SKELBIMAI: gruodžio 8 d., II Advento sekmadienis

LITURGIJA

Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Jis prasideda I Vakarine to sekmadienio, kuris esti lapkričio 30 dieną arba jai artimiausias, ir baigiasi prieš Kristaus Gimimo I Vakarinę. 

Gruodžio 9 d., pirmadienį, Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas. 7.00 val. Rarotų šv. Mišios, 18.30 val. – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės šv. Mišios.

Gruodžio 10 d., antradienį, Jaunimo šv. Mišios 18.30 val. ir maldos vakaras su šlovinimu po šv. Mišių. Bus galimybė prieiti išpažinties ir paprašyti užtarimo maldos.

Gruodžio 12 d., ketvirtadienį, Rarotų šv. Mišios 7.00 val.

Gruodžio 13 d., penktadienį, Šv. Liucija, mergelė, kankinė

Gruodžio 14 d., šeštadienis, Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Šv. Mišios 11:30. 18.00 val. bažnyčioje broliai gieda Vakarinę. Po jos – adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 19.30 val.

RAROTŲ ŠV. MIŠIOS

Gruodžio 2-23 d. Rarotų šv. Mišias aukosime pirmadienį ir ketvirtadienį 7.00 val. Rarotų šv. Mišios – tai Advento laikotarpiu, saulėtekio metu Švč. Mergelės Marijos garbei aukojamos šv. Mišios. Švč. Mergelė Marija mums padeda pasiruošti šv. Kalėdų šventei. Šios šv. Mišios trunka apie 30-35 min.

ADVENTO REKOLEKCIJOS

Gruodžio 16-18 d. Advento rekolekcijos bažnyčioje, veda s. Aurelija CSJ iš Senųjų Trakų vienuolyno. Tema „Džiaugsmas“. 18.30 val. šv. Mišios, paskaita, po jos – adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.

Gruodžio 20-22 d. Advento rekolekcijos Marijos namuose, veda. br. Jurgis CSJ. Tema “Pasiruošti šv. Kalėdoms”. Daugiau informacijos rasite internete. Dėl registracijos kreiptis į Ireną mob. +370 648 92920 arba el. paštu marijosnamai@joanitai.org

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ.

Kviečiame norinčius įsipareigoti adoracijai:

-dienos valandos: penktadieniais 11-12 val. Kreipkitės į Birutę, 865649693, dienine.adoracija@gmail.com

-nakties valandos:  iš antradienio į trečiadienį 1-2, 1-3, 3-5, 4-5, 6-7 val., ketvirtadienį 5-7 val., kas antrą šeštadienį 6-8 val. Kreipkitės į Egidijų, 8 607 65342, arba Santą, 8 605 83431, naktine.adoracija@gmail.com

CHORO „ADORAMUS“ KONCERTAS

Gruodžio 15 d. 13 val. kviečiame į adventinį choro Adoramus koncertą, kuris vyks šv. Kazimiero bažnyčioje.

Programoje A. Pärt, V. Augustino kūriniai bei I. J. M. Šimkaus Mišios cis-moll premjera. Visų maloniai laukiame!

KALĖDINIS BĖGIMAS „BĖK IR ATSTATYK SAVO BAŽNYČIĄ“

Gruodžio 15 d., sekmadienį, brolis Dismas kviečia dalyvauti Kalėdiniame bėgime su šūkiu „Bėk ir atstatyk savo bažnyčią“. Distancijos: 3 km, 6 km, 12 km ir Nykštukų bėgimas vaikams.

ALFA KURSO BAIGIAMASIS VAKARAS

Labai kviečiame visus – ir dalyvavusius kurse, ir nedalyvavusius, norinčius, bet vis dar nesiryžtančius dalyvauti – į ALFA kurso baigiamąjį vakarą, kuris vyks gruodžio 15 d. 17 val. bažnyčioje. Vakaro metu bus ALFA kurso pristatymas, liudijimai, šlovinimas, adoracija. Vakarą užbaigsime suneštine agape. Labai laukiame visų!

NAMŲ PAŠVENTINIMAS

Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų pas Jus pašventinti Jūsų namų ir pasimelstų kartu su Jūsų šeima, prašome užsirašyti zakristijoje. Palikite savo telefono numerį, adresą ir apytikslį laiką, kada Jums būtų patogu. Namus pradėsime lankyti lapkričio pabaigoje.

Namų palaiminimas – tai proga pasimelsti ir pabendrauti kartu su visa Jūsų šeima ir pašventinti namus, kad tai būtų meilės ir ramybės vieta 🙂

KALĖDAIČIAI. Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui.