Skelbimai gruodžio 31 d.

Bažnyčia visą dieną yra atvira (išskyrus šv. Mišias), kviečiame ateiti pasimelsti prie prakartėlės, pagerbti Kristaus.
Po kiekvienos šv. Mišių transliacijos kviečiame ateiti priimti šv. Komuniją.  

 

Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo gimdytojaŠv. Mišios 12 val ir 18:30 (lenkų k.) Kunigai šv. Komuniją dalins po šv. Mišių transliacijos nuo 13:30, 14, 14:30. Nuo 15 val. bažnyčioje budės kunigas. Jei nerasite kunigo bažnyčioje, išsikviesti kunigą galima paskambinus į vienuolyno duris. 

Sausio 2 d. Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai. Šv. Mišios 11:30. 18:30 – 19:30 val kunigai klauso išpažinčių. 

Sausio 3 d. sekmadienį, šv. Mišios – 12:00, 18:30 (lenkų k)Kunigai šv. Komuniją dalins po šv. Mišių transliacijos nuo 13:3014, 14:30. Nuo 15 val. bažnyčioje budės kunigas. Jei nerasite kunigo bažnyčioje, išsikviesti kunigą galima paskambinus į vienuolyno duris. 

Sausio 6 d. Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai). Po šv. Mišių bus dalinama šv. Komunija ir bus galima pasiimti kreidos. 

 

SUTVIRTINIMO KURSAI SUŽADĖTINIAMS 

Kursai prasideda 2020 kovo 1 d., pirmadienį, 19 val., Susitikimų datos: kovo mėn. 1, 8, 15, 22 , balandžio mėn. 12, 22, 29, savaitgalis: balandžio 17-18 (šeštadienis- sekmadienis), gegužės mėn. 6, 13, 20, 27. Daugiau informacijos ir nuorodą į registraciją rasite http://www.joanitai.org/sutvirtinimas-suzadetiniams-2021/  

 

NUOLATINĖ ADORACIJA 

Ieškome norinčio įsipareigoti šeštadieniais 19 val. Kreipkitės į Birutę 8 65649693,birutemarija.t@gmail.com 

 

RINKLIAVA 

Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu: 

Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790     

Bankas: SEB    

Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428 

 

PADĖKA 

Dėkojame Jums už Jūsų linkėjimus, maldą, gerumą, dovanas. Mylim Jus ir meldžiamės už Jus. 

 

Atraskite kasdien patirtą gėrį, kaip ir kitų žmonių artumą ir geranoriškumą, artimųjų meilę ir visų arti esančiųjų gerumą. Dėkokime Viešpačiui už kiekvieną patirtą malonę, žvelkime į ateitį su pasitikėjimu, viltimi ir pasitikėdami šv. Juozapo, naujų metų globėjo, užtarimu“. Popiežius Pranciškus (SAK / Vatican News)