Skelbimai gegužės 10-16 d.

LITURGIJA

Pirmadienį  ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos.

Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios bus aukojamos – 7:45val. 11:45 ir 18:30

Šeštadienį šv. Mišios bus aukojamos – 7:45 val. ir 11:30val

Sekmadienį šv. Mišios aukojamos–10:00val. ir 12:00val. Labai prašome pasiimti kokią sulankstomą kėdutę atsisėdimui lauke. Broliai pasirūpins keliais suolais, tačiau jų gali visiems neužtekti.

 

Šv. Mišių tvarka su tikinčiaisiais

 • Įėjimas šv. Mišioms bus tik per pagrindines bažnyčios duris.
 • Į bažnyčią bus įleidžiami 35 žmonės. Bažnyčios tambūre jūs rasite 35 įėjimo korteles, kortelę reikia pasiimti su savimi, kad įeitumėte į bažnyčią.
 • Bažnyčioje sėstis leidžiama kas tris suolus, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų)
 • Jeigu kortelių jau neberasite, reikia likti lauke. Bažnyčios garsiakalbiai bus įjungti ir bus išnešti suolai.
 • Lauke esantys tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito.
 • Prašome Mišiose dalyvauti su veidą dengiančiomis kaukėmis,
 • Priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, raginame nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus.
 • Šv. Komunija bus dalijama ir bažnyčios viduje ir lauke esantiems tikintiesiems
 • šv. Komunija dalijama tik į rankas. Ištiesus kairės rankos delną, dešinį delną padėkite po kairiu, kai kunigas ideda šv. Komuniją į delną, su dešinės rankos pirštais priimkite Kristaus Kūną toje pačioje vietoje priešais kunigą.
 • Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

 

Gegužės 13 d. minima Fatimos Švč. Mergelė Marija. Fatimos Marijos šventovė Portugalijoje yra viena žinomiausių pasaulyje Marijos šventovių. Pirmasis Marijos apsireiškimas trims Fatimos piemenėliams įvyko 1917 metų gegužės 13 d. Apsireiškimai kartojosi kas mėnesį pusę metų. Per vieną apsireiškimą Mergelė Marija patikėjo trims piemenėliams žinią, kuri vėliau pagarsėjo kaip Fatimos paslaptis. Joje buvo įspėjama apie gresiantį pasaulinį karą, buvo kalbama apie komunizmo žlugimą ir pasikėsinimą į vyskupą baltais drabužiais.

Gegužės 14 d. Šv. Motiejus, apaštalas. (I a.) burtų keliu apaštalu išrinktas vietoj Jėzaus išdaviko Judo (Apd 1, 15–26). Jis buvo Jėzaus krikšto Jordane, Jo žengimo į dangų ir prisikėlimo liudytojas.

Gegužės 16 d. Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys. Gimė 1592 m. Sandomire, Lenkijoje. 1611 m. atvyko į Vilnių ir įstojo į jėzuitų noviciatą, vėliau studijavo Vilniaus universitete. 1622 m. įšventintas kunigu, dirbo pamokslininku ir jėzuitų namų prie Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje vyresniuoju, vėliau Baltarusijoje, Lenkijoje ir vėl Vilniuje. 1655 m. rusų caro kariuomenei užėmus Vilnių, pasitraukė į Baltarusiją. Apaštalavo tarp baltarusių valstiečių. Rusų kazokų buvo suimtas ir 1657 m. prie Pinsko, Janove, žiauriai nukankintas. 1938 m. paskelbtas šventuoju.

Popiežius Pranciškus gegužės mėn. kviečia melstis, kad diakonai, ištikimi Žodžio tarnystei ir vargšams, būtų gaivinantis ženklas visai Bažnyčiai.

 

ADORACIJA

Adoracija brolių koplyčioje vyksta: (įėjimas pro vienuolyno duris)

Antradienį, Trečiadienį, Penktadienį, Šeštadienį – 7:30 – 18:30val.

Bažnyčioje:

Ketvirtadienį – 19:30-21:00 šv. valanda (bus klausoma išpažinčių)

Šeštadienį – 18:30-19:30val. (bus klausoma išpažinčių)

Sekmadienį – 13:15-18:30val.

Norinčius įsipareigoti laikinai adoracijai kviečiame kreiptis į Birutę

telefonu 8 656 49693 arba el. paštu birutemarija.t@gmail.com

 IŠPAŽINTYS

Išpažinčių klausoma:

Trečiadienį, penktadienį 15 min. prieš 18:30 šv. Mišias,

Antradienį – 17:30-18:30

Ketvirtadienį – 19:30-21:00

Šeštadienį 18:30-19:30

Sekmadienį –  30 min. prieš kiekvienas šv. Mišias.

 

MIŠIŲ INTENCIJOS

Mišias intencijas, prašome siųsti į mūsų el. paštą: vilnius@joanitai.org arba http://www.joanitai.org/maldos-intencijos-2/ arba ateiti užrašyti į zakristiją.

Trečiadieniais aukojame sudėtines šv. Mišias gyvųjų ir mirusiųjų intencijomis, o kitomis dienomis galime priimti kitas jūsų intencijas.

Jeigu norite paaukoti už šv. Mišias arba dalyvauti rinkliavoje, auką galite pervesti į mūsų sąskaitą:

Juridinis pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

 

MALDOS GRUPĖS

Suagusiųjų maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais arba pirmadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Voldemaru, voldemaras.g@gmail.com

Jaunimo maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais ir ketvirtadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Aiste, jureviciuteaiste@gmail.com

 

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2019 m. Gavome 9570 eurų, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą (nuvalyti bažnyčios sienas ir statulas), nudažyti koplyčią, pataisyti lubas šv. Jono Pauliaus II salėje, išdažyti pirmo aukšto koridorius, atnaujinti rūbinės erdvę (padarėme naujas spintas ir pan.), įrengti apsaugą bažnyčios karnize, surinkti vargonus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje bei kėdes prie altoriaus. Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus koplyčiai, įrengti staliaus dirbtuves, išdažyti Jono Pauliaus II salės lubas, zakristiją ir rūbinę. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę, arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Apie mus -> Pagalba broliams)

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d. DĖKOJAME!

 

PADĖKA IR PAGALBA

Dėkojame, kurie praėjusią savaitę lankėsi bažnyčioje, kad laikėsi dėl koronoviruso įvestų taisyklių – dėvėjo kaukes, laikėsi atstumo vienas nuo kito. Ačiū už jūsų supratingumą.

Sulaukėme klausimų, kaip jūs mums galėtumėte šiuo metu padėti.

 • Mums reikalinga pagalba nudirbti visus pavasarinius darbus kieme. Jei galite mums padėti, susisiekite su br. Dismu (+370 641 66 329) ar br. Jonu Chrizostomu (tik sms +370 677 75 163).
 • Taip pat reikalinga pagalba tvarkant vienuolyną ir bažnyčią. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

Melskimės už sužadėtinius, kurie ruošiasi tuoktis gegužės – birželio mėnesiais, kad Viešpats juos laimintų ramybe artėjant jų svarbiausiai gyvenimo dienai.

Jei šiuo metu patiriate kažkokių sunkumų ir jums reikalinga pagalba, labai prašome kreiptis.

Mūsų puslapyje galite rasti visų brolių ir vienuolyno kontaktus: http://www.joanitai.org/broliai/