Skelbimai: Didžioji savaitė

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA

Visas pamaldas transliuosime tiesiogiai iš bažnyčios: http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį (balandžio 6, 7, 8 d.) šv. Mišios bus aukojamos 18:30.

Didysis ketvirtadienis (balandžio 9 d.) Paskutinės vakarienės šv. Mišios 20:30 val. Po to –  30 min. adoracija.

Didysis penktadienis (balandžio 10 d.) Kryžiaus kelias 9:15 val. Transliacija: http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

Viešpaties Kančios pamaldos – 18:00 val. Nuo 19:30-21:00 suteikiama galimybė išpažintims.

Didijį šeštadienį (balandžio 11 d.), 16:00-18:00 suteikiama galimybė išpažintims. Šią dieną nešventiname maisto.

Velyknakčio šv. Mišios šeštadienį, balandžio 11 d. 22:00 val.

 VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS Sekmadienį (balandžio 12 d.)

12 val. Velykų šv. Mišios.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 6-8 balandžio dienomis.

Rekolekcijas ves T. Reno Marija. 18:30 bus aukojamos šv. Mišios, o po jų, 19:15 val. – paskaita. 20:00-21:00 suteikiama galimybė išpažintims.

Tiesioginė transliacija: http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

 ŠV. MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ

Velykų oktavos metu (balandžio 11–19 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Neaukojame gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį. Galite pridėti savo intencijas vilnius@joanitai.org arba siųsti mūsų tinklalapyje: http://www.joanitai.org/sv_misiu_intencijos/

MIŠIŲ INTENCIJOS

Jeigu norite, kad aukotume šv. Mišias jūsų intencijomis, prašome siųsti jas į mūsų el. paštą: vilnius@joanitai.org arba siųsti mūsų tinklalapyje: http://www.joanitai.org/maldos-intencijos-2/

Trečiadieniais aukojame sudėtines šv. Mišias gyvųjų ir mirusiųjų intencijomis, o kitomis dienomis galime priimti kitas jūsų intencijas. Dalyvauti šv. Mišiose galėsite tiesioginės transliacijos būdu http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

Pildom intencijų sąrašą Gailestingumo savaitės šv. Mišiose. Prašome siųsti vardus taip pat į mūsų el. paštą. Gailestingumo novena yra aukojama už gyvuosius. Gailestingumo vainikėlio žodžiai – Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio –  šiuo metu įgyja naują prasmę. Per šv. Mišias esame prie gailestingumo šaltinio – prie Kryžiaus.

Jeigu norite paaukoti už šv. Mišias arba dalyvauti rinkliavoje, auką galite pervesti į mūsų sąskaitą:

Juridinis pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

MALDOS TILTAS

Kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis melskimės Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vienus su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai. http://www.vilnensis.lt/lietuvos-vyskupu-laiskas-gavenios-metui/

ADORACIJA

Švč. Sakramento adoracija vyksta brolių koplyčioje prie zakristijos (tik asmenims nepriklausantiems rizikos grupėms). Dėl laiko, kada galėtumėte ateiti adoruoti, kreipkitės į Birutę 865649693, birutemarija.t@gmail.com

PADĖKA IR PAGALBA

Mes dėkojame už jūsų maldas ir už šiuo laiku teikiamą pagalbą vienuolyno tvarkymui. Sulaukėme daug klausimų, kaip jūs mums galėtumėte šiuo metu padėti. Mes prašome maldos, ypatingai už vaikus, kurie ruošiasi Pirmąjai komunijai, už sutvirtinamuosius ir sužadėtinius besiruošiančius mūsų bažnyčioje. Karantino metu „Caritas“ labai prašo pagalbos, jiems trūksta savanorių, tad raginame, jei tik galite, padėti šiai organizacijai. Čia rasite daugiau informacijos ir savanorio registracijos formą: http://vajc.lt/2020/03/19/pagalba-karantino-metu-va-carite/

Jei šiuo metu patiriate kažkokių sunkumų ir jums reikalinga pagalba, labai prašome kreiptis.

Mūsų puslapyje galite rasti visų brolių ir vienuolyno kontaktus: http://www.joanitai.org/broliai/

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2019 m. Gavome 9570 eurų, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą (nuvalyti bažnyčios sienas ir statulas), nudažyti koplyčią, pataisyti lubas šv. Jono Pauliaus II salėje, išdažyti pirmo aukšto koridorius, atnaujinti rūbinės erdvę (padarėme naujas spintas ir pan.), įrengti apsaugą bažnyčios karnize, surinkti vargonus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje bei kėdes prie altoriaus. Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus koplyčiai, įrengti staliaus dirbtuves, išdažyti Jono Pauliaus II salės lubas, zakristiją ir rūbinę. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę, arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Apie mus -> Pagalba broliams)

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d. DĖKOJAME!

ŠEIMŲ FESTIVALIS

Šeimų festivalis šiemet įvyks Mardasave liepos 15 – 19 d. Registracija į festivalį pradedama nuo balandžio 1 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia: http://www.joanitai.org/seimu-festivalis-2020/

ŠEIMŲ FESTIVALIO SAVANORIAI

Jeigu tau 18-30 metų, esi pasiruošęs savaitę vasaros viduryje (liepos 13-19 dienomis, įskaitant pasiruošimą) praleisti ypatingoje artumoje su Dievu, gamta, vaikų siautuliu ir marga joanitų bendruomene, laukiam tavęs! Registracijos nuoroda – https://forms.gle/Q73Cxb1QCgxTovBK6