SKELBIMAI: kovo 22-28 d., IV Gavėnios savaitė

LITURGIJA

Šv. Mišių tiesioginė transliacija http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

Antradienį, trečiadienį ir penktadienį šv. Mišios aukojamos 18:30 val.

Šeštadienį – 11:30 val., Sekmadienį – 10:00 val. ir 12:00 val.

 

ŠV. MIŠIŲ INTENCIJOS

Jeigu norite, kad aukotume šv. Mišias jūsų intencijomis, prašome siųsti jas į mūsų el. paštą: vilnius@joanitai.org

Trečiadieniais aukojame sudėtines šv. Mišias gyvųjų ir mirusiųjų intencijomis, o kitomis dienomis galime priimti kitas jūsų intencijas. Dalyvauti šv. Mišiose galėsite tiesioginės transliacijos būdu http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

Taip pat pildom intencijų sąrašą Gailestingumo savaitės šv. Mišiose. Prašome siųsti vardus taip pat į mūsų el. paštą. Gailestingumo novena yra aukojama už gyvuosius. Gailestingumo vainikėlio žodžiai – Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio –  šiuo metu įgyja naują prasmę. Per šv. Mišias esame prie gailestingumo šaltinio – prie Kryžiaus.

Jeigu norite paaukoti už šv. Mišias, auką galite pervesti į mūsų sąskaitą: http://www.joanitai.org/broliai/

 

Kovo 25 d., trečiadienis, Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai, iškilmė.

 

IŠPAŽINTIS

Greitu metu paskelbsime laikus kada kunigai galės klausyti išpažinčių prieš šv. Velykas.

 

Kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis melskimės Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vienus su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai. http://www.vilnensis.lt/lietuvos-vyskupu-laiskas-gavenios-metui/

ADORACIJA

Švč. Sakramento adoracija vyksta brolių koplyčioje prie zakristijos (tik asmenims nepriklausantiems rizikos grupėms). Dėl laiko, kada galėtumėte ateiti adoruoti, kreipkitės į Birutę 865649693, birutemarija.t@gmail.com

 

Kryžiaus Kelias (transliacija http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/)

Penktadieniais, po 18.30 val. šv. Mišių ( apie 19.15 val. )

Sekmadieniais, po 10.00 val. šv. Mišių ( apie 11.20 val. )

 

PADĖKA IR PAGALBA

Mes dėkojame už jūsų maldas ir už šiuo laiku teikiamą pagalbą vienuolyno tvarkymui. Sulaukėme daug klausimų, kaip jūs mums galėtumėte šiuo metu padėti. Mes prašome maldos, ypatingai už vaikus, kurie ruošiasi Pirmąjai komunijai, už sutvirtinamuosius ir sužadėtinius besiruošiančius mūsų bažnyčioje. Karantino metu „Caritas“ labai prašo pagalbos, jiems trūksta savanorių, tad raginame, jei tik galite, padėti šiai organizacijai. Čia rasite daugiau informacijos ir savanorio registracijos formą: http://vajc.lt/2020/03/19/pagalba-karantino-metu-va-carite/

 

Jei šiuo metu patiriate kažkokių sunkumų ir jums reikalinga pagalba, labai prašome kreiptis.

Mūsų puslapyje galite rasti visų brolių ir vienuolyno kontaktus: http://www.joanitai.org/broliai/

 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Apie gavėnios rekolekcijas, kaip ir kada jos vyks, pranešime vėliau.

 

ŠV. MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ

Velykų oktavos metu (balandžio 12–19 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Neaukojame gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį.

 

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2019 m. Gavome 9570 eurų, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą (nuvalyti bažnyčios sienas ir statulas), nudažyti koplyčią, pataisyti lubas šv. Jono Pauliaus II salėje, išdažyti pirmo aukšto koridorius, atnaujinti rūbinės erdvę (padarėme naujas spintas ir pan.), įrengti apsaugą bažnyčios karnize, surinkti vargonus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje bei kėdes prie altoriaus. Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus koplyčiai, įrengti staliaus dirbtuves, išdažyti Jono Pauliaus II salės lubas, zakristiją ir rūbinę. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę, arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Apie mus -> Pagalba broliams)

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 1 d. DĖKOJAME!

 

ŠEIMŲ FESTIVALIS

Šeimų festivalis šiemet įvyks Mardasave liepos 15 – 19 d. Apie registraciją paskelbsime vėliau.