Skelbimai gegužės 3 – 9 d.

LITURGIJA

Pirmadienį – penktadienį šv. Mišios bus aukojamos – 7:45val., 11:45val. ir 18:30

Šeštadienį šv. Mišios bus aukojamos – 7:45 val. ir 11:30val

Sekmadienį šv. Mišios aukojamos be tikinčiųjų –10:00val.(lenkų k.) ir 12:00val (lietuvių k.)

 

Šv. Mišių tvarka su tikinčiaisiais

 • Įėjimas šv. Mišioms bus tik per pagrindines bažnyčios duris.
 • Į bažnyčią bus įleidžiami 35 žmonės. Bažnyčios tambūre jūs rasite 35 įėjimo korteles, kortelę reikia pasiimti su savimi, kad įeitumėte į bažnyčią.
 • Bažnyčioje sėstis leidžiama kas tris suolus, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų)
 • Jeigu kortelių jau neberasite, reikia likti lauke. Bažnyčios garsiakalbiai bus įjungti ir bus išnešti suolai.
 • Lauke esantys tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito.
 • Prašome Mišiose dalyvauti su veidą dengiančiomis kaukėmis,
 • priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, raginame nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus.
 • Šv. Komunija bus dalijama ir bažnyčios viduje ir lauke esantiems tikintiesiems
 • šv. Komunija dalijama tik į rankas. Kristaus kūną, gavus į rankas, priimti reikia toje pačioje vietoje, nesinešti Jo toliau.
 • Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

 

Šiokiadieniais 7:45 ir 11:45 šv. Mišios bus aukojamos be pamokslų ir šios Mišios nebus transliuojamos tiesiogiai.

 

MALDA UŽ GYVAS IR MIRUSIAS MAMAS

Nuo gegužės 3 d. iki 8 d. bus aukojamos šv. Mišios už motinas. Siųsti mums savo mamų vardus galite el.paštu – vilnius@joanitai.org arba rašykite čia: http://www.joanitai.org/sv_misiu_intencijos/. Vardų sąrašą pildysime ir savaitės eigoje.

Tos intencijos, kurios buvo užrašytos gegužės 3 d., už jas taip pat broliai melsis iki 8 d.

Sekmadienį šv. Mišios – 12 val., kitomis dienomis – 11:45.

 

NUOLATINĖS ADORACIJOS 15 METŲ SUKAKTIES PAMINĖJIMAS

Mielieji, kitą savaitgalį kviečiame jungtis į nuolatinės adoracijos joanitų vienuolyne 15 metų sukakties paminėjimą.

Gegužės 9 d., šeštadienį, 11.30 bus aukojamos šv. Mišios. Po jų – paskaita. Viską planuojama transliuoti tiesiogiai ( http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/ ). Norintiems ateiti primename, kad į bažnyčią dėl saugaus atstumo išlaikymo gali įeiti iki 35 žmonių. Lauke irgi bus keletas suolų bei garsiakalbiai. Komuniją, dalinamą į rankas, bus galima priimti ir lauke. Labai prašome – saugokite ir save, ir kitus.

Gegužės 10 d., sekmadienį, 12 val. bus transliuojamos šv. Mišios su adoruotojams pritaikytu pamokslu. Vyskupų nurodymu į sekmadienio Mišias tikintiesiems ateiti dar kol kas negalima.

Ačiū, kad jūsų dėka nepaliaujama adoracija tęsiasi toliau, nors ir namų sąlygomis. Išlaikykime troškimą sugrįžti į adoracijos koplytėlę. O dabar, kol tęsiasi karantinas, ne rizikos grupės žmonės dar vis turi galimybę įsipareigoti laikinai adoracijai brolių koplyčioje. 🙂

Tebūna šis gražus švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, mėnuo kupinas ramybės, džiaugsmo ir vilties.

Atsakingųjų vardu, Birutė.

 

ADORACIJA

Adoracija brolių koplyčioje vyksta: (įėjimas pro vienuolyno duris)

Antradienį, Trečiadienį, Penktadienį, Šeštadienį – 7:30 – 18:30val.

Bažnyčioje:

Šeštadienį – 18:30-19:30val. (bus klausoma išpažinčių)

Sekmadienį – 13:15-18:30val.

 

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA

Šiokiadieniais – 11:30-11:45 ir 18:15-18:30

Antradienį – 17:30-18:30

Šeštadienį – 11:15-11:30 ir 18:30-19:30

 

MIŠIŲ INTENCIJOS

Mišias intencijas, prašome siųsti į mūsų el. paštą: vilnius@joanitai.org arba http://www.joanitai.org/maldos-intencijos-2/

Trečiadieniais aukojame sudėtines šv. Mišias gyvųjų ir mirusiųjų intencijomis, o kitomis dienomis galime priimti kitas jūsų intencijas. Dalyvauti šv. Mišiose galėsite tiesioginės transliacijos būdu http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

 

Jeigu norite paaukoti už šv. Mišias arba dalyvauti rinkliavoje, auką galite pervesti į mūsų sąskaitą:

Juridinis pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

 

MALDOS GRUPĖS

Suagusiųjų maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais arba pirmadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Voldemaru, voldemaras.g@gmail.com

Jaunimo maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais ir ketvirtadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Aiste, jureviciuteaiste@gmail.com

 

PIRMOJI KOMUNIJA

Gegužės mėnesį buvo planuotos pirmosios komunijos apiegos, tačiau dėl esamos situacijos turime jas nukelti. Tikime, kad prieš atostogas mums visgi pavyks turėti šventes, tad melskimės už vaikus, kurie ruošiasi ir kruopelę suagusiųjų kurie taip pat ruošiasi priimti šį sakramentą.

 

PADĖKA IR PAGALBA

Dėkojame, kurie praėjusią savaitę lankėsi bažnyčioje, kad laikėsi dėl koronoviruso įvestų taisyklių – dėvėjo kaukes, laikėsi atstumo vienas nuo kito. Ačiū už jūsų supratingumą.

Sulaukėme klausimų, kaip jūs mums galėtumėte šiuo metu padėti.

 • Mums reikalinga pagalba nudirbti visus pavasarinius darbus kieme. Jei galite mums padėti, susisiekite su br. Dismu (+370 641 66 329) ar br. Jonu Chrizostomu (tik sms +370 677 75 163).
 • Taip pat reikalinga pagalba tvarkant vienuolyną ir bažnyčią. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

 

Melskimės už sužadėtinius, kurie ruošiasi tuoktis gegužės – birželio mėnesiais, kad Viešpats juos laimintų ramybe artėjant jų svarbiausiai gyvenimo dienai.

 

Jei šiuo metu patiriate kažkokių sunkumų ir jums reikalinga pagalba, labai prašome kreiptis.

Mūsų puslapyje galite rasti visų brolių ir vienuolyno kontaktus: http://www.joanitai.org/broliai/

 

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2019 m. Gavome 9570 eurų, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą (nuvalyti bažnyčios sienas ir statulas), nudažyti koplyčią, pataisyti lubas šv. Jono Pauliaus II salėje, išdažyti pirmo aukšto koridorius, atnaujinti rūbinės erdvę (padarėme naujas spintas ir pan.), įrengti apsaugą bažnyčios karnize, surinkti vargonus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje bei kėdes prie altoriaus. Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus koplyčiai, įrengti staliaus dirbtuves, išdažyti Jono Pauliaus II salės lubas, zakristiją ir rūbinę. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę, arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Apie mus -> Pagalba broliams)

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d. DĖKOJAME!

 

ŠEIMŲ FESTIVALIS

Šeimų festivalis šiemet įvyks Mardasave liepos 15 – 19 d. Registracija į festivalį pradedama nuo balandžio 1 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia: http://www.joanitai.org/seimu-festivalis-2020/

ŠEIMŲ FESTIVALIO SAVANORIAI

Jeigu tau 18-30 metų, esi pasiruošęs savaitę vasaros viduryje (liepos 13-19 dienomis, įskaitant pasiruošimą) praleisti ypatingoje artumoje su Dievu, gamta, vaikų siautuliu ir marga joanitų bendruomene, laukiam tavęs! Registracijos nuoroda – https://forms.gle/Q73Cxb1QCgxTovBK6