SKELBIMAI: kovo 1 – 7 d., I Gavėnios savaitė

LITURGIJA

Popiežius Pranciškus kovo mėnesį kviečia melstis, kad Bažnyčia Kinijoje būtų ištikima Evangelijai ir augtų vienybėje.

Pelenų trečiadienį pradėjome Gavėnios laikotarpį. Gavėnios ir Velykų laikotarpio programą rasite prie įėjimo į bažnyčią – kviečiame ją pasiimti.

Kovo 3 d., antradienis – VILNIAUS MIESTO TAIZÉ – GAILESTINGUMO VAKARAS
Tema: “O kas gi mano artimas?”: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį… O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo.” (LK 10,29-37).
Programa: 18.30 val. šv. Mišios, 19.30 val. Maldos vakaras  su mokymu (br. Steponas), šlovinimas, adoracija, išpažintys, užtarimo malda.
Prie Taizé choro kviečiame prisijungti visus galinčius ir norinčius giedoti. Repeticija vyks kovo 3 d. 18 val. Choro vadovas – Miglė , tel. 8 675 52 180, miliunaite.migle@gmail.com. Būtina išankstinė registracija.
Kviečiame savanorius: visi, kurie gali ir nori prisidėti prie Taizé maldos vakarų organizavimo, kviečiame kreiptis į Giedrę Užkurėnaitę tel. 869412929, el. p. giedre_uzk@karjera.info.

Kovo 4 d., trečiadienis Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas

Kryžiaus Kelias
Kovo 6 d., penktadienis, po 18.30 val. šv. Mišių ( apie 19.15 val. )
Kovo 8d., sekmadienis, po 10.00 val. šv. Mišių ( apie 11.20 val. )

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Kovo 13-15 d. (nuo penktadienio vakaro) – Gavėnios tylos rekolekcijos Marijos Namuose su t. Reno-Marija CSJ.
Registracija vyksta tel. 864892920 arba el. p. marijosnamai@joanitai.org (Irena).

Bažnyčioje Gavėnios rekolekcijos – balandžio 6, 7, 8 d., 18. 30 val.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. brolių koplyčioje.
Sudėtines šv. Mišias pradėsime aukoti 2020 m. kovo 2 d. Iki to laiko pranešime sudėtinių šv. Mišių aukojimo pabaigos datą.
Jeigu Jūs norėtumėte prijungti ir savo artimuosius, prašome užrašyti jų vardus ir atnešti į zakristiją. Jūs taip pat galite palikti intencijas sekretorei, kuri būna vienuolyne nuo pirmadienio iki penktadienio, 8.30 -17.00 val., tel. nr.: 86 050 1424.

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Kviečiame norinčius įsipareigoti adoracijai:
-dieninės valandos: ieškome porininkų įsipareigojusiems pirmadieniais 14-15 val., antradieniais 16-17 val., penktadieniais 8-9 val. ir šeštadieniais 16-17 val. ir 18-19 val. Jei Jums tinka kuris iš šių laikų, kreipkitės į Birutę, 8 656 49693, birutemarija.t@gmail.com
-naktinės valandos: iš sekmadienio į pirmadienį 3-4 val., iš pirmadienio į antradienį 4-5 val., antradienio į trečiadienį 1-2 val. ir 4-5 val. Kreipkitės į Egidijų, 8 607 65342, arba Santą, 8 605 83431, naktine.adoracija@gmail.com
Ačiū, kad atsiliepiate.

ŠV. MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ
Velykų oktavos metu (balandžio 12–19 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Neaukojame gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį. Bažnyčios gale rasite lapus, į kuriuos galite surašyti Jūsų artimųjų vardus. Voką atneškite į zakristiją. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną už Jūsų artimuosius aukosime šv. Mišias.

PORŲ REKOLEKCIJOS „MAŽI DŽIAUGSMAI SANTUOKOJE“
Kviečiame į gavėnios Porų rekolekcijas, kovo 6-7 d. Tema ,,Maži džiaugsmai santuokoje”. Ramybė, malda ir laikas vienas kitam. Kaina porai 90 Eurų. Vieta: Marijos svečių namai. Trukmė: nuo penktadienio 18.30 iki šeštadienio 18.00 val.
Registruotis galite parašydami El adresu: ramune413@gmail.comarba 8699 10969

KVIEČIAME JUNGTIS Į IŠGANYTOJO BAŽNYČIOS CHORĄ!
Giedančiuosius kviečiame jungtis į Išganytojo bažnyčios chorą, giedantį 12 val. šv. Mišių chorą. Repeticijos vyksta antradieniais 19 val. Susidomėję kreipkitės į Miglę: miliunaite.migle@gmail.com, 867552180

SUTVIRTINIMO KURSAI SUŽADĖTINIAMS
Kursai prasideda 2020 kovo 9 d., pirmadienį, 19 val., šv. Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte. Susitikimų datos: kovo mėn. 9, 16, 23, 30 d., balandžio mėn. 20, 30 d., gegužės mėn. 7, 14, 21, 28 d., birželio mėn. 4, 11 d.

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %
Dėkojame už Jūsų paramą ankstesniai metais bei prašome ir šiemet skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.
Daugiau informacijos apie šią paramą rasite čia.

ŠEIMŲ FESTIVALIS
Šeimų festivalis šiemet įvyks Mardasave liepos 15 – 19 d. Registraciją paskelbsime vėliau.

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ISPANIJĄ
2020 m. gegužės 1-8 d. kviečiame keliauti po Ispaniją šv. Teresės Avilietės ir šv. Kryžiaus Jono pėdomis.
Kelionės dvasinis vadovas – šv. Jono brolis t. Jurgis (CSJ). Gidė dr. Jūratė Micevičiūtė
Daugiau informacijos ir registracija : www.mundusmirabilis.lt El. p.: info@mundusmirabilis.lt
Tel.: +370 671 19931; +370 671 19932; +370 5 215 31 57

PADĖKA
Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū visiems, kurie mums padeda įvairia pagalba ir maldomis. Mums būtų labai sunku be Jūsų palaikymo! Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.