Uncategorized

DIDŽIOJO VELYKŲ TRIDIENIO PROGRAMA

Posted on

Didysis ketvirtadienis, kovo 29 d. 20.30 val. – Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Po to – naktinė adoracija. Didysis penktadienis, kovo 30 d. (pirmoji Dievo Gailestingumo novenos diena) 9.15 val. – Kryžiaus kelias. Pradžia Verkių gatvėje prie Trinapolio bažnyčios. 18.00 val. – Viešpaties Kančios pamaldos 19.30–21.00 val. – klausoma išpažinčių Didysis šeštadienis, kovo 31 d. 11.30 […]

Uncategorized

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ HOMILIJŲ IR REKOLEKCIJŲ ĮRAŠŲ

Posted on

T. Jurgis CSJ – VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS – kovo 25 d. T. Louis-Xavier CSJ – DIDŽIOJI SAVAITĖ – kovo 26-30 d. http://www.joanitai.org/media-homilijos/   T. Louis-Xavier CSJ – Gavėnios rekolekcijos: ‘Jėzaus kančia – mūsų išganymas’, I-III dalys – kovo 26-28 d. T. Louis-Xavier CSJ – Didysis Šeštadienis – kovo 31 d. http://www.joanitai.org/media-rekolekcijos/

Uncategorized

SKELBIMAI. VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS 2018 m. kovo 25 d.

Posted on

Verbų sekmadienį šv. Mišių metu surinktos aukos yra skiriamos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje studijuojančių seminaristų ugdymui. Kovo 26 d. (pirmadienį), kovo 27 d. (antradienį) ir kovo 28 d. (trečiadienį) – REKOLEKCIJOS MŪSŲ BAŽNYČIOJE. Pamokslauja br. Louis – Xavier. Tema: „Jėzaus kančia – mūsų išganymas“. Programa: 18.30 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių – paskaita, […]

Uncategorized

SKELBIMAI V GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2018 m. kovo 18 d.

Posted on

LITURGIJA Kovo 19 d., pirmadienį, – šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis, iškilmė, šv. Mišios. Kovo 20 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val. (bažnyčioje). Po šv. Mišių bus šlovinimo vakaras. Kovo 23 d., penktadienį, – šv. Mišios 18.30 val. Po šv. Mišių – Kryžiaus kelias. Kovo 25 d., Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienį ir […]