SKELBIMAI balandžio 27-gegužės 3d.

LITURGIJA (nuo balandžio 27 d. iki gegužės 3d.)

 Pirmadienį – penktadienį šv. Mišios bus aukojamos su tikinčiaisiais – 7:45val., 11:45val. ir 18:30 (15 minučių prieš Mišias bus klausoma išpažinčių). Transliuojamos Mišios bus 18:30 val. http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

 Šeštadienį šv. Mišios bus aukojamos su tikinčiaisiais – 7:45 val. ir 11:30val (15 minučių prieš Mišias bus klausoma išpažinčių). Transliuojamos – 11:30 šv. Mišios.

Šv. Mišių tvarka su tikinčiaisiais

 • Įėjimas šv. Mišioms bus tik per pagrindines bažnyčios duris.
 • Į bažnyčią bus įleidžiami 35 žmonės. Bažnyčios tambūre jūs rasite 35 įėjimo korteles, kortelę reikia pasiimti su savimi, kad įeitumėte į bažnyčią.
 • Bažnyčioje sėstis leidžiama kas tris suolus, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų)
 • Jeigu kortelių jau neberasite, reikia likti lauke. Bažnyčios garsiakalbiai bus įjungti ir bus išnešti suolai.
 • Lauke esantys tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito.
 • Prašome Mišiose dalyvauti su veidą dengiančiomis kaukėmis,
 • priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, raginame nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus.
 • Šv. Komunija bus dalijama ir bažnyčios viduje ir lauke esantiems tikintiesiems
 • šv. Komunija dalijama tik į rankas. Kristaus kūną, gavus į rankas, priimti reikia toje pačioje vietoje, nesinešti Jo toliau.
 • Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

Šiokiadieniais 7:45 ir 11:45 šv. Mišios bus aukojamos be pamokslų ir šios Mišios nebus transliuojamos tiesiogiai.

SEKMADIENĮ šv. Mišios aukojamos be tikinčiųjų –10:00val.(lenkų k.) ir 12:00val (lietuvių k.).

Lietuvoje bus švenčiama Gyvybės diena. Šią dieną esame kviečiami jungtis į bendrą maldą už viso pasaulio žmones, kurie rūpinsi ligoniais, kad Dievo paguoda ir meilė sustiprintų medicinos darbuotojus, už besilaukiančias mamas, šeimas, vienišus, pagyvenusius ir sunkiai sergančius žmones, kad Dievo gydantis prisilietimas suteiktų jiems vilties.

 

Šį penktadienį pagal tradiciją, pradedamos gegužinės pamaldos. Atvirose Mišiose gegužinių pamaldų neturėsime, todėl mes kviečiame melstis Mergelei Marijai, kuri mus veda tikėjime ir priartina prie Kristaus, jūsų šeimose.

 

ADORACIJA

Adoracija brolių koplyčioje vyksta: (įėjimas pro vienuolyno duris)

Antradienį, Trečiadienį, Penktadienį, Šeštadienį – 7:30 – 18:30val.

Bažnyčioje:

Šeštadienį – 18:30-19:30val. (bus klausoma išpažinčių)

Sekmadienį – 13:15-18:30val.

 

IŠPAŽINTYS (klausomos bažnyčioje)

Antradienį 17:30 – 18:30

Šeštadienį 18:30 – 19:30

Ir prieš kiekvienas atviras Mišias – 15 min prieš Mišias.

 

MIŠIŲ INTENCIJOS

Mišias intencijas, pažymėdami norimą datą ir aukojamų Mišių valandą, prašome siųsti į mūsų el. paštą: vilnius@joanitai.org arba http://www.joanitai.org/maldos-intencijos-2/

Trečiadieniais aukojame sudėtines šv. Mišias gyvųjų ir mirusiųjų intencijomis, o kitomis dienomis galime priimti kitas jūsų intencijas. Dalyvauti šv. Mišiose galėsite tiesioginės transliacijos būdu http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

 

Jeigu norite paaukoti už šv. Mišias arba dalyvauti rinkliavoje, auką galite pervesti į mūsų sąskaitą:

Juridinis pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

 

MALDOS GRUPĖS

Suagusiųjų maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais arba pirmadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Voldemaru, voldemaras.g@gmail.com

Jaunimo maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais ir ketvirtadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Aiste, jureviciuteaiste@gmail.com

 

MALDOS TILTAS

Kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis melskimės Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vienus su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai.

PADĖKA IR PAGALBA

Mes dėkojame už jūsų maldas, pagalbą maistu, finansais, dėkojame už palaikymo žinutes ir siunčiamas akimirkas iš šv. Mišių jūsų namuose.

Sulaukėme daug klausimų, kaip jūs mums galėtumėte šiuo metu padėti.

 • Mums reikalinga pagalba nudirbti visus pavasarinius darbus kieme. Jei galite mums padėti, susisiekite su br. Dismu (+370 641 66 329) ar br. Jonu Chrizostomu (tik sms +370 677 75 163).
 • Taip pat reikalinga pagalba tvarkant vienuolyną ir bažnyčią. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

 

Jei šiuo metu patiriate kažkokių sunkumų ir jums reikalinga pagalba, labai prašome kreiptis.

Mūsų puslapyje galite rasti visų brolių ir vienuolyno kontaktus: http://www.joanitai.org/broliai/

 

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2019 m. Gavome 9570 eurų, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą (nuvalyti bažnyčios sienas ir statulas), nudažyti koplyčią, pataisyti lubas šv. Jono Pauliaus II salėje, išdažyti pirmo aukšto koridorius, atnaujinti rūbinės erdvę (padarėme naujas spintas ir pan.), įrengti apsaugą bažnyčios karnize, surinkti vargonus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje bei kėdes prie altoriaus. Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus koplyčiai, įrengti staliaus dirbtuves, išdažyti Jono Pauliaus II salės lubas, zakristiją ir rūbinę. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę, arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Apie mus -> Pagalba broliams)

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d. DĖKOJAME!

 

ŠEIMŲ FESTIVALIS

Šeimų festivalis šiemet įvyks Mardasave liepos 15 – 19 d. Registracija į festivalį pradedama nuo balandžio 1 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia: http://www.joanitai.org/seimu-festivalis-2020/

ŠEIMŲ FESTIVALIO SAVANORIAI

Jeigu tau 18-30 metų, esi pasiruošęs savaitę vasaros viduryje (liepos 13-19 dienomis, įskaitant pasiruošimą) praleisti ypatingoje artumoje su Dievu, gamta, vaikų siautuliu ir marga joanitų bendruomene, laukiam tavęs! Registracijos nuoroda – https://forms.gle/Q73Cxb1QCgxTovBK6