SKELBIMAI: gruodžio 15 d., III Advento sekmadienis

LITURGIJA

Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Jis prasideda I Vakarine to sekmadienio, kuris esti lapkričio 30 dieną arba jai artimiausias, ir baigiasi prieš Kristaus Gimimo I Vakarinę. 
Šiokiadienais, nuo gruodžio 17 iki 24 d., labiau pasiruošiame Kristaus Gimimo Iškilmei.

Gruodžio 16 d., pirmadienį, 7.00 val. Rarotų šv. Mišios. Rekolekcijos su s. Aurelija CSJ iš Sen. Trakų: 18.30 val. šv. Mišios, paskaita, po jos – adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val. Tema: „Mūsų širdies džiaugsmas kyla iš jo (Ps 32, 21)“

Gruodžio 17 d., antradienį, rekolekcijos su s. Aurelija CSJ iš Sen. Trakų: 18.30 val. šv. Mišios, paskaita, po jos – adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val. Tema: „Džiaugsmas kyla dovanojant (Šv. Motina Teresė)“

Gruodžio 18 d., trečiadienį, rekolekcijos su s. Aurelija CSJ iš Sen. Trakų: 18.30 val. šv. Mišios, paskaita, po jos – adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val. Tema: „Gera laukti kantriai, kol išgelbėjimas ateis iš Viešpaties (Rd 3, 26)“

Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, Rarotų šv. Mišios 7.00 val. Nuo 18 val. – atvira Advento vakaronė su maldos šokiais
šv. Jono Pauliaus II salėje.

Gruodžio 20-22 d. Advento tylos rekolekcijos Marijos namuose, veda. br. Jurgis CSJ. Tema “Pasiruošti šv. Kalėdoms”. Daugiau informacijos rasite internete. Dėl registracijos kreiptis į Ireną mob. +370 648 92920 arba el. paštu marijosnamai@joanitai.org

RAROTŲ ŠV. MIŠIOS. Gruodžio 2-23 d. Rarotų šv. Mišias aukosime pirmadienį ir ketvirtadienį 7.00 val. (trukmė 30-35 min.). Rarotų šv. Mišios – tai Advento laikotarpiu, saulėtekio metu Švč. Mergelės Marijos garbei aukojamos šv. Mišios. Švč. Mergelė Marija mums padeda pasiruošti šv. Kalėdų šventei.

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ. Kviečiame norinčius įsipareigoti adoracijai: iš pirmadienio į antradienį 3-4 val., iš antradienio į trečiadienį 2-3, 3-4, 4-5, 6-7 val., ketvirtadienį 5-7 val. Kreipkitės į Egidijų, 8 607 65342, arba Santą, 8 605 83431, naktine.adoracija@gmail.com

IEŠKOME MOBILAUS TELEFONO! Jeigu turite atliekamą/ seną išmanų mobilųjį telefoną, br. Elijas mielai priimtų šią dovaną 🙂 Rašykite br.elijas@joanitai.org arba skambinkite br. Jurgiui, 860087627.

SKAUTAI KVIEČIA. Gruodžio 22 d., sekmadienį, po 10 ir 12 val. Šv. Mišių Europos skautai dalins Betliejaus Taikos ugnį, vaišins kava ir paruoš jums kalėdinių dovanų, o jūs galėsite paremti jų žiemos stovyklas.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PAMALDŲ TVARKA
Gruodžio 24 d. šv. Kalėdų nakties šv. Mišios 22.00 val. Suneštinė agapė – prašome Jūsų pagalbos 🙂
Gruodžio 25 d. Tyliosios Piemenėlių šv. Mišios 7.15 val. seserų koplyčioje. Šv. Kalėdų šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val. bažnyčioje.
Gruodžio 26 d. šv. Steponas, pirmasis kankinys, šv. Mišios 12.00 val.
Gruodžio 27 d. šv. Jonas, iškilmė, Šv. Jono šeimos diena, 18.30 val. Šv. Mišios. Oblatūros atnaujinimas. Suneštinė agapė šv. Jono Pauliaus II salėje – prašome Jūsų pagalbos 🙂
Gruodžio 31 d. 22.00 val. – Padėkos šv. Mišios. Po Mišių – suneštinė agapė, prašome Jūsų pagalbos 🙂 Naktinė adoracija.
Sausio 1 d. – 12.00 val. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, šv. Mišios

NAMŲ PAŠVENTINIMAS
Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų pas Jus pašventinti Jūsų namų ir pasimelstų kartu su Jūsų šeima, prašome užsirašyti zakristijoje. Palikite savo telefono numerį, adresą ir apytikslį laiką, kada Jums būtų patogu. Namus pradėsime lankyti lapkričio pabaigoje.
Namų palaiminimas – tai proga pasimelsti ir pabendrauti kartu su visa Jūsų šeima ir pašventinti namus, kad tai būtų meilės ir ramybės vieta 🙂

KALĖDAIČIAI. Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui.