ŠV. MIŠIOS IR KITOS PAMALDOS


Šv. Mišių intencijos

Prieš ir po Šv. Mišių galima užrašyti Šv. Mišių intencijas už gyvuosius arba mirusiuosius.


Brolių vienuolyno pamaldų tvarka

Malda kartu su broliais:
Norinčiuosius kviečiame dalyvauti vienuolių gyvenimą įkvepiančioje maldoje: liturginėse valandose, tyliojoje adoracijoje, Eucharistijoje.

VIENUOLYNO PAMALDŲ TVARKA

Pirmadienį ir ketvirtadienį
Viešų šv. Mišių ir kitų pamaldų nėra

Antradienį, trečiadienį ir penktadienį
6.15 Vidinė malda
6.45 Rytmetinė
12.30 Dieninė
17.00 Vakarinė
17.30 Adoracija
(antradienį klausoma išpažinčių)
18.30 Šv. Mišios

Šeštadienį
6.15 Vidinė malda
6.45 Rytmetinė
11.30 Šv. Mišios
12.30 Dieninė
18.00 Vakarinė
18.30 adoracija
(klausoma išpažinčių)

Sekmadienį
6.15 Vidinė malda
6.45 Rytmetinė
9.40 Išpažintys
10.00 Šv. Mišios
11.30 Išpažintys
12.00 Šv. Mišios 

VIENUOLYNO BAŽNYČIOJE IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA:
šeštadieniais 18.30-19.30
sekmadieniais 9.40-10.00 ir 11.30-12.00
antradieniais 17.30-18.30
taip pat ir kitu laiku, pagal susitarimą su vienu iš brolių kunigų

Ryto metą iki 10.00 ir vakare po 22.00 bei pirmadieniais ir ketvirtadieniais visą dieną broliai norėtų laikytis tylos, todėl būtų dėkingi, jei skambintumėte ar lankytumėtės vienuolyne kitu laiku.

Susitikti su broliu
Jei pageidaujate dvasinio pokalbio su kuriuo nors tėvu ar broliu, kreipkitės tiesiogiai į jį, prašydami skirti susitikimą.

Giesmės
Sekmadienio choras. Norinčius prisijungti, kreiptis į choro vadus.

Papildoma informacija