Uncategorized

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ

Posted on

Nuolatinės adoracijos koplytėlėje šiuo metu ieškome nuolatinio adoruotojo antradieniais 11-12h.   Tačiau taip pat, kviečiame kiekvieną, kas jaučia troškimą adoruoti Švč. Sakramentą, skirti tam laiko ir įsipareigoti Jums patogiu metu.   Kreiptis į Modestą: modesta.baciulyte@gmail.com; 863050537

Uncategorized

ŠV. JONO BENDRUOMENĖ LIETUVOJE ŠVENČIA 25 METUS

Posted on

Kviečiame kovo 3 d., šeštadienį, prisijungti prie vakarinės maldos 18 val. ir po to prie adoracijos, kuri vyks bažnyčioje visą naktį. Kovo 4 d., sekmadienį 12 val. kartu švęsime padėkos šv. Mišias (aukos J.E. kardinolas A. Bačkis), o po šv. Mišių visi kviečiami į šv. Jono Pauliaus II salę Agapei bei specialiai paruoštai skaidrių demonstracijai.  

Uncategorized

SKELBIMAI II GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2018 m. vasario 25 d.

Posted on

SKELBIMAI II GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2018 m. vasario 25 d. LITURGIJA Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios. Lietuvos vyskupai kreipiasi į mus su prašymu. Esame prašomi vasario 25 d., sekmadienį, […]

Uncategorized

SKELBIMAI I GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2018 m. vasario 18 d.

Posted on

LITURGIJA Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios. Vasario 20 d., antradienį, – šv. Mišios 18.30 val. (bažnyčioje). Po šv. Mišių – šlovinimas. Vasario 22 d., ketvirtadienį, – šv. Petro, […]

Uncategorized

Catholicism – vasario 17 d.

Posted on

  Tema: „Šlovingas ir kenčiantis kūnas. Mistinė bendrystė tarp Kristaus ir bažnyčios“. „Catholicism“ (angl.) , liet. – „Katalikybė“. Programa, skirta gilinti žinias apie Katalikų Bažnyčią ir jos mokymą. Susitikimus veda Šv. Jono broliai. Atvira visiems. 8.15 -Paskaita I (filosofija) 8.45 – Paskaita II (teologija) 9.15 – Arbatos pertraukėlė 9.30 – „Catholicism“ dokumentinis filmas (anglų kalba […]

Uncategorized

Kovo 2-4 d. – Gavėnios rekolekcijos

Posted on

DĖMESIO. BROLIS TOMAS MARIJA NEGALĖS VESTI REKOLEKCIJŲ. PAMOKSLAUS ŠV. JONO BROLIAI.       Nuo penktadienio 17.30 val. iki sekmadienio 16 val. Pamokslaus šv. Jono broliai. Tema: „GAVĖNIA, IŠTROŠKUSIOS ŠIRDIES KELIONĖ PRIE GYVOJO VANDENS ŠALTINIO“. Auka : 50€ (jaunimui 30€). Registracija : Irena, tel. 8 648 92920, marijosnamai@joanitai.org