Skelbimai lapkričio 1 – 8 d.

LITURGIJA

Lapkričio 1 d. Visi šventieji. Šv. Mišios lietuvių k. -10:00 ir 12:00, 18:30 (lenkų k.)

Lapkričio 2 d. Mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės). Šv. Mišios 7:00, 12:30, 18:30. Švč. Sakramento adoracija 7:30 – 18:30.

Lapkričio 3 d. Šv. Mišios 18:30. Išpažintys: 17:30-18:30.

Lapkričio 4 d. Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas. Šv. Mišios 18:30.

Lapkričio 5 d. Šv. Mišios 18:30.

Lapkričio 6 d. Šv. Mišios 18:30.

Lapkričio 7 d. Šv. Mišios 11:30. Išpažintys 18:30-19:30.

 

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS lapkričio 1 – 8 d.

Kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Lapelį su vardais galite įdėti į dėžes, bažnyčios tambūre arba prie zakristijos. Taip pat mirusiųjų vardus galite atsiųsti el.paštu vilnius@joanitai.org Visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos Jūsų intencijomis.

Iki lapkričio 30 d. visi kurie meldžiasi už mirusiuosius, gali gauti visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis: atlikus išpažintį, priėmus šv. Komuniją, pasimeldus Šv. Tėvo intencijomis. Atlaidus aukoti galime už mūsų mirusiuosius.

 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA UŽ GYDYTOJUS, SLAUGYTOJUS, LIGONIUS

Lapkričio 2 d. 7:30 – 18:30 bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija už gydytojus, slaugytojus, ligonius.

 

SUDĖTINĖS MIŠIOS

Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. Sudėtinės šv. Mišios aukojamos nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. – 2021 m. gegužės 17 d.  Mišių auka – tai pats Kristus kuris aukojasi už mus. Galime užrašyti savo artimųjų ar savo vardus. Vardų sąrašą galite atnešti į zakristiją arba siųsti mums vilnius@joanitai.org

 

NUOLATINĖ ADORACIJA

Labai prašome šiuo metu į adoracijos koplytėlę ateiti tik tuos, kurie yra įsipareigoję.

 

TAIZE-GAILESTINGUMO VAKARAI

Kviečiame registruotis savanorius. Pirmasis maldos vakaras vyks gruodžio 1 d. Registraciją rasite mūsų tinklalapyje → programa → Taize-gailestingumo vakarai.

 

SEKMADIENIO VAIKŲ PAMOKSLĖLIAI

Labai kviečiame savanorius prisijungti prie sekmadienio pamokslėlių vaikams tarnystės. Jeigu norėtumėte prisijungti šiais metais prie šios gražios ir įkvepiančios tarnystės, rašykite: ruta.lasaite@gmail.com

 

SUTVIRTINIMO KURSAI SUAUGUSIEMS

Registracijos anketą ir visą informaciją rasite mūsų puslapyje www.joanitai.org → Sakramentai → Sutvirtinimas.

Arba skambinkite tel. 8 605 01424.

 

SUŽADĖTINIŲ KURSAI

Visą informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje → Santuoka → Sužadėtinių kursai.

 

ŠV. MIŠIOS LENKŲ KALBA

Atsižvelgiant į kalbančių lenkų kalba bendruomenės prašymą, nuo spalio 18 d., sekmadieniais, 18:30 val., pradėsime aukoti šv. Mišias lenkų kalba. Tai proga mums broliams, ypač br. Wojtek ir Jurek, pasidalinti šv. Jono bendruomenės charizma su lenkiškai kalbančiais tikinčiaisiais sekmadieniais šv. Mišiose. Kviečiame norinčius dalyvauti šiose šv. Mišiose.

 

TALKA VIENUOLYNO KIEME

Br. Dismas laukia talkininkų grėbti lapus, kasdien po pietų. Galinčius siųsti SMS 8 641 66329.

 

PADĖKA

Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū visiems, kurie mums padeda įvairia pagalba ir maldomis. Praėjusį Misijų sekmadienį surinkome 1657 eur. Etiopijoje statomai šv. Jono brolių koplyčiai. Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.