Skelbimai lapkričio 15-22 d.

LITURGIJA

Pirmadienį, ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos. Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val. Sekmadienį šv. Mišios aukojamos – 10:00 val. ir 12:00 val., 18:30 val šv. Mišios lenkų kalba.

Per valstybės skelbiamą karantiną lapkričio 7 – 29 d. visos pamaldos vyks kaip įprasta.  Šventoji Komunija karantino metu dalijama į rankas.

 

Lapkričio 14–22 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Atlaidų programa skelbiama čia (lenkų kalba čia). Atlaidų temai šiemet parinkti žodžiai „Totus Tuus“ (lietuvių k. – Esu visas Tavo).

Šiemet atlaidai vyksta karantino metu, todėl šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Norintys jungtis į bendrą maldą iš kitų miestų, sergantys, neturintys galimybių saugiai atvykti, esantys izoliacijoje ar ribojami kitų aplinkybių yra kviečiami stebėti pamaldų transliacijas internete, per radiją ar televiziją. Kasdien šv. Mišias iš Aušros Vartų atlaidų transliuos Marijos radijas. Tiesioginės vaizdo transliacijos numatytos ir www.ausrosvartai.lt

Lapkričio 15 d. Minime popiežiaus Pranciškaus inicijuotą Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Melskimės už visus stokojančius.

Lapkričio 16 d. Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo motina

Lapkričio 17 d. Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė

Lapkričio 20 d. Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis

Lapkričio 21 d. Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas

 

NUOLATINĖ ADORACIJA

Į adoracijos koplytėlę šiuo metu prašome ateiti tik tuos, kurie yra įsipareigoję.

Sekmadieniais 15 val. ir ketvirtadieniais 14 val. reikėtų pagalbininkų įsipareigojusiems adoruotojams. Dienos valandomis rūpinasi Birutė 8 656 49693, birutemarija.t@gmail.com .

Kas antrą savaitę naktimis iš šeštadienio į sekmadienį trūksta adoruotojų 2-4 val.  Nakties valandomis rūpinasi Santa ir Egidijus 8 607 65342 naktine.adoracija@gmail.com .

 

SUTVIRTINIMO KURSAI SUAUGUSIEMS

Registracijos anketą ir visą informaciją rasite mūsų puslapyje www.joanitai.org → Sakramentai → Sutvirtinimas. Arba skambinkite tel. 8 605 01424.

 

SUŽADĖTINIŲ KURSAI

Visą informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje → Santuoka → Sužadėtinių kursai.

 

TALKA VIENUOLYNO KIEME

Br. Dismas laukia talkininkų grėbti lapus, kasdien po pietų. Galinčius siųsti SMS 8 641 66329.

 

KALĖDAIČIAI

Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui.

 

PADĖKA

Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Dėkojame, kad taip greitai su jūsų pagalba surinkome 1000 prenumeratorių youtube kanale. Stengsimės kuo greičiau transliuoti šv. Mišias ten.