5 ŽINGSNIS – ATLIKTI IŠPAŽINTĮ

Jūs galite atlikti išpažintį mūsų bažnyčioje. Kunigai klauso išpažinčių antradieniais 17.30 – 18.20 val.,
šeštadieniais 18.30 – 19.20 val. Galite atlikti išpažintį ir kitoje bažnyčioje arba susitarti asmeniškai su kunigu.
Verta priminti liudininkams, tėvams ir visiems, kurie ateis į santuokos ceremoniją, dvasiškai pasiruošti ir atlikti išpažintį prieš santuoką.
Prieš pat santuoką prieiti išpažinties galimybės nėra.