Skelbimai spalio 11-18 d.

LITURGIJA

Pirmadienį, ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos. Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val. Sekmadienį šv. Mišios aukojamos – 10:00 val. ir 12:00 val.

 

Spalio 15 d. Šv. Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja

Spalio 17 d. Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys

 

Spalio 18 d. Misijų sekmadienis. Minimos misijos ir misionieriai, renkamos aukos misijų veiklai paremti. Šv. Jono bendruomenė vykdo misiją vienuolynuose, kurie išsibarstę visuose kontinentuose. Šiuo metu norime padėti vienuolynui esančiam Etiopijoje. Visa šio sekmadienio rinkliava bus skirta būtent Šv. Jono bendruomenės vienuolynui Etiopijoje, kuri šiuo metu stato koplyčią tikintiesiems. Šią dieną taip pat galėsime ištraukti vardus to vienuolyno brolių ir už juos melstis.

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS lapkričio 1 – 8 d.

Kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Į zakristiją jau galite atnešti vokus su mirusiųjų artimųjų vardais. Taip pat mirusiųjų vardus galite atsiųsti el.paštu vilnius@joanitai.org Visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos Jūsų intencijomis. Lapkričio 1 ir 8 d. šv. Mišios 10 ir 12val.; Lapkričio 2 d. šv. Mišios 7:30, 12:30 ir 18:30. Lapkričio 3-6 d. šv. Mišios 18:30; Lapkričio 7 d. šv. Mišios 11:30 val.

IŠGANYTOJO BAŽNYČIOS CHORAS

Balsingus ir muzikinę klausą turinčius vyrus kviečiame jungtis į chorą. Tai galimybė išmokti melstis ir dalintis su bendruomene savo dovanomis. Repeticijų metu broliai choristus dvasiškai lydi ir paaiškina liturgiją, giesmių prasmę. Repeticijos vyksta antradienio vakarais, šv. Mišiose giedame sekmadieniais 12 valandą. Naujų narių priėmimas vyks rugsėjo 8 d. 18.45 val. Jono Pauliaus II salėje. Kilus klausimams kreiptis el. paštu miliunaite.migle@gmail.com.

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI!

Jei norite, kad Jūsų vaikas mokytųsi aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, kviečiame prisijungti į mažųjų patarnautojų veiklą. Altoriaus patarnavimai, draugų būrys ir mokymai, tikimės, padės Jūsų vaikui susipažinti su Bažnyčios turtais. Daugiau informacijos br.elijas@joanitai.org

SEKMADIENIO VAIKŲ PAMOKSLĖLIAI

Labai kviečiame savanorius prisijungti prie sekmadienio pamokslėlių vaikams tarnystės. Jeigu norėtumėte prisijungti šiais metais prie šios gražios ir įkvepiančios tarnystės, rašykite: ruta.lasaite@gmail.com

SUTVIRTINIMO KURSAI SUAUGUSIEMS

Registracijos anketą ir visą informaciją rasite mūsų puslapyje www.joanitai.org → Sakramentai → Sutvirtinimas.

Arba skambinkite tel. 8 605 01424.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI

Visą informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje → Santuoka → Sužadėtinių kursai.

PORŲ SAVAITGALIAI

Kviečiame  į Porų Pokalbių Savaitgalį, lapkričio 6-7 d. Tema ,,Dievas – Šeima – Pinigai”.  Kalbėsime  apie pinigus šeimoje.  Tai priemonė, dėl kurios pasaulyje vyksta nuolatinė kova. Kaip tai atsiliepia mūsų sutuoktinių santykiams, ypač dabar siaučiant viruso pandemijai. Kaip mes sutuoktiniai galėtume vienas kitą įgalinti gyventi ir stiprinti dirbti toje aplinkoje, kurioje esame. Joanitų prioras t. Reno Marija  penktadienį vakare skaitys pranešimą šia tema ir klausys išpažinčių.  Šeštadienį  pranešimus skaitys poros iš J. Kentenicho Šeimos pedagogikos akademijos ,,Augti poroje”. Laukiame Jūsų. Registracija jau prasidėjo sms 8699 10969 arba ramune413@gmail.com

ŠV. MIŠIOS LENKŲ KALBA

Atsižvelgiant į kalbančių lenkų kalba bendruomenės prašymą, nuo spalio 18 d., sekmadieniais, 18:30 val., pradėsime aukoti šv. Mišias lenkų kalba. Tai proga mums broliams, ypač br. Wojtek ir Jurek, pasidalinti šv. Jono bendruomenės charizma su lenkiškai kalbančiais tikinčiaisiais sekmadieniais šv. Mišiose. Kviečiame norinčius dalyvauti šiose šv. Mišiose.

PARODA ”KAIP GERAI, KAD TU GIMEI”

Parodą galite apžiūrėti bažnyčios koridoriuje. Broliai dėkoja Simonai, kuri atvežė parodą pas mus.

Parodos organizatorius:  VšĮ Krizinio nėštumo centras Fotografė: Giedrė Šataitė

PADĖKA

Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū visiems, kurie mums padeda įvairia pagalba ir maldomis. Praėjusį sekmadienį per rinkliavą, skirtą remti šv. Tėvo paramos veikloms vargšams surinkome 1098eur. Dėkojame už jūsų aukas. Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.