Skelbimai gruodžio 20 – 27 d.

Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Jis prasideda I Vakarine to sekmadienio, kuris esti lapkričio 28 dieną arba jai artimiausias, ir baigiasi prieš Kristaus Gimimo I Vakarinę.

ADVENTO IR ŠV. KALĖDŲ PROGRAMA

Mūsų bažnyčia yra atidaryta visą dieną, pavieniams žmonėms bus galima užeiti.

Gruodžio 20 d., sekmadienį išpažintys 15 – 18 val.

Gruodžio 21 -23 d., pirmadienį-trečiadienį 19:45-21:00 val.

Išpažinčių metu kas 15 min bus teikiama šv. Komunija. Jei jūs norėtumėte ateiti kitu laiku, arba norėtumėte kad kunigas ateitų pas jus į namus, prašome skambinti 860501424.

ŠV. MIŠIOS TRANSLIUOJAMOS

Nuo gruodžio 16 d. negalime jūsų priimti gyvai bažnyčioje šv. Mišiose. Kviečiame Jus prisijungti mūsų youtube kanale „Joanitai“

Gruodžio 20d. sekmadienį šv. Mišios – 12:00, 18:30 (lenkų k.)

Gruodžio 21 d. pirmadienį Rarotų šv. Mišios – 7:00 val

Gruodžio 21-23 d. pirmadienį – trečiadienį 18:30 val.

Gruodžio 24 d.  ketvirtadienį Rarotų šv. Mišios – 7:00 val.

Gruodžio 24 d. Šv. Kalėdų nakties šv. Mišios – 22:00 val.

Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų šv. Mišios – 7:15 ir 12:00 (10 val nebus), 18:30 (lenkų k.)

Gruodžio 26 d. Šv. Steponas, pirmasis kankinys, šv. Mišios – 12:00, 18:30 (lenkų k)

Gruodžio 27 d. Šv. Šeima, šv. Mišios – 12:00 (10 val nebus), 18:30 (lenkų k.)

Gruodžio 28 d. Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai, šv. Mišios – 18:30 val

Gruodžio 29 d. Šv. Jonas Evangelistas, šv. Mišios – 18:30 val

Gruodžio 30 d., trečiadienį šv. Mišios – 18:30 val.

Gruodžio 31 d. ketvirtadienį šv. Mišios – 22:00 val

Sausio 1 d. Švč. Mergelė marija, dievo gimdytoja, šv. Mišios 12:00, 18:30 (lenkų k.)

Sausio 2 d. šeštadienį, šv. Mišios – 11:30 val

Sausio 3 d. sekmadienį, šv. Mišios – 12:00, 18:30 (lenkų k)

ADVENTO REKOLEKCIJOS

Gruodžio 21-23 d. Advento rekolekcijos „Šv. Juozapas – Marijos vyras“, jas ves t. Reno-Marija. 18.30 val. šv. Mišios, paskaita, po jos – adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val. Rekolekcijos bus transliuojamos mūsų youtube kanale www.youtube.com/user/Joanitai.

KALĖDAIČIAI

Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui. Atėjus prie vienuolyno durų, paskambinkite į telefonspynę. Mes jus pasitiksime ir perduosime kalėdaičius.

RINKLIAVA

Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:

Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790    Bankas: SEB   Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

PADĖKA

Praėjusį sekmadienį per rinkliavą Caritas veiklai surinkome 1278 eurus. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą, aukas ir maldas.