Skelbimai balandžio 20-26 d.

LITURGIJA
Visas šv. Mišias stebėti galite http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

Pirmadienį – penktadienį šv. Mišios aukojamos 18:30val.
Šeštadienį – 11:30val, Sekmadienį – 12:00val.

Ketvirtadienį (balandžio 23d.), 11val., bus aukojamos šv. Mišios už br. Stepono tėvą, a.a. Jean Maurice – prancūzų kalba.

ADORACIJA
Adoracija brolių koplyčioje vyksta: (įėjimas pro vienuolyno duris)
Antradienį, Trečiadienį, Penktadienį, Šeštadienį – 7:30 – 18:30val.

Bažnyčioje:
Šeštadienį – 18:30-19:30val. (bus klausoma išpažinčių)
Sekmadienį – 13:15-18:30val.

MIŠIŲ INTENCIJOS
Mišias intencijas, prašome siųsti į mūsų el. paštą: vilnius@joanitai.org arba http://www.joanitai.org/maldos-intencijos-2/Trečiadieniais aukojame sudėtines šv. Mišias gyvųjų ir mirusiųjų intencijomis, o kitomis dienomis galime priimti kitas jūsų intencijas. Dalyvauti šv. Mišiose galėsite tiesioginės transliacijos būdu http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

Jeigu norite paaukoti už šv. Mišias arba dalyvauti rinkliavoje, auką galite pervesti į mūsų sąskaitą:

Juridinis pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

MALDOS GRUPĖS
Suagusiųjų maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais arba pirmadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Voldemaru, voldemaras.g@gmail.com

Jaunimo maldos grupė nuotoliniu būdu (vyks sekmadieniais ir ketvirtadieniais). Norintys dalyvauti, susisiekite su Aiste, jureviciuteaiste@gmail.com

MALDOS TILTAS
Kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis melskimės Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vienus su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai. http://www.vilnensis.lt/lietuvos-vyskupu-laiskas-gavenios-metui/

PADĖKA IR PAGALBA
Mes dėkojame už jūsų maldas ir už šiuo laiku teikiamą pagalbą vienuolyno tvarkymui. Sulaukėme daug klausimų, kaip jūs mums galėtumėte šiuo metu padėti. Mes prašome maldos, ypatingai už vaikus, kurie ruošiasi Pirmąjai komunijai, už sutvirtinamuosius ir sužadėtinius besiruošiančius mūsų bažnyčioje.
Jei šiuo metu patiriate kažkokių sunkumų ir jums reikalinga pagalba, labai prašome kreiptis.
Mūsų puslapyje galite rasti visų brolių ir vienuolyno kontaktus: http://www.joanitai.org/broliai/

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %
Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2019 m. Gavome 9570 eurų, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą (nuvalyti bažnyčios sienas ir statulas), nudažyti koplyčią, pataisyti lubas šv. Jono Pauliaus II salėje, išdažyti pirmo aukšto koridorius, atnaujinti rūbinės erdvę (padarėme naujas spintas ir pan.), įrengti apsaugą bažnyčios karnize, surinkti vargonus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje bei kėdes prie altoriaus. Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus koplyčiai, įrengti staliaus dirbtuves, išdažyti Jono Pauliaus II salės lubas, zakristiją ir rūbinę. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę, arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Apie mus -> Pagalba broliams)

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d. DĖKOJAME!

ŠEIMŲ FESTIVALIS
Šeimų festivalis šiemet įvyks Mardasave liepos 15 – 19 d. Registracija į festivalį pradedama nuo balandžio 1 d.
Daugiau informacijos galite rasti čia: http://www.joanitai.org/seimu-festivalis-2020/

ŠEIMŲ FESTIVALIO SAVANORIAI
Jeigu tau 18-30 metų, esi pasiruošęs savaitę vasaros viduryje (liepos 13-19 dienomis, įskaitant pasiruošimą) praleisti ypatingoje artumoje su Dievu, gamta, vaikų siautuliu ir marga joanitų bendruomene, laukiam tavęs! Registracijos nuoroda – https://forms.gle/Q73Cxb1QCgxTovBK6