MAŽOJI AKADEMIJA KVIEČIA Į STUDIJAS

Posted on

Registracija ir visa naudinga informacija www.lkma.lt Nuo 2018 m. sausio – nauji krikščionybės studijų kursai. Registracija privaloma. Registracija vyksta iki sausio 15 d. arba kol yra vietų. Paskaitos vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius. Paskaitų tvarkaraštis Krikščionybės pagrindai pirmadieniais, sausio 15 d. – gegužės 7 d., 18 val., įvairūs dėstytojai Didieji gyvenimo klausimai antradieniais, 18 val. sausio 16 d. – […]

FORMACIJOS DIENA „Catholicism“ (liet. „Katalikybė“) Šeštadienį, gruodžio 16 d.

Posted on

Šio šeštadienio „Katalikybės“ dokumentinio filmo tema – apie mūsų motiną Mariją. Keliausime nuo Narazeto iki didžiųjų Lurdo bei Gvadelupės šventovių, kad pažintume, ką mums sako Bažnyčia apie Mariją kaip Dievo Motiną, Mariją kaip Nekaltąjį prasidėjimą, ir kaip geriau suprasti Marijos dangum ėmimo dogmą. Lauksime jūsų ! Programa skirta gilinti žinias apie Katalikų Bažnyčią ir jos […]

SKELBIMAI II ADVENTO SEKMADIENIS 2017 m. gruodžio 10 d.

Posted on

LITURGIJA Gruodžio 11 d., pirmadienį, – 7 val. rarotų šv. Mišios; šv. Damazas I, popiežius. Gruodžio 12 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val. Gvadelupės Švč. Mergelė Marija. Gruodžio 13 d., trečiadienį, – šv. Liucija, mergelė, kankinė. Gruodžio 14 d., ketvirtadienį, – 7.00 val. rarotų šv. Mišios; šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Gruodžio […]

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ REKOLEKCIJŲ ĮRAŠŲ

Posted on

http://www.joanitai.org/media-rekolekcijos/ Jaunimo rekolekcijos „Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą?“ 2017 m. lapkričio 24-26 d. – t. Reno Marija CSJ Adoruotojų susikaupimo diena  „Adoracija ir artimo meilė: ,Viešpatie, kada gi mes Tave matėme?’” (Mt, 25, 37). 2017 m. lapkričio 25 d., 2017 m. gruodžio 2 d. – t. Paulius Steponas CSJ, t. Jonas Chrizostomas CSJ

Jūsų namų palaiminimas

Posted on

Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų pas jus palaiminti jūsų namų ir pasimelstų kartu su jūsų šeima, prašome palikti žinutę br. Jurgiui brjurek1@gmail.com su jūsų tel. numeriu ir apytiksliu laiku, kada  jums būtų patogu.  Taip pat galite užsirašyti zakristijoje, kai ateinate į šv. Mišias vienuolyne.

SKELBIMAI I ADVENTO SEKMADIENIS 2017 m. gruodžio 3 d.

Posted on

LITURGIJA Gruodžio 4 d., pirmadienį, – 7 val. rarotų šv. Mišios; šv. Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Gruodžio 5 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val.; 19.30-21.30 Taizé – Gailestingumo vakaras. Gruodžio 7 d., ketvirtadienį, – 7.00 val. rarotų šv. Mišios; šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Gruodžio 8 d., penktadienį, – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS […]