Skelbimai vasario 7-14 d.

Sekmadienį bažnyčia 11-13 val bus uždaryta. Tie, kurie nori ateiti pasimelsti, prašome eiti pro vienuolyno duris į koplyčią.

Po 12 val. Šv. Mišių, nuo 13:30 – 18 val. bažnyčioje bus galimybė prieiti išpažinties, priimti šv. Komuniją.

13:15 bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija.

 

Šv. Mišios transliuojamos:

Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val.

Sekmadienį šv. Mišios aukojamos –  12:00 val., 18:30 val šv. Mišios lenkų kalba.

Visas šv. Mišias transliuojame mūsų youtube kanale www.youtube.com/user/Joanitai

Po kiekvienų šv. Mišių kviečiame ateiti šv. Komunijos.

 

Vasario mėn. Popiežiaus intencija – už moteris – smurto aukas, kad visuomenė jas apgintų, o jų kančios būtų išgirstos ir pripažintos.

Vasario 10 d. Šv. Skolastika, mergelė.

Vasario 11 d. Lurdo Švč. Mergelė Marija. 29-osios Pasaulinės ligonių dienos minėjimas 2021 m. vasario 11-ąją, Lurdo Švč. Mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną, yra tinkama proga atkreipti ypatingą dėmesį į ligonius, taip pat jais besirūpinančiuosius tiek sveikatos apsaugos institucijose, tiek šeimose ar bendruomenėse. Mąstau ypač apie tuos, kurie visame pasaulyje kenčia dėl koronaviruso pandemijos padarinių. Visiems, ypač vargingiausiems ir esantiems visuomenės paribiuose, reiškiu dvasinį artumą ir patikinu, kad Bažnyčia juos myli ir jais rūpinasi.

Pavedu Marijai, Gailestingumo Motinai ir Ligonių Sveikatai, visus ligonius, sveikatos apsaugos darbuotojus ir visus tuos, kurie rūpinasi kenčiančiaisiais. Tegul ji iš Lurdo grotos ir iš daugybės pasaulyje jai dedikuotų šventovių palaiko mūsų tikėjimą ir mūsų viltį, tepadeda ji mums rūpintis vienas kitu su broliška meile. Visiems ir kiekvienam iš visos širdies teikiu palaiminimą.

Popiežius Pransiškus.

Ligonių sakramento teikimą perkelsime į ramesnį laiką. Raginame jus pasidomėti kam iš savo aplinkos ligonių sakramentas yra reikalingas, praneškite mums apie juos.
Taip pat norime priminti, kad ligoninėje gulintiems taip pat galima prašyti ligonių sakramento teikimo, reikia kreiptis į tos ligoninės kapelioną, jis gali suteikti atgailos sakramentą, atnešti šv. Komuniją.

 

ALFA KURSAS JAUNIMUI

Kas ta alfa? Klausimas, į kurį kiekvienas atsakytų skritingai. Vieniems Alfa tai patirtis, kitiems – žmonės. Savanoriai gal atsakytų, jog tai misija, o gal ir ne. Kaip atsakytum tu? Kviečiam tave į Alfą, kad rastum tą atsakymą. Pirmi trys susitikimai atviri, tad nebijok pabandyti, gal tau Alfa bus atradimas!

Amžius: 16-30 m. 12 susitikimų + savaitgalio išvyka. Susitikimai nemokami.

Pradžia – sausio 27 d.  18:30 val. Iki balandžio 21 d. Savaitgalio išvyka kovo 5-7 d. Liškiavoje.

Pirmi trys susitikimai yra atviri visiems. Vėliau grupė jau yra susiformavusi ir naujų narių nebepriimame.

Registracijos forma – http://www.joanitai.org/alfa-jaunimui/

Daugiau info: https://www.facebook.com/kastaalfa, kastaalfa@gmail.com

 

ALFA 30+

Kviečiame dalyvauti Alfa 30+ . Kursas skirtas visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis, neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Kursas prasideda sausio 28 dieną (ketvirtadienį) nuotoliniu būdu, 18.30 val. Pasibaigus karantinui kursas bus tęsiamas gyvai Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Šv.jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g.27), Šv. Jono Pauliaus II salėje II aukšte.

Kursą sudaro 12 susitikimų (vyksta kiekvieną ketvirtadienį 18.30) ir viena savaitgalio išvyka (2021m. kovo 12-14 dienomis).

Registraciją rasite joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems

 

SUTVIRTINIMO KURSAI SUŽADĖTINIAMS

Kursai prasideda 2020 kovo 1 d., pirmadienį, 19 val., Susitikimų datos: kovo mėn. 1, 8, 15, 22 , balandžio mėn. 12, 22, 29, savaitgalis: balandžio 17-18 (šeštadienis- sekmadienis), gegužės mėn. 6, 13, 20, 27. Daugiau informacijos ir nuorodą į registraciją rasite http://www.joanitai.org/sutvirtinimas-suzadetiniams-2021/
Ypatingai kviečiame šiuose kursuose abu sužadėtinius, nors ir kažkuris turi sutvirtinimo sakramentą, tai puiki proga labiau pasigilinti kelionėje link santuokos.

 

 

RINKLIAVA

Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:

Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790

Bankas: SEB

Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

 

PADĖKA

Dėkojame Jums už Jūsų linkėjimus, maldą, gerumą, dovanas. Mylim Jus ir meldžiamės už Jus.

 

šv. Mišias

Jei norite užprašyti šv. Mišias, rašykite vilnius@joanitai.org.

Auką už šv. Mišias galite pervesti į mūsų sąskaitą su mokėjimo paskirtimi: “Auka už mišias”.