Kaip pasiruošti Krikšto sakramentui? Namų darbai.

1. Pirma skaitinį iš http://www.joanitai.org/pasirinktini-tekstai-krikstijant/
(Nr. 186 – 194) ir lektorių;
2. Psalmę iš http://www.joanitai.org/pasirinktini-tekstai-krikstijant/
(Nr. 195-197) ir lektorių (jeigu niekas negieda);
3. Evangeliją iš http://www.joanitai.org/pasirinktini-tekstai-krikstijant/
(Nr. 2014 – 215)
4. Parašykite Visuotinę Maldą. Tai 4 – 6 maldos intencijos. Pvz. melskimės už mūsų tėvus,
už mus, už krikšto tėvus, mūsų draugus etc. Kiekviena malda baigiasi žodžiais:
„Meldžiame Tave…” Visi atsako „Išklausyk mus, Viešpatie!” Savo maldos intencijas
atsiųskite kunigui. Jis gali jums patarti ar pakeisti kai kuriuos žodžius, kad viskas būtų
sklandžiai.
5. Šventųjų vardai, į kuriuos jūs norite melstis per Visų Šventųjų litaniją. Šeimos globėjų
vardus.
6. Prieiti išpažinties iki Krikšto (tėvams, krikšto tėvams). Jūs galite atlikti išpažintį mūsų
bažnyčioje. Kunigai klauso išpažinčių antradieniais 17.30 – 18.20 val., šeštadienais 18.30
– 19.20 val. Galite atlikti išpažintį ir kitoje bažnyčioje arba susitarti asmeniškai su kunigu.
7. Nepamiršti: krikšto žvakės, krikšto drabužio, pamaitinti kūdikį prieš krikštą.
8. Jeigu nepadaryta – siųsti informaciją sekretorei.

Krikšto sakramentui prašome pateikti šiuos duomenis el. paštu
sakramentai@joanitai.org:
1. Krikštijamo vaikelio vardas, krikšto vardas ir pavardė.
2. Kada (metai, mėnuo, diena) ir kur gimė.
3. Asmens kodas.
4.Tėvo vardas ir pavardė.
5. Motinos vardas ir mergautinė pavardė.
6. Tėvų adresas.
7. Kur tėvai tuokėsi: nurodyti miestą (ir bažnyčią, jei santuoka bažnytinė).
8. Kada (metai, mėnuo ir diena) ir kuris brolis krikštys.
9. Krikšto tėvo vardas ir pavardė.
10. Krikšto motinos vardas ir pavardė.