 val. (br.Steponas) pasiruošimas  – vasario 12 d. 19.00  šv. Gabrieliaus k.

Kovo 3 d, sekmadienį, 13.30 gr. Krikštas koplyčioje (JC) pasiruošimas – vasario 13 D.,trečiadienį,  18.30šv. Gabrieliaus k.

Kovo 16 d. , 10. 30 val. (br. Paulius) pasiruošimas  – kovo  1 d. 18.30  šv. Mykolaus k.

Kovo 17 d. , 13. 30 val. (br.Steponas) pasiruošimas  – kovo  8 d. 18.30  šv. Gabrieliaus k.

Kovo 30 d. , 10. 30 val. (br. Paulius) pasiruošimas  – kovo  1 d. 18.30  šv. Mykolaus k.

Balandzio 13 d. , 10. 30 val. (br. Paulius) pasiruošimas  – Balandzio  5 d. 18.30  šv. Mykolaus k.

Balandzio 27 d., 14. 30 val. (br.Steponas) pasiruošimas  – Balandzio  12 d. 19.00  šv. Gabrieliaus k.

Gegužės 4 d. , 14. 30 val. (br.Steponas) pasiruošimas  – Balandzio 26 d. 19.00  šv. Gabrieliaus k.

Gegužės 5 d. , 14. 30 val. (br.Steponas) pasiruošimas  – balandzio 26 d. 18.30  šv. Gabrieliaus k.

Gegužės 11 d. , 14. 30 val. (br.Steponas) pasiruošimas  – gegužės 3 d. 19.00  šv. Gabrieliaus k.

Gegužės 18 d. , 10. 30 val. (br. Paulius) pasiruošimas  – Gegužės  3 d. 18.30  šv. Mykolaus k.

Gegužės 19 d. – 15.30 val. (br. Reno – Marija ) pasiruošimas  – balandzio   24 d. 18.30  šv. Gabrieliaus  k.

Gegužės 26 d, sekmadienį, 13.30 gr. Krikštas koplyčioje (JC)  pasiruošimas – Gegužės 15 D, 18.30, šv. Gabrieliaus k.

Birželio 1 d. , 10. 30 val. (br. Paulius) pasiruošimas  – Gegužės  3 d. 18.30  šv. Mykolaus k.

Birželio 8 d. , 14. 30 val. (br.Steponas) pasiruošimas  – Birželio 1 d. 17.00  šv. Gabrieliaus k.

Birželio 15 d, šeštadienį, 10.30 val. Krikštas bažnyčioje (JC), pasiruošimas  – birželio 5 D, 18.30, šv. Gabrieliaus k.

Birželio 29 d. , – 15.30 val. (br. Reno – Marija ) pasiruošimas  – birzelio 11d. 18.30  šv. Mykolaus  k

Birželio 30 d. , – 15.30 val. (br. Reno – Marija ) pasiruošimas  – birzelio 11d. 18.30  šv. Mykolaus  k

Liepos 6 d. , – 15.30 val. (br. Reno – Marija ) pasiruošimas  – birzelio 11d. 18.30  šv. Mykolaus  k.

 

Dėl kitų datų prašome kreiptis tiesiogai į br. Jurgį brjurek1@gmail.com

 


 

Prieš Krikštą (paprastai – likus savaitei) tėvams ir krikšto tėvams vienuolyne vyksta
privalomas pasiruošimas: numatoma krikštijimo eiga, skaitiniai, paruošiama malda už
šeimą. Į pasiruošimo susitikimą prašome ateiti be vaikų. Privalomo pasiruošimo laikas
numatomas susitarus su broliu, kuris krikštys Jūsų kūdikį ar vaiką.
Kad gerai pasiruoštumėte šiai gražiai šventei, dieną prieš Krikštą tėvus, krikštatėvius
kviečiame ateiti išpažinties.
Priklausomai nuo to, kiek žmonių registruosis, krikšto pasiruošimas ir apeigos gali vykti
bendrai kelioms šeimoms.
Krikšto vardą siūlome pasirinkti iš šventųjų vardų.

 

Krikšto sakramentui prašome pateikti šiuos duomenis el. paštu sakramentai@joanitai.org:
1. Krikštijamo vaikelio vardas, krikšto vardas ir pavardė.
2. Kada (metai, mėnuo, diena) ir kur gimė.3. Asmens kodas.
4.Tėvo vardas ir pavardė.
5. Motinos vardas ir mergautinė pavardė.
6. Tėvų adresas.
7. Kur tėvai tuokėsi: nurodyti miestą (ir bažnyčią, jei Santuoka bažnytinė).
8. Kada (metai, mėnuo ir diena) ir kuris brolis krikštys.
9. Krikšto tėvo vardas ir pavardė.
10. Krikšto motinos vardas ir pavardė.

 

Kas gali būti krikšto tėvu / motina:
– tik katalikas(ė);
– sulaukęs(usi) 16 metų;
– jeigu yra susituokęs(usi), turi būti priėmęs(usi) Santuokos sakramentą.
– jeigu turi vedybinį gyvenimą, turi būti su santuokos sakramentu.

Pastaba: krikščionis ne katalikas (taip pat ir tas katalikas, kuris gyvena šeimos gyvenimą be santuokos sakramento) gali būti tik Krikšto liudininku drauge su krikštatėviu (krikštamote) kataliku.

 

Ką reikia turėti Krikšto apeigoms:
– Krikšto žvakę;
– baltą Krikšto drabužėlį.

Po Krikšto apeigų bus galima pašventinti dovanėles, skirtas vaikeliui, tačiau šios dovanos turi būti krikščioniškos: medalikėliai, kryželiai, šventųjų paveikslai ar Šv. Raštas. Kitos dovanos nebus šventinamos.


7 metų amžiaus ir vyresnių vaikų bei paauglių krikštas

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai krikštijami tik pabaigę pasiruošimo Krikštui ir Pirmajai Komunijai programą.
Informaciją rasite http://joanitai.org.seliava.serveriai.lt/pirmojikomunija/

 

Jei turite klausimų dėl krikšto sakramento, prašome susisiekti su br. Jurgiu:
el. pašto adresas: brjurek1@gmail.com
Tel. numeris: +370 600 87 627

Kaip pasiruošti Krikšto sakramentui? Namų darbai.

 

 

PRIEDAI
Krikštas. Liturginis tekstas
Pasirinktini tekstai krikštijant
Tėvų malda Marijai po krikšto