Skelbimai vasario 14-21d

Šv. Mišios aukojamos:

Antradienį, trečiadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.

Ketvirtadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos 7.45, 12.00, 18.30 val.

Penktadienį po šv. Mišių ~19.15 – Kryžiaus kelias.

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos –7.45, 11:30 val.

Sekmadienį  (nuo 21 d.) šv. Mišios aukojamos – 8.30, 10.00, 12.00, 14.00, 18:30 val šv. Mišios lenkų kalba.

Visas šv. Mišias transliuojame mūsų youtube kanale www.youtube.com/user/Joanitai

Po kiekvienų šv. Mišių kviečiame ateiti šv. Komunijos.

 

Išpažinčių klausoma:

Antradienį 17.30 – 18.30 val.

Šeštadienį 18.30 – 19.30 val.

 

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Vasario 17 d. Pelenų trečiadienis. Šią dieną Bažnyčia pasninkauja. Pasninkas galioja žmonėms nuo 18 – 60m., šią dieną galima sočiai pavalgyti vieną kartą. Šv. Mišios bus aukojamos 7.30, 12, 18.30, 19.30 (pl).

 

Gavėnia skirta pasirengti Velykoms, todėl Gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės vakarienės Mišių pradžios.

 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Vasario 27-28 d. gavėnios rekolekcijos zoom/youtube aplinkose. Rekolekcijos tai laikas, kai galime daugiau pasimelsti, sužinoti daugiau apie Dievą, atnaujinti su Juo ryšį. Šiemet rekolekcijas ves brolis Jonas Chrizostomas, kalbės apie maldą tema “Prie Adoracijos Šaltinio”. Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite mūsų tinklalapyje http://www.joanitai.org/gavenios_rekolekcijos/

 

SUTVIRTINIMO KURSAI SUŽADĖTINIAMS

Kursai prasideda 2020 kovo 1 d., pirmadienį, 19 val., Susitikimų datos: kovo mėn. 1, 8, 15, 22 , balandžio mėn. 12, 22, 29, savaitgalis: balandžio 17-18 (šeštadienis- sekmadienis), gegužės mėn. 6, 13, 20, 27. Daugiau informacijos ir nuorodą į registraciją rasite http://www.joanitai.org/sutvirtinimas-suzadetiniams-2021/ . Ypatingai kviečiame šiuose kursuose abu sužadėtinius, nors ir kažkuris turi sutvirtinimo sakramentą, tai puiki proga labiau pasigilinti kelionėje link santuokos.

 

RINKLIAVA

Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:

Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790

Bankas: SEB

Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

 

PADĖKA

Dėkojame Jums už Jūsų linkėjimus, maldą, gerumą, dovanas. Mylim Jus ir meldžiamės už Jus.

 

ŠV. MIŠIOS

Jei norite užprašyti šv. Mišias, rašykite vilnius@joanitai.org.

Auką už šv. Mišias galite pervesti į mūsų sąskaitą su mokėjimo paskirtimi: “Auka už mišias”.

 

Iš Lietuvos vyskupų laiško tikintiesiems:

netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu, į bendrystę, kurios jókios grėsmės iš mūsų negali atimti.

Pelenų trečiadienio Evangelijos skaitinys atskleidžia, kokios priemonės yra tinkamiausios Gavėnios metu atsinaujinti: tai – malda, artimo meilės darbai ir pasninkas.

Visą Gavėnios metą Bažnyčia mums dosniai siūlo Dievo žodį. Jį skaitydami ir apmąstydami, melsdamiesi išnaudokime šį laiką tikėjimui auginti. Vėl iš naujo atraskime Šventąjį Raštą, kuris ne kartą į mus prabyla paguodos ir padrąsinimo žodžiais. Mąstykime Kristaus kančią, asmeniškai eidami Kryžiaus kelią ar namuose giedodami Graudžius verksmus. Nuotoliniu būdu dalyvaukime rekolekcijose, įvairiose gilinimosi į tikėjimo slėpinius iniciatyvose, Šventojo Rašto studijų ir maldos grupėse, kurios padeda priimti Dievą ir jo valią mūsų gyvenime. Kasdien junkimės į bendrą šeimos maldą, kuri stiprina visuose išbandymuose.
Gavėnia yra palankus laikas atnaujinti ne tik savo asmeninę, bet ir bendruomeninę tikėjimo kelionę. Tai laikas, apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, sergėti vieni kitus, skatinti mylėti ir daryti gerus darbus (plg. Žyd 10, 24). Būkime atidūs bei dėmesingi tiems, kuriems šis metas ypač sunkus, kreipkime žvilgsnį vieni į kitus ir nelikime abejingi savo brolių ir seserų likimui.

 

https://lvk.lcn.lt/naujienos/,448