PARAMA BAŽNYČIAI RESTAURUOTI

P1000551 contraste web

Nuo 2015 m. spalio mėnesio vėl bus restauruojama Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno Išganytojo bažnyčia. Prašytume Jūsų paremti lėšomis.

Juridinis pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790
Bankas: AB SEB 
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428
Paminėti: „Bažnyčiai restauruoti“

Kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyne už geradarius aukojamos Šv. Mišios. 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas ir maldą.

T. Jurgis, Išganytojo bažnyčios rektorius


Bažnyčios nuotraukos

INICIATYVOS RENKANT AUKAS

Papildoma informacija