Naujienos

KOVO 19-osios SEKMADIENIO SKELBIMAI

Kovo 19 d.

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

SKELBIMAI

Viešpaties Jėzaus bažnyčia, Antakalnio g. 27

 

 

LITURGIJA

Šiandien per šv. Mišias 12 val. – Deivido antras žingsnis besiruošiant krikštui. Jis bus pakrikštytas per Velyknaktį. Prašome melstis už jį.

 

Kovo 20 d., pirmadienį, – ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS

Kovo 21 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val., po Mišių – šlovinimas.

Kovo 24 d., penktadienį, – po šv. Mišių, apie 19.15 – Kryžiaus kelio pamaldos (bažnyčioje).

Kovo 25 d., šeštadienį, – VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. Mergelei marijai, šv. Mišios 11.30 val.

Kovo 26 d., sekmadienį, Mišiose pamokslaus t. Mindaugas Sabonis, kuris buvo Dievo tarno Teofilio Matulionio bylos postulatorius. Po 12 val. Mišių jis skaitys paskaitą (bažnyčioje). Nuoširdžiai kviečiame!

 

„Gavėnia yra nauja pradžia, kelias, vedantis į tikrą tikslą – Prisikėlimo Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį. Ir visada šis metas kviečia mus atsiversti: krikščionis pašauktas grįžti pas Dievą „visa savo širdimi“, nesitenkinti vidutinišku gyvenimu, bet puoselėti draugystę su Viešpačiu. Jėzus yra ištikimas draugas, niekada mūsų neapleidžiantis, net kai nusidedame, jis kantriai laukia mūsų sugrįžtančių pas jį ir tokiu lūkesčiu parodo norą atleisti“, – sako Popiežius Pranciškus šių metų Gavėnios žinioje. Visą tekstą rasite prie bažnyčios durų arba čia: http://www.katalikai.lt/index.php?id=6&nid=15645

 

TYLOS REKOLEKCIJOS

Kovo 31 - balandžio 2 d. kviečiame į tylos rekolekcijas Marijos namuose. Tema: „Dievas – mūsų Tėvas“. „Tėvas, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą“ (Ef 1,1). Kaip Dievas, mūsų Tėvas, apreiškia save kaip visos tėvystės šaltinis: per Šventąjį Raštą, patriarchų gyvenimą (Abraomo, Izaoko, Jokūbo), per šventojo Juozapo pavyzdį. Kaip ši tėvystė keičia vadovavimą ir laisvą pasirinkimą? Veda br. Paulius. Užrašo Irena: tel. 8 648 92920, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.


REKOLEKCIJOS JAUNIMUI MARIJOS NAMUOSE

Tridienis balandzio 14–17 d. su br. Thomas Marie. Užrašo Kamilė, el. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti., temoje nurodyti „Rekolekcijos“.

 

REKOLEKCIJOS MŪSŲ BAŽNYČIOJE „Duosiu jiems kitą širdį ir įliesiu jiems naują dvasią“ (Ez 11,19).

Didžioji savaitė: balandžio 10-12 d., pamokslauja br. Pranciškus Ksaveras ir br. Thomas Marie.

Pirmadienio tema: transhumanizmas ar sudievinimas? (Šių laikų pasikeitimai mumyse ir Jėzaus kančia, kuri vienintelė gali pakeisti žmogaus širdį).

Antradienį: apdovanoti gailestingumo.

Trečiadienį: pašaukti gailestingumui.

18 val. šv. Mišios. Po Mišių – paskaita, po to – adoracija ir išpažintys iki 21 val.


PRAŠYMAS DĖL NUOLATINĖS ADORACIJOS

Ieškome nuolatinio adoruotojo trečiadieniais nuo 10 iki 11 val. Jei norėtumėte įsipareigoti – skambinkite Giedrei, tel. 8 612 33017 arba rašykite Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti..

KONCERTAS

Šv. Jono Teologo vienuolyno choras „Adoramus“ (vadovas Imantas Šimkus) kviečia į Sakralinės muzikos koncertą balandžio 2 d. (sekmadienį) 13.15 val., po 12 val. šv. Mišių, Šv. Jono Teologo (joanitų) vienuolyno bažnyčioje. Koncertas nemokamas. Visų labai laukiame!

 

MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ

Velykų oktavos metu aukojamos sudėtinės šv. Mišios už gyvuosius. Bažnyčioje neaukojame gedulinių šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį. Bažnyčios gale rasite lapus, į kuriuos galite surašyti visų artimųjų vardus. Voką atneškite į zakristiją. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną aukosime už jūsų artimuosius Mišias.

 

PRAŠYMAS

2% – Nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui

Prašome skirti 2% nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčios ir vienuolyno išlaikymui.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame – už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2016 m.: gavome virs 5500 EUR, kurių pagalba praėjusiais metais mes tęsėme bažnyčios restauravimą, nupirkome naujus baldus pokalbių kambariams, įsigijome ir sutvarkėme kėdes Jono Pauliaus II salėje, pradėjome gaminti naujus baldus studentų namams, pakeitėme čiužinius brolių ir svečių kambariuose. Pakeitėme interneto tinklą vienuolyne, studentų namuose ir Marijos Namuose. Tvarkome bažnyčios rūsį, įrenginėjame naujas vaizdo kameras vienuolyne ir nuolatinės adoracijos koplyčioje. Br. Jonas Chrizostomas tvarko mūsų sodą, sodina naujus augalus, kad vienuolyno aplinka būtų gražesnė. Šiais metais planuojame tęsti baldų atnaujinimo darbus studentų namuose, sukurti naują priėmimo vietą – Bažnyčios prieangyje, įrengti papildomą radiatorių nuolatinės adoracijos koplyčioje ir, žinoma, norime tęsti bažnyčios tyrimus ir projektus: padaryti relikvijorius ir sutvarkyti altorius. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

 

2% nuo jūsų jau sumokėto GMP galite skirti 3 būdais:

 Per EDS (elektroninio deklaravimo sistemą) prisijungus internetu (www.deklaravimas.vmi.lt).

 Atsisiuntus iš VMI internetinio puslapio prašymo formą (FR0512 v.3), ją atsispausdinus, užpildžius šią formą ranka ir išsiuntus paštu adresu: VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui, Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
 Pastaba: prašymo formą galite atsisiųsti ir iš mūsų internetinio puslapio.

 Užpildžius ir palikus šią prašymo formą zakristijoje arba padavus broliams.

 

Svarbu:

 Pildant prašymą ranka, pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu; tekstas turi būti įrašytas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis; raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.

 Laukelyje „5“ (mokestinis laikotarpis) įrašoma „2016“. Laukelyje „6S“ kryželis.

 Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno juridinis kodas: 192060790. Todėl formos laukelyje „E2“ reikia įrašyti skaičius: 192060790.

 Formos laukelio „E3“ pildyti nereikia, nebent paramą norite skirti kokiai nors konkrečiai vienuolyno veiklai.

 Siunčiant prašymą paštu, viename voke negalima siųsti dviejų ir daugiau prašymo formų.

 Prašymo formas turite pateikti ne vėliau, kaip iki š. m. gegužės 1 dienos. Jei reikėtų pagalbos pildant, prašom kreiptis į brolį Jurgį. DĖKOJAME!

 Papildoma informacija