Uncategorized

SKELBIMAI I GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2018 m. vasario 18 d.

Posted on

LITURGIJA Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios. Vasario 20 d., antradienį, – šv. Mišios 18.30 val. (bažnyčioje). Po šv. Mišių – šlovinimas. Vasario 22 d., ketvirtadienį, – šv. Petro, […]

Uncategorized

Catholicism – vasario 17 d.

Posted on

  Tema: „Šlovingas ir kenčiantis kūnas. Mistinė bendrystė tarp Kristaus ir bažnyčios“. „Catholicism“ (angl.) , liet. – „Katalikybė“. Programa, skirta gilinti žinias apie Katalikų Bažnyčią ir jos mokymą. Susitikimus veda Šv. Jono broliai. Atvira visiems. 8.15 -Paskaita I (filosofija) 8.45 – Paskaita II (teologija) 9.15 – Arbatos pertraukėlė 9.30 – „Catholicism“ dokumentinis filmas (anglų kalba […]

Uncategorized

Kovo 2-4 d. – Gavėnios rekolekcijos

Posted on

DĖMESIO. BROLIS TOMAS MARIJA NEGALĖS VESTI REKOLEKCIJŲ. PAMOKSLAUS ŠV. JONO BROLIAI.       Nuo penktadienio 17.30 val. iki sekmadienio 16 val. Pamokslaus šv. Jono broliai. Tema: „GAVĖNIA, IŠTROŠKUSIOS ŠIRDIES KELIONĖ PRIE GYVOJO VANDENS ŠALTINIO“. Auka : 50€ (jaunimui 30€). Registracija : Irena, tel. 8 648 92920, marijosnamai@joanitai.org    

Uncategorized

SKELBIMAI VI EILINIS SEKMADIENIS 2018 m. Vasario 11 d.

Posted on

LITURGIJA Šiandien po šv. Mišių melsimės šia malda: Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai Švenčiausioji Mergele Marija, Tu dėl gailestingojo Dievo troškimo išgelbėti žmogų sutikai būti nuolankia Viešpaties tarnaite ir buvai prie savo Sūnaus, kai Jis už mus aukojo gyvybę kaip tobulo klusnumo auką savo Tėvui. Įkvėpti Tavo pavyzdžio, o Malonėmis apdovanotoji, vienydamiesi su […]

Uncategorized

LIETUVOS PAAUKOJIMAS MARIJOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, ŠIRDŽIAI

Posted on

Artėjant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejui, 2018-uosius Lietuvos vyskupai paskelbė Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metais. Jie prasidėjo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir baigsis 2018 m. rugsėjo 8 d. 2017 m. balandžio 6 d. LR Seimas, siekdamas puoselėti Lietuvos ir Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, […]

Uncategorized

SKELBIMAI V EILINIS SEKMADIENIS 2018 m. vasario 4d.

Posted on

Vyskupų kreipimasis artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai 2018 m. sausio 31 d.   Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė? Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – […]

Uncategorized

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ GARSO IR VAIZDO HOMILIJŲ ĮRAŠŲ

Posted on

T. Paulius Steponas CSJ – IV EILINIS SEKMADIENIS – sausio 28 d. – Garso homilija T. Jonas Chrizostomas CSJ – V EILINIS SEKMADIENIS – vasario 4 d. – Garso homilija http://www.joanitai.org/media-homilijos/ T. Jurgis CSJ – IV EILINIS SEKMADIENIS – sausio 28 d. – Vaizdo homilija “Kaip turintieji galią” http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-01-28-vaizdo-homilija-kaip-turintys-galia/167951

Uncategorized

SKELBIMAI IV EILINIS SEKMADIENIS. Sausio 28 d.

Posted on

LITURGIJA Sausio 30 d., antradienį, šv. Mišios 18.30 val.. Po Mišių – šlovinimas. Sausio 31 d., trečiadienį, – šv. Jonas Bosko, kunigas. Vasario 2 d., penktadienį, – Viešpaties Paaukojimas (Grabnyčios). Vasario 3 d., šeštadienį, – šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys. ADORACIJOS KOPLYČIA Jeigu norėtumėte pabandyti įsipareigoti kartą per savaitę ateiti į naktinę adoraciją, labai kviečiame atsiliepti […]