REKOLEKCIJOS

Parsisiųsti Pavadinimas Klausyti
download Didysis Šeštadienis (2017-04-15).
T. Tomas Marija CSJ

download Gavėnios rekolekcijos "Duosiu jiems kitą širdį ir įliesiu jiems naują dvasią" (Ez 11,19). Pašaukti gailestingumui. (2017-04-12).
T. Tomas Marija CSJ

download Gavėnios rekolekcijos "Duosiu jiems kitą širdį ir įliesiu jiems naują dvasią" (Ez 11,19). Apdovanoti gailestingumo. (2017-04-11).
T. Tomas Marija CSJ

download Gavėnios rekolekcijos "Duosiu jiems kitą širdį ir įliesiu jiems naują dvasią" (Ez 11,19). Transhumanizmas ar sudievinimas? (2017-04-10).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Susikaupimo diena adoruotojams "Mergelė Marija ir Eucharistija" (2017-02-25).
T. Paulius Juozapas CSJ

download Susikaupimo diena adoruotojams "Mergelė Marija prie kryžiaus kartu su šv. Jonu" (2017-02-25).
T. Paulius Juozapas CSJ

download Advento rekolekcijos "Skelbti Išganytoją – Jis atėjo pas savuosius". III dalis (2016-12-21).
T. Paulius Steponas CSJ

download Advento rekolekcijos "Skelbti Išganytoją – Jis atėjo pas savuosius". II dalis (2016-12-20).
T. Paulius Steponas CSJ

download Advento rekolekcijos "Skelbti Išganytoją – Jis atėjo pas savuosius". I dalis (2016-12-19).
T. Paulius Steponas CSJ

download Birželis - Švč. Jėzaus Širdies mėnuo. Paskaita Kauno Šančių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje (2016-06-04).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Susikaupimo diena adoruotojams "Tėvas ieško garbintojų tiesa ir dvasia". I dalis (2016-04-30).
T. Jonas Chrizostomas CSJ

download Didysis Šeštadienis (2016-03-26).
T. Thomas CSJ

download Susikaupimo diena adoruotojams "Gailestingumas atėjo pas mus". II dalis (2016-02-13).
Br. Matas CSJ

download Susikaupimo diena adoruotojams "Gailestingumas atėjo pas mus". I dalis (2016-02-13).
Br. Matas CSJ

download Advento rekolekcijos. "Tu atnaujini žemės veidą" (Ps 104,30). V dalis (2015-12-06).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Advento rekolekcijos. "Tu atnaujini žemės veidą" (Ps 104,30). IV dalis (2015-12-06).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Advento rekolekcijos. "Tu atnaujini žemės veidą" (Ps 104,30). III dalis (2015-12-05).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Advento rekolekcijos. "Tu atnaujini žemės veidą" (Ps 104,30). II dalis (2015-12-05).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Advento rekolekcijos. "Tu atnaujini žemės veidą" (Ps 104,30). I dalis (2015-12-04).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Ištikima adoracija. Nepaliaujamai adoracijai - 10 metų (2015-11-15).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download "Mano maistas - vykdyti Tėvo valią" (plg. Jn.4,34), II dalis (2015-05-30).
T. Jurgis CSJ

download "Mano maistas - vykdyti Tėvo valią" (plg. Jn.4,34), I dalis (2015-05-30).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Gavėnios rekolekcijos. III dalis (2015-04-01).
T. Elijas CSJ

download Gavėnios rekolekcijos. II dalis (2015-03-31).
T. Elijas CSJ

download Gavėnios rekolekcijos. I dalis (2015-03-30).
T. Elijas CSJ

download "Kai tavieji žodžiai buvo man duoti, juosius ryte prarijau" (Jer 15,16), II dalis (2015-01-24).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download "Kai tavieji žodžiai buvo man duoti, juosius ryte prarijau" (Jer 15,16), I dalis (2015-01-24).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Advento rekolekcijos, III mokymas (2014-12-17).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Advento rekolekcijos, III homilija (2014-12-17). Mt 1,1-17.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Advento rekolekcijos, II mokymas (2014-12-16).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Advento rekolekcijos, II homilija (2014-12-16). Mt 21,28-32.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Advento rekolekcijos, I mokymas (2014-12-15).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Advento rekolekcijos, I homilija (2014-12-15). Mt 21,23–27.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Gavėnios rekolekcijos, III dalis (2014-04-16). Mt 26,14–25.
T. Jonas Hiliaras CSJ

download Gavėnios rekolekcijos, II dalis (2014-04-15). Jn 18,28–19,24.
T. Jonas Hiliaras CSJ

download Gavėnios rekolekcijos, I dalis (2014-04-15). Jn 13,21–33.36–38.
T. Jonas Hiliaras CSJ

download Advento rekolekcijos, III dalis (2013-12-11). Iz 40,25-31; Mt 11,28-30.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Advento rekolekcijos, II dalis (2013-12-10). Iz 40,1-11; Mt 18,12-14.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Advento rekolekcijos, I dalis (2013-12-09). Pr 3,9-15; Lk 1,26-38.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Gavėnios rekolekcijos. Visuomet džiaukitės Viešpatyje! III dalis (2013-02-20).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Gavėnios rekolekcijos. Visuomet džiaukitės Viešpatyje! II dalis (2013-02-19).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download Gavėnios rekolekcijos. Visuomet džiaukitės Viešpatyje! I dalis (2013-02-18).
T. Pranciškus Ksaveras CSJ


Galima įsigyti brolių ir vienuolyne vykstančių paskaitų įrašus kompaktinėse plokštelėse. Vilniuje paskaitų įrašus galima įsigyti vienuolyne, tel. 8~67038567 (Milda), garsoir@gmail.com, Kaune - tel. (37) 77 35 45 (Aldona), aldonastat@gmail.com.

Papildoma informacija