Skelbimai vasario 21 – 28d.

“Jėzus, paskelbdamas mokiniams apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą ir taip vykdydamas Tėvo valią, atskleidžia jiems savo misijos giliąją prasmę ir kviečia juos dalyvauti šioje misijoje dėl pasaulio išganymo.

Eidami Gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8). Šiuo atsivertimo laiku atnaujinkime savo tikėjimą, semkimės vilties „gyvojo vandens“ ir atvira širdimi priimkime Dievo meilę, kuri mus perkeičia į brolius ir seseris Kristuje. Velykų naktį atnaujinkime savo Krikšto pažadus, kad atgimtume kaip nauji vyrai bei moterys Šventosios Dvasios veikimo dėka. Jau pati Gavėnios kelionė, panašiai kaip visas krikščioniškojo gyvenimo kelias, yra visa nušviesta Prisikėlimo šviesos, kuri atgaivina norinčiųjų sekti Kristumi mintis, nuostatas bei pasirinkimus.

Jėzaus mokyme skelbiami pasninkas, malda ir išmalda (plg. Mt 6, 1–18) sąlygoja ir išreiškia mūsų atsivertimą. Neturto ir atsižadėjimo kelias (pasninkas), meilingas žvilgsnis į sužeistą žmogų ir meilės gestai jo atžvilgiu (išmalda), taip pat vaiko dialogas su Tėvu (malda) leidžia mums įgyvendinti nuoširdų tikėjimą, gyvą viltį ir veiklią meilę” .

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 m. Gavėnios proga

https://lvk.lcn.lt/naujienos/,447

LITURGIJA

Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, Ketvirtadienį, Penktadienį – 7.45, 12.00, 18.30 val.

Penktadienį po šv. Mišių ~19.15 – Kryžiaus kelias. Bus transliuojama ir internetu (https://www.youtube.com/user/Joanitai )

Šeštadienį – 7.45, 11:30 val.

Sekmadienį  – 8.30, 10.00, 12.00, 14.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)

Po kiekvienų šv. Mišių kviečiame ateiti šv. Komunijos.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir:

Antradienį 17.30 – 18.30 val.

Šeštadienį 18.30 – 19.30 val.

 

Vasario 22 d. Šv. Petro, apaštalo, Sostas.

 

ŠV. MIŠIŲ TRANSLIACIJA

Šiokiadieniais 18:30, šeštadieniais 11:30, sekmadieniais 8:30, 10, 12, 14, 18:30 val.

(https://www.youtube.com/user/Joanitai )

 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Vasario 27-28 d. gavėnios rekolekcijos zoom/youtube aplinkose. Rekolekcijos tai laikas, kai galime daugiau pasimelsti, sužinoti daugiau apie Dievą, atnaujinti su Juo ryšį. Šiemet rekolekcijas ves brolis Jonas Chrizostomas, kalbės apie maldą tema “Prie Adoracijos Šaltinio”. Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite mūsų tinklalapyje http://www.joanitai.org/gavenios_rekolekcijos/

 

SUTVIRTINIMO KURSAI SUŽADĖTINIAMS

Kursai prasideda 2020 kovo 1 d., pirmadienį, 19 val., Susitikimų datos: kovo mėn. 1, 8, 15, 22 , balandžio mėn. 12, 22, 29, savaitgalis: balandžio 17-18 (šeštadienis- sekmadienis), gegužės mėn. 6, 13, 20, 27. Daugiau informacijos ir nuorodą į registraciją rasite http://www.joanitai.org/sutvirtinimas-suzadetiniams-2021/ . Ypatingai kviečiame šiuose kursuose abu sužadėtinius, nors ir kažkuris turi sutvirtinimo sakramentą, tai puiki proga labiau pasigilinti kelionėje link santuokos.

 

ŠV. MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ

Velykų oktavos metu (balandžio 3-11 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Neaukojame gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį. Bažnyčios gale rasite lapus, į kuriuos galite surašyti Jūsų artimųjų vardus. Voką atneškite dėžes, esančias prie zakristijos arba bažnyčios gale. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną už Jūsų artimuosius aukosime šv. Mišias.

 

ŠEIMŲ FESTIVALIS

Šeimų festivalis šiemet įvyks Mardasave liepos 14 – 18 d.

 

RINKLIAVA

Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:

Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790

Bankas: SEB

Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

 

PADĖKA

Dėkojame Jums už Jūsų linkėjimus, maldą, gerumą, dovanas. Mylim Jus ir meldžiamės už Jus.

 

ŠV. MIŠIOS

Jei norite užprašyti šv. Mišias, rašykite vilnius@joanitai.org.

Auką už šv. Mišias galite pervesti į mūsų sąskaitą su mokėjimo paskirtimi: “Auka už mišias”.