APAŠTALINĖS SESERYS

Soeurs 2015-2016
Iš kairės į dešinę: s. Dominyka, s. Monika, s. Faustina, s. Kolombina, s. Paulina, s. Klara

Apaštalinės seserys gyvena, meldžiasi ir apaštalauja Senuosiuose Trakuose – kviečiame lankytis ir jų vienuolyne!
Visą informaciją apie vienuolyne vykstančius renginius rasite seserų lankstinuke, metinėje programoje ir interneto svetainėje.

Svetainė: www.senujutrakuvienuolynas.org

Seserų kontaktaiPapildoma informacija