3 ŽINGSNIS: PATEIKTI REIKALINGUS DOKUMENTUS

Bent prieš 1 mėnesį iki santuokos būtina pristatyti šiuos dokumentus (išduotus ne anksčiau kaip likus 6
mėnesiams iki santuokos):
1) krikšto išrašai, skirti specialiai santuokai, išduodami krikšto parapijose;
2) dabartinės gyvenamosios vietos klebono leidimas tuoktis ne savo parapijoje (užtenka vieno leidimo);
3) sužadėtinių kursų baigimo pažymėjimas;
4) Sutvirtinimo sakramento pažymėjimų kopijos;
5) sužadėtinių pasų arba asmens kortelių kopijos.
Dokumentus galite palikti:
– zakristijoje, kuri yra atidaryta prieš kiekvienas šv. Mišias ir po jų. Prašome ant dokumentų aplanko užrašyti
santuokos datą ir valandą bei nurodyti, kad tai yra „Santuokos dokumentai .“
– susisiekę su sekretore ir suderinę kitą Jums patogų laiką darbo dienomis 9 iki 17 val. Susisiekti galite
el. paštu vilnius@joanitai.org arba telefonu 86 050 1424 (skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.).

JEIGU JUS TUOKIA KITOS PARAPIJOS KUNIGAS:
– Asmeninio susitikimo su kunigu metu prašome priminti apie sužadėtinių ANKETĄ, kurią reikia užpildyti ir
perduoti sekretorei (palikti Zakristijoje kartu su kitais dokumentais).