Skelbimai lapkričio 8-15 d.

LITURGIJA 

Pirmadienį, ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos. Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val. 

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val. Sekmadienį šv. Mišios aukojamos – 10:00 val. ir 12:00 val., 18:30 val šv. Mišios lenkų kalba. 

Per valstybės skelbiamą karantiną lapkričio 7 – 29 d. visos pamaldos vyks kaip įprasta.  

 

Popiežiaus maldos intencija lapkričio mėnesiui: „Melskimės, kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai.“ 

 

Lapkričio 9 d. Laterano bazilikos Pašventinimas 

Lapkričio 10 d. Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas 

Lapkričio 11 d. Šv. Martynas Turietis, vyskupas 

Lapkričio 12 d. Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys 

 

SUDĖTINĖS MIŠIOS 

Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. Sudėtinės šv. Mišios aukojamos nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. – 2021 m. gegužės 17 d.  Mišių auka – tai pats Kristus kuris aukojasi už mus. Galime užrašyti savo artimųjų ar savo vardus. Vardų sąrašą galite atnešti į zakristiją arba siųsti mums vilnius@joanitai.org 

 

NUOLATINĖ ADORACIJA 

Į adoracijos koplytėlę šiuo metu prašome ateiti tik tuos, kurie yra įsipareigoję. 

Sekmadieniais 15 val., ketvirtadieniais 14 val., šeštadieniais 16 ir 18 val. reikėtų pagalbininkų įsipareigojusiems adoruotojams. Dienos valandomis rūpinasi Birutė 8 656 49693, birutemarija.t@gmail.com .   

Kas antrą savaitę naktimis iš šeštadienio į sekmadienį trūksta adoruotojų 2-4 val.  Nakties valandomis rūpinasi Santa ir Egidijus 8 607 65342 naktine.adoracija@gmail.com . 

 

SUTVIRTINIMO KURSAI SUAUGUSIEMS 

Registracijos anketą ir visą informaciją rasite mūsų puslapyje www.joanitai.org → Sakramentai → Sutvirtinimas.  

Arba skambinkite tel. 8 605 01424. 

 

SUŽADĖTINIŲ KURSAI 

Visą informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje → Santuoka → Sužadėtinių kursai. 

 

ŠV. MIŠIOS LENKŲ KALBA 

Atsižvelgiant į kalbančių lenkų kalba bendruomenės prašymą, nuo spalio 18 d., sekmadieniais, 18:30 val., pradėsime aukoti šv. Mišias lenkų kalba. Tai proga mums broliams, ypač br. Wojtek ir Jurek, pasidalinti šv. Jono bendruomenės charizma su lenkiškai kalbančiais tikinčiaisiais sekmadieniais šv. Mišiose. Kviečiame norinčius dalyvauti šiose šv. Mišiose. 

 

TALKA VIENUOLYNO KIEME 

Br. Dismas laukia talkininkų grėbti lapus, kasdien po pietų. Galinčius siųsti SMS 8 641 66329. 

 

PADĖKA 

Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū visiems, kurie mums padeda įvairia pagalba ir maldomis. Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.