Skelbimai liepos 12-19 d.

LITURGIJA

Pirmadienį, ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos.

Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val. Sekmadienį šv. Mišios aukojamos – 10:00 val. ir 12:00 val.

 

Liepos 15 d. Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Nuo liepos 15 d. Mardasave prasideda šeimų festivalis „ŠV. JONAS/JAUNAS ŠV.“ Šeimų festivalyje šiais metais dalyvaus apie 230 žmonių, iš kurių maždaug 100 vaikų. Visą savaitę mums talkins apie 50 savanorių. Prašome jūsų maldos už šį laiką.

 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIOS

Liepos mėnesį šv. Mišios sekmadieniais aukojamos 10 ir 12 val.

 

NUOLATINĖ ADORACIJA

Mielieji, yra daug norinčių ir laukiančių, kada pagaliau bus atnaujinta nuolatinė adoracija. Tačiau dalis buvusių adoruotojų dėl įvairių priežasčių jau negalėtų grįžti. Siūlome pagalvoti – gal būtent Jūsų Viešpats laukia ateinant į kurią nors likusią laisvą valandą, o gal ir Jūsų draugo ar pažįstamo, kuris apie šią galimybę galėtų išgirsti iš Jūsų. Dienos valandomis rūpinasi Birutė 8 656 49693, birutemarija.t@gmail.com, nakties valandomis Santa ir Egidijus 8 607 65342 naktine.adoracija@gmail.com.

Nuolatinė adoracija mūsų bažnyčioje šiemet jau skaičiuoja 15-tus metus kai žmonės bet kuriuo paros metu ateina pagarbinti Švč. Sakramentą. Asmeninė malda tyloje vyks koplytėlėje prie bažnyčios, įėjimas į ją iš bažnyčios tambūro.

 

VIENUOLYNE GYVENA NE TIK VIENUOLIAI, BET IR STUDENTAI!

Šv. Jono broliai kviečia 18-28 m. vaikinus 2020-2021 metais gyventi vienuolyno studentų namuose „ATSIMAINYMAS“.

Bendrystės džiaugsmas, Remtis tiesos ir tikėjimo kelionėje, Atsakomybės ugdymas

Įsikelti galima nuo rugsėjo. O dabar, rezervuokite savo vietą!

Prašome pasidalinti šia informacija su tais, kam ji gali būti aktuali. Kreiptis į brolį Eliją tel. nr. +37067885457 arba el. paštu br.elijas@joanitai.org. Daugiau informacijos: joanitai.org/studentu-namai-atsimainymas/

 

PADĖKA

Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū už paaukotą maistą broliams, šeimų festivaliui. Dėkojame už pagalbą sode, vienuolyno tvarkymą, kitas tarnystes. Jūs esate nuostabūs! Mes už jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.