Skelbimai rugsėjo 6-13 d.

LITURGIJA

Pirmadienį, ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos. Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val. Sekmadienį šv. Mišios aukojamos – 10:00 val. ir 12:00 val.

 

Rugsėjo 8 d. jaunimo šv. Mišios ir šlovinimo vakaras. Bus galimybė prieiti išpažinties iki 20:30 val.

 

Rugsėjo 7-15 d. Didieji Šilinių atlaidai

Rugsėjo 8 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė)

 

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS

Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. brolių koplyčioje. Sudėtinės šv. Mišias aukojamos nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. Mišių auka – tai pats Kristus kuris aukojasi už mus. Galime užrašyti savo artimųjų ar savo vardus. Vardų sąrašą galite atnešti į zakristiją arba siųsti mums vilnius@joanitai.org

 

NUOLATINĖ ADORACIJA

Sekmadieniams ieškome žmonių 16 ir 18 val., o 15 val. reikėtų pagalbininko;   pirmadieniams 19 val. priimtume pagalbininką;   trečiadieniais 20 val. trūksta nuolatinio;   ketvirtadieniais 14 val. antro žmogaus;   šeštadieniais 19 val. labai reikia pagalbininko. Dienos valandomis rūpinasi Birutė 8 656 49693, birutemarija.t@gmail.com .

 

PASIRUOŠIMAS PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI 20/21 – METŲ KURSAS

Kviečiame registruoti vaikus į pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai kursus. Vienerių metų programa skirta vaikams nuo 9 metų, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Registracijos anketą galite rasti mūsų puslapyje www.joanitai.org → sakramentai → Pirmoji komunija. Daugiau informacijos tel. 8 605 01424.

 

PASIRUOŠIMAS PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI 20/21 – 2 METŲ KURSAS

Ši programa tinka vaikams, kurie nori eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu, vaikams nuo 7-8 metų ir tiems vaikams, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje. Registracijos anketą galite rasti mūsų puslapyje www.joanitai.org → sakramentai → Pirmoji komunija. Daugiau informacijos tel. 8 6 05 01424.

 

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI!

Jei norite, kad Jūsų vaikas mokytųsi aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, kviečiame prisijungti į mažųjų patarnautojų veiklą. Altoriaus patarnavimai, draugų būrys ir mokymai, tikimės, padės Jūsų vaikui susipažinti su Bažnyčios turtais. Jei susidomėjote, šių metų patarnautojų programą pristatys br. Elijas rugsėjo 13 d. po 10 val. šv. Mišių ir  rugsėjo 20 d. po 12 val. šv. Mišių.

 

SUTVIRTINIMO KURSAI SUAUGUSIEMS

Visi, kurie nori priimti sutvirtinimo sakramentą, kviečiame užsirašyti į šį kursą. Sutvirtinimas – tai sakramentas, kuris tvirtina mūsų tikėjimą ir suteikia šv. Dvasią, kad galėtume tarnauti ir eitume link šventumo. Sutvirtinimo kursų pradžia 2020 m. spalio 12 d. 19 val., I a. šv. Jono menėje. Visi susitikimai vyks pirmadieniais 19.00-20.30 val. Registracijos anketą galite rasti mūsų puslapyje www.joanitai.org → sakramentai → Sutvirtinimas. Daugiau informacijos tel. 8 605 01424.

 

ALFA JAUNIMUI

Kviečiame 16-30 metų jaunimą dalyvauti Alfa kurse, kuris skirtas tiek tikintiems, tiek netikintiems. Kurso metu klausysimės patyrusių pranešėjų, bendrausime prie arbatos puodelio bei diskutuosime mažose grupelėse. Tai erdvė klausti ir ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo bei tikėjimo klausimus, susipažinti su krikščionybės tiesomis arba atrasti jas naujai. Susitikimai vyks kiekvieną trečiadienį nuo rugsėjo 23 iki gruodžio 9 d. 18.30 val. vienuolyno Jono Pauliaus II salėje. Pirmi trys susitikimai atviri, vėliau naujų dalyvių nebepriimame. Registracija el. paštu kastaalfa@gmail.com (nurodyti vardą, pavardę ir amžių). Daugiau informacijos Facebook puslapyje „Kas ta Alfa“?

 

ALFA KURSAS SUAUGUSIEMS30+

Kviečiame dalyvauti Alfa 30+. Kursas skirtas visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos tiesas. Tai puiki galimybė atsirasti aplinkoje, kurioje žmonės nori pasigilinti, ieško gyvenimo prasmės, domisi krikščionybe. Tai proga neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Kursas prasideda rugsėjo 24 dieną (ketvirtadienį) ,18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje, Šv. Jono Pauliaus II salėje II aukšte. Kursą sudaro 12 susitikimų (vyksta kiekvieną ketvirtadienį 18.20) ir viena savaitgalio išvyka (2020 m. spalio 23-25 dienomis). Alfa kursas  nemokamas. Pirmi trys susitikimai yra atviri visiems. Vėliau grupė jau yra susiformavusi ir naujų narių nebepriimame. Kviečiame visus , kurie dar yra nedalyvavę Alfa kurse. Dėl riboto dalyvių skaičiaus prašome registruotis atsakingai ir užsiregistravus -būtinai dalyvauti. Pasikeitus planams ar galimybėms dalyvauti, prašome mums pranešti. Kilus klausimams kreipkitės: alfa.joanitai@gmail.com arba tel.8 601 07071 Gediminas. Nuoširdžiai kviečiame prie mūsų prisijungti ir kartu keliauti šioje pažinimo kelionėje!

 

BETA KURSAS

Beta kursas prasideda 2020-09-13 9.00, joanitų vienuolyne. Tai tikintiesiems skirtas tikėjimo žinių ir asmeninio santykio su Dievu gilinimo ir atradimo kursas. Tai galimybė baigusiems Alfa kursą ir kitiems, kurie nori daugiau sužinoti apie tikėjimo tiesas, augti dvasioje. Jis truks du metus ir turės dvi savaitgalio išvykstamąsias rekolekcijas, po vieną per metus. Temas atskleis broliai joanitai. Dalyvio auka 20,00 EUR už vienus metus. Daugiau informacijos: www.joanitai.org/beta-kursas. Būtina išankstinė registracija iki 2020.09.12 www.joanitai.org/betakursas arba joanitai.beta@gmail.com arba 8 601 01102.

 

SAKRALINIAI ŠOKIAI

tai bendros maldos būdas, kviečiantis visus pasaulio krikščionis šokiu bei muzika švęsti galingus ir gyvybę teikiančius Dievo žodžius. Kviečiame dalyvauti pirmais mėnesio antradieniais prieš šv. Mišias 17.15 – 18.15 val. Jono Pauliaus II salėje, 2 aukšte. Teirautis: Akvilė, tel. 8 682 43544.

 

PADĖKA

Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū visiems, kurie mums padeda įvairia pagalba ir maldomis. Mums būtų labai sunku be Jūsų palaikymo! Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.