HOMILIJOS

Parsisiųsti Pavadinimas Klausyti
download XV EILINIS SEKMADIENIS (liepos 16 d.). Mt 13,1–23.
T. Jonas Chrizostomas CSJ

download XIV EILINIS SEKMADIENIS (liepos 9 d.). Mt 11,25–30.
T. Paulius Juozapas CSJ

download XIII EILINIS SEKMADIENIS (liepos 2 d.). Mt 10,37–42.
T. Paulius Juozapas CSJ

download ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS) (birželio 18 d.). Jn 6,51–58.
T. Jurgis CSJ

download ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ (birželio 11 d.). Jn 3,16–18.
T. Jurgis CSJ

download ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS) (birželio 4 d.). Jn 20,19–23.
T. Jurgis CSJ

download KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS) (gegužės 28 d.). Mt 28,16–20.
J.E. Arkivyskupas Gintaras Grušas

download VI VELYKŲ SEKMADIENIS (gegužės 21 d.). Jn 14,15–21.
T. Jurgis CSJ

download IV VELYKŲ SEKMADIENIS, Motinos diena (gegužės 7 d.). Jn 10,1–10.
T. Jonas Chrizostomas CSJ

download III VELYKŲ SEKMADIENIS (balandžio 30 d.). Lk 24,13–35.
T. Jonas Chrizostomas CSJ

download II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) (balandžio 23 d.). Jn 20,19–31.
T. Paulius Juozapas CSJ

download VELYKŲ ANTROJI DIENA (balandžio 17 d.). Jn 28,8–15.
T. Paulius Juozapas CSJ

download KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) (balandžio 16 d.). Jn 20,1–9.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (balandžio 15 d.). Mt 28,1–10.
T. Tomas Marija CSJ

download DIDYSIS PENKTADIENIS (balandžio 14 d.). Jn 18,1–19,42.
T. Tomas Marija CSJ

download DIDYSIS KETVIRTADIENIS (balandžio 13 d.). Jn 13,1–15.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download DIDYSIS TREČIADIENIS (balandžio 12 d.). Mt 26,14–25.
T. Tomas Marija CSJ

download DIDYSIS ANTRADIENIS (balandžio 11 d.). Jn 13,21–38.
T. Tomas Marija CSJ

download DIDYSIS PIRMADIENIS (balandžio 10 d.). Jn 12,1–11.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS (balandžio 9 d.). Mt 26,14–27,66.
T. Jonas CSJ

download VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS (balandžio 9 d.). Mt 26,14–27,66.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download V GAVĖNIOS SEKMADIENIS (balandžio 2 d.). Jn 11,1–45.
T. Jonas Chrizostomas CSJ

download IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (LAETARE) (kovo 26 d.). Jn 9,1–41.
Kun. Mindaugas Sabonis

download Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai (kovo 25 d.). Lk 1,26–38.
T. Paulius Juozapas CSJ

download III GAVĖNIOS SEKMADIENIS (kovo 19 d.). Jn 4,5–42.
T. Jonas Chrizostomas CSJ

download I GAVĖNIOS SEKMADIENIS (kovo 5 d.). Mt 4,1–11.
T. Jonas Chrizostomas CSJ

download PELENŲ TREČIADIENIS (kovo 1 d.). Mt 6,1–6.16-18.
T. Jurgis CSJ

download VII EILINIS SEKMADIENIS (vasario 19 d.). Mt 5,38–48.
T. Paulius Juozapas CSJ

download V EILINIS SEKMADIENIS (vasario 5 d.). Mt 5,13–16.
T. Jonas Chrizostomas CSJ

download III EILINIS SEKMADIENIS (sausio 22 d.). Mt 4,12–23.
T. Jonas CSJ

download II EILINIS SEKMADIENIS (sausio 15 d.). Jn 1,29–34.
T. Elijas CSJ

download III KALĖDŲ DIENA. Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas (gruodžio 27 d.). Jn 20,1-8.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download II KALĖDŲ DIENA. Šv. Steponas, pirmasis kankinys (gruodžio 26 d.). Mt 10,17-22.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS). Kalėdų dienos Mišios (gruodžio 25 d.). Jn 1,1-18.
T. Pranciškus Ksaveras CSJ

download KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS). Kalėdų nakties Mišios (gruodžio 24 d.). Lk 2,1-14.
T. Jurgis CSJ

download III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete) (gruodžio 11 d.). Mt 11,2–11.
T. Jonas Chrizostomas CSJ

download II ADVENTO SEKMADIENIS (gruodžio 4 d.). Mt 3,1–12.
T. Paulius Juozapas CSJ

download KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS) (lapkričio 20 d.). Lk 23,35–43.
T. Paulius Juozapas CSJ

download XXXII EILINIS SEKMADIENIS (lapkričio 6 d.). Lk 20,27–38.
T. Jurgis CSJ

download XXXII EILINIS SEKMADIENIS (lapkričio 6 d.). Lk 20,27–38.
T. Jonas Chrizostomas CSJ

download VISI ŠVENTIEJI (lapkričio 1 d.). Mt 5,1-12a.
T. Paulius Juozapas CSJ

download XXXI EILINIS SEKMADIENIS (spalio 30 d.). Lk 19,1–10.
T. Paulius Juozapas CSJ

download XXXI EILINIS SEKMADIENIS (spalio 30 d.). Lk 19,1–10.
T. Jonas CSJ

download Šv. Lukas, Evangelistas (spalio 18 d.). Lk 10,1–9.
T. Luc CSJ

download XXIX EILINIS SEKMADIENIS (spalio 16 d.). Lk 18,1–8.
T. Jonas Chrizostomas CSJ

download XXIX EILINIS SEKMADIENIS (spalio 16 d.). Lk 18,1–8.
T. Jurgis CSJ

download XXVII EILINIS SEKMADIENIS (spalio 2 d.). Lk 17,5–10.
T. Jonas CSJ

download XXVII EILINIS SEKMADIENIS (spalio 2 d.). Lk 17,5–10.
T. Jurgis CSJ

download XXVI EILINIS SEKMADIENIS (rugsėjo 25 d.). Lk 16,19–31.
T. Paulius Juozapas CSJ

download XXVI EILINIS SEKMADIENIS (rugsėjo 25 d.). Lk 16,19–31.
T. Jonas Chrizostomas CSJ

Galima įsigyti brolių ir vienuolyne vykstančių paskaitų įrašus kompaktinėse plokštelėse. Vilniuje paskaitų įrašus galima įsigyti vienuolyne, tel. 8~67038567 (Milda), garsoir@gmail.com, Kaune - tel. (37) 77 35 45 (Aldona), aldonastat@gmail.com.

Papildoma informacija