Uncategorized

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS Lapkričio 1 – 8 d.

Posted on

  Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų […]

Uncategorized

Skelbimai – XXIX EILINIS SEKMADIENIS 2017 m. spalio 22 d.

Posted on

LITURGIJA Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, po Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį. – Spalio 24 d., antradienį, po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas. – Spalio 28 d., šeštadienį, – šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai. JAUNIMO VAKARAI Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, […]

Uncategorized

Skelbimai – XXVIII EILINIS SEKMADIENIS 2017 m. spalio 15 d.

Posted on

LITURGIJA Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, po Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį. – Spalio 17 d., antradienį, šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys. Po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas. – Spalio 18 d., trečiadienį, – šv. Lukas, evangelistas. JAUNIMO VAKARAI Kviečiame dalyvauti […]

Uncategorized

Catholicism – Spalio 14d.

Posted on

Liet. „Katalikybė“. Programa, skirta gilinti žinias apie Katalikų Bažnyčią ir jos mokymą. Susitikimai yra atviri visiems. Programoje:  paskaita, diskusijos, arbata, trumpas video filmas. Šeštadieniais, kartą per mėn.  8.15 – 11:30 Šv. Jono Pauliaus II salėje 8.15 -Paskaita I 8.45 – Paskaita II 9.15 – Arbatos pertraukėlė 9.30  – „Catholicism“ dokumentinis filmas (anglų kalba su lietuviškai subtitrais) 10.30 […]

Uncategorized

Skelbimai – XXVII EILINIS SEKMADIENIS  2017 m. spalio 8 d.

Posted on

LITURGIJA Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, po Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį. – Spalio 10 d., antradienį, po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas. – Spalio 11 d., trečiadienį, – šv. Jonas XXIII, popiežius. – Spalio 12 d., ketvirtadienį, – šv. Faustina […]

Uncategorized

Skelbimai – XXVI eilinis sekmadienis – 2017 m. spalio 1 d.

Posted on

LITURGIJA Šiandien rengimo Pirmajai Komunijai grupės tėvų susitikimas (kartu su vaikais). Jis vyks  po 12 val. šv. Mišių Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte. Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, po Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį. – Spalio 2 d., pirmadienį, – šv. Angelai Sargai; […]

Uncategorized

Vaikų rengimo atgailos, arba sutaikinimo, ir Eucharistijos Sakramentams dvejų metų programa – Pasilikite Mano Meilėje

Posted on

Kviečiame vaikučius nuo 7-8 m. ruoštis Pirmąjai Išpažinčiai ir Pirmąjai šv. Komunijai 2 metus. Ši programa siūloma vaikams, kurie nori  eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu. Tai platesnis nuoseklios sakramentinės katechezės kelias. Taip pat kviečiame vaikučius, kurie dėl įvairių priežasčių, nelanko tikybos pamokų mokykloje. Katechezės vyks kiekvieną penktadienį 15.15 – 16.00 joanitų vienuolyne. […]

Uncategorized

Metų programa 2017-2018

Posted on

Taizé-/Gailestingumo vakarai 5 d. Gruodis 2018 13 d. Vasaris 29 d. Birželis   Šlovinimo vakarai – (Antradieniais po 18:30 val. šv. Mišių) 5 d. Rugsėjis – 26 d. Birželis   Tobulėjimo Kelias – ( Kas antras sekmadienis – 9:30-12:00) Pirmi trys susitikimai yra atviri visiems. Vėliau grupė jau yra susiformavusi ir naujų narių nebepriimame. 17 […]