Skelbimai liepos 19-26 d.

LITURGIJA

Pirmadienį, ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos.

Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val. Sekmadienį šv. Mišios aukojamos – 10:00 val. ir 12:00 val.

 

Liepos 22 d. Šv. Marija Magdalietė

Liepos 23 d.  Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja

Liepos 25 d. Šv. Jokūbas, apaštalas

 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIOS

Liepos mėnesį šv. Mišios sekmadieniais aukojamos 10 ir 12 val.

 

PADĖKOS ŠV. MIŠIOS

Liepos 26 d. 12 val. br. Steponas aukos padėkos šv. Mišias už praleistą laiką Lietuvoje. Brolis yra siunčiamas apaštalauti į Saint-Quentin-sus-Indrois miestelį Prancūzijoje, kur irgi yra įsikūrusi šv. Jono bendruomenė.

Po šv. Mišių kviečiame pasilikti agapėje.

 

ADORACIJA

Mielieji, yra daug norinčių ir laukiančių, kada pagaliau bus atnaujinta nuolatinė adoracija. Tačiau dalis buvusių adoruotojų dėl įvairių priežasčių jau negalėtų grįžti. Siūlome pagalvoti – gal būtent Jūsų Viešpats laukia ateinant į kurią nors likusią laisvą valandą, o gal ir Jūsų draugo ar pažįstamo, kuris apie šią galimybę galėtų išgirsti iš Jūsų. Dienos valandomis rūpinasi Birutė 8 656 49693, birutemarija.t@gmail.com , nakties valandomis Santa ir Egidijus 8 607 65342 naktine.adoracija@gmail.com

Mūsų bažnyčioje jau 16-tus metus žmonės bet kuriuo paros metu nenutrūkstančioje tylos adoracijoje garbina Švč. Sakramentą. Net per karantiną, negalėdami ateiti į koplytėlę, adoruotojai savo pasirinktą valandą meldėsi ir toliau meldžiasi namuose ar kur kitur.

Kol dar trūksta žmonių nepaliaujamai adoracijai atnaujinti, toliau tęsis nepilna laikinoji adoracija antradienį, trečiadienį, penktadienį, šeštadienį – 7:30 – 18:30val.,. Nuo 21 dienos ji iš brolių koplyčios turėtų persikelti į adoracijos koplytėlę prie bažnyčios, įėjimas į ją iš bažnyčios tambūro. Sekmadienį ir toliau vyks 13:15 – 19.00val. bažnyčioje. Norinčius įsipareigoti laikinai adoracijai kviečiame kreiptis į Birutę telefonu 8 656 49693 arba el. paštu birutemarija.t@gmail.com

 

VIENUOLYNE GYVENA NE TIK VIENUOLIAI, BET IR STUDENTAI!

Šv. Jono broliai kviečia 18-28 m. vaikinus 2020-2021 metais gyventi vienuolyno studentų namuose „ATSIMAINYMAS“.

Bendrystės džiaugsmas, Remtis tiesos ir tikėjimo kelionėje, Atsakomybės ugdymas

Įsikelti galima nuo rugsėjo. O dabar, rezervuokite savo vietą!

Prašome pasidalinti šia informacija su tais, kam ji gali būti aktuali. Kreiptis į brolį Eliją tel. nr. +37067885457 arba el. paštu br.elijas@joanitai.org Daugiau informacijos: joanitai.org/studentu-namai-atsimainymas/

 

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Deklaravusiems savo pajamas VMI suteikė šansą dar iki rugpjūčio 20 dienos paaukoti savo GPM dalį. Jei dar nespėjote to padaryti, mielai prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę, arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Apie mus -> Pagalba broliams)

 

PADĖKA

Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū už paaukotą maistą broliams, šeimų festivaliui. Dėkojame už pagalbą sode, vienuolyno tvarkymą, kitas tarnystes. Jūs esate nuostabūs! Mes už jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.