Kaip registruoti santuoką?

Kaip registruoti santuoką?
1. Likus ne mažiau negu 3 mėnesiams iki santuokos ateiti pas br. Jurgį – jis jūsų lauks trečiadieniais 18.20 val. šv. Mykolo pokalbių kambaryje (pirmas prie įėjimo).
2. Po susitikimo su br. Jurgiu prašome parašyti el. paštu sakramentai@joanitai.ogr ir atsakyti į klausimus,
kuriuos rasite čia: http://www.joanitai.org/
3. Likus mėnesiui iki santuokos surinkti visus dokumentus ir nunešti į zakristiją, kuri atidaryta prieš
kiekvienas šv. Mišias ir po jų. Prašome užrašyti santuokos datą bei valandą ir pasakyti: „Santuokos
dokumentai sekretorei.“

Dokumentai:
1) Krikšto išrašai, skirti specialiai santuokai, išduodami krikšto parapijose (tai ne krikšto pažymėjimas,
išduotas krikšto dieną – reikia parapijoje paprašyti naujo). Paprašykite kunigo, kad pažymėtų, ar esate
priėmę Sutvirtinimo sakramentą (jei nėra tokio įrašo, turėkite Sutvirtinimo sakramento pažymėjimo
kopiją);
2) Laisvos būklės pažymėjimai, kuriuos išduoda klebonas krikšto parapijose (dažnai kartu su krikšto
pažymėjimu);
3) Dabartinės gyvenamosios vietos klebono sutikimas tuoktis ne savo parapijoje (jei sužadėtiniai iš tos
pačios parapijos, užtenka vieno leidimo);
4) Sužadėtinių kursų baigimo pažymėjimas;
5) Sutvirtinimo sakramento kopijos;
6) Sužadėtinių asmens kortelių ar pasų kopijos.

4. Ne vėliau negu likus mėnesiui iki santuokos (ir kai jau turite visus dokumentus) susitikti su kunigu,
kuris jus tuokia, ir padaryti anketą prieš santuoką.