Krikštas

Dėl kūdikio arba vaiko iki 7 metų krikšto, prašome susisiekti  su Lina (sakramentai@joanitai.org), jai nurodant kada (iš žemiau nurodytų datų) bus teikiamas Krikšto sakramentas ir kada jus dalyvausite pasiruošime ( tėvai be vaikų; krikšto tėvams nebūtina). Susitikimai vyks Šv. Mykolo pokalbių kambaryje (pirmas prie įėjimo).

Balandžio 14 d. ( šeštadienį 14.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas balandžio 7 d. 18.30
Balandžio 28 d. ( šeštadienį 11.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas balandžio 7 d. 18.30

Gegužės 20 d. ( sekmadini  14.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas gegužės 4 d. 18.30
Gegužės 26 d. ( šeštadienį 11.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas gegužės 4 d. 18.30

Birželio 16 d. ( šeštadienį 11.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas Birželio 1 d. 18.30
Birželio 24 d. ( sekmadieni 14.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas Birželio 1 d. 18.30
Birželio 30 d. ( šeštadienį 10.30 val. bažnyčioje ) pasiruošimas Birželio 1 d. 18.30

Liepos 1 d. ( sekmadieni 10.30 val., bažnyčioje ) pasiruošimas Birželio 1 d. 18.30
Liepos 7 d. ( sekmadieni 14.00 val., bažnyčioje ) pasiruošimas Birželio 29 d. 18.30
Liepos 8 d. ( sekmadieni 10.00 val., bažnyčioje ) pasiruošimas Birželio 29 d. 18.30
Liepos 14 d. ( šeštadienį 10.00 val., bažnyčioje ) pasiruošimas Birželio 29 d. 18.30
Liepos 15 d. ( sekmadieni 10.30 val., bažnyčioje ) pasiruošimas Birželio 29 d. 18.30
Liepos 22 d. ( sekmadieni 15.00 val., brolių koplyčioje) pasiruošimas Birželio 29 d. 18.30
Liepos 28 d. ( šeštadienį 14.30 val., brolių koplyčioje ) pasiruošimas Birželio 29 d. 18.30
Liepos 29 d. ( sekmadieni 14.30 val., brolių koplyčioje) pasiruošimas Birželio 29 d. 18.30

Rugpjūčio 4 d. ( šeštadienį 10.30 val., bažnyčioje ) pasiruošimas Birželio 29 d. 18.30
Rugpjūčio 5 d.( sekmadieni 14.30 val., brolių koplyčioje) pasiruošimas Birželio 29 d. 18.30
Rugpjūčio 11 d. ( šeštadienį 14.30 val., brolių koplyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 3 d. 18.30
Rugpjūčio 12 d. ( sekmadieni 14.30 val., brolių koplyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 3 d. 18.30
Rugpjūčio 18 d. ( šeštadienį 10.30 val., bažnyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 3 d. 18.30
Rugpjūčio 19 d. ( sekmadieni 10.30 val., bažnyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 3 d. 18.30
Rugpjūčio 25 d. ( šeštadienį 10.30 val., bažnyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 3 d. 18.30
Rugpjūčio 26 d. ( sekmadieni 10.30 val., bažnyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 3 d. 18.30

Rugsėjo 1 d. ( šeštadienį 10.00 val., bažnyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 3 d. 18.30
Rugsėjo 2 d. ( sekmadieni 14.00 val., brolių koplyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 3 d. 18.30
Rugsėjo 8 d. ( šeštadienį 10.30 val., brolių koplyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 3 d. 18.30
Rugsėjo 9 d. ( sekmadieni 14.30 val., brolių koplyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 3 d. 18.30
Rugsėjo 15 d. ( šeštadienį 10.30 val., bažnyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 7 d. 18.30
Rugsėjo 16 d. ( sekmadieni 14.30 val., brolių koplyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 7 d. 18.30
Rugsėjo 29 d. ( šeštadienį 14.30 val., brolių koplyčioje) pasiruošimas Rugpjūčio 7 d. 18.30

Kitomis datomis Krikšto sakramentas neteikiamas.

 

Prieš Krikštą (paprastai – likus savaitei) tėvams ir krikšto tėvams vienuolyne vyksta
privalomas pasiruošimas: numatoma krikštijimo eiga, skaitiniai, paruošiama malda už
šeimą. Į pasiruošimo susitikimą prašome ateiti be vaikų. Privalomo pasiruošimo laikas
numatomas susitarus su broliu, kuris krikštys Jūsų kūdikį ar vaiką.
Kad gerai pasiruoštumėte šiai gražiai šventei, dieną prieš Krikštą tėvus, krikštatėvius
kviečiame ateiti išpažinties.
Priklausomai nuo to, kiek žmonių registruosis, krikšto pasiruošimas ir apeigos gali vykti
bendrai kelioms šeimoms.
Krikšto vardą siūlome pasirinkti iš šventųjų vardų.

 

Krikšto sakramentui prašome pateikti šiuos duomenis el. paštu sakramentai@joanitai.org:
1. Krikštijamo vaikelio vardas, krikšto vardas ir pavardė.
2. Kada (metai, mėnuo, diena) ir kur gimė.3. Asmens kodas.
4.Tėvo vardas ir pavardė.
5. Motinos vardas ir mergautinė pavardė.
6. Tėvų adresas.
7. Kur tėvai tuokėsi: nurodyti miestą (ir bažnyčią, jei Santuoka bažnytinė).
8. Kada (metai, mėnuo ir diena) ir kuris brolis krikštys.
9. Krikšto tėvo vardas ir pavardė.
10. Krikšto motinos vardas ir pavardė.

 

Kas gali būti krikšto tėvu / motina:
– tik katalikas(ė);
– sulaukęs(usi) 16 metų;
– jeigu yra susituokęs(usi), turi būti priėmęs(usi) Santuokos sakramentą.
– jeigu turi vedybinį gyvenimą, turi būti su santuokos sakramentu.

Pastaba: krikščionis ne katalikas (taip pat ir tas katalikas, kuris gyvena šeimos gyvenimą be santuokos sakramento) gali būti tik Krikšto liudininku drauge su krikštatėviu (krikštamote) kataliku.

 

Ką reikia turėti Krikšto apeigoms:
– Krikšto žvakę;
– baltą Krikšto drabužėlį.

Po Krikšto apeigų bus galima pašventinti dovanėles, skirtas vaikeliui, tačiau šios dovanos turi būti krikščioniškos: medalikėliai, kryželiai, šventųjų paveikslai ar Šv. Raštas. Kitos dovanos nebus šventinamos.


7 metų amžiaus ir vyresnių vaikų bei paauglių krikštas

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai krikštijami tik pabaigę pasiruošimo Krikštui ir Pirmajai Komunijai programą.
Informaciją rasite http://joanitai.org.seliava.serveriai.lt/pirmojikomunija/

 

Jei turite klausimų dėl krikšto sakramento, prašome susisiekti su br. Jurgiu:
el. pašto adresas: brjurek1@gmail.com
Tel. numeris: +370 600 87 627

 

PRIEDAI
Krikštas. Liturginis tekstas
Pasirinktini tekstai krikštijant
Tėvų malda Marijai po krikšto