SKELBIMAI: lapkričio 24 d.

LITURGIJA
Šventasis Tėvas lapkričio mėnesį kviečia melstis, kad Artimuosiuose Rytuose, kur viena šalia kitos gyvuoja įvairios religinės bendruomenės , įsivyrautų dialogo ir susitaikinimo dvasia.

Lapkričio 26 d., antradienį, kviečiame į maldos vakarą: nuo 18:30 – Šv. Mišios, nuo 19:30 – adoracija, giesmės, išpažintys, užtarimo malda.

Lapkričio 30 d., šeštadienis, Šv. Andriejus, apaštalas

Kviečiame norinčius įsipareigoti adoracijai:
-dieną: penktadieniais 11-12 val. ir sekmadieniais 9-10 val. Pastarasis laikas būtų labai patogus tiems, kas paprastai ateina į 10 val. šv. Mišias. Kreipkitės į Birutę, 865649693, dienine.adoracija@gmail.com;
naktį: iš pirmadienio į antradienį 4-6 val., iš antradienio į trečiadienį 1-3, 3-5, 6-7 val., iš trečiadienio į ketvirtadienį 5-7 val. Kreipkitės į Egidijų, 8 607 65342, arba Santą, 8 605 83431, naktine.adoracija@gmail.com

Gruodžio 3 d., antradienį, kviečiame į Taize-Gailestingumo vakarą. Tema: „Pamatys Žmogaus Sūnų ateinantį dangaus debesyse su didžia galybe ir šlove (Mt 24, 30)“. Programoje: 18:30 šv. Mišios, 19:30 mokymas (br. Paulius), šlovinimas, adoracija, išpažintys, užtarimo malda.
Norinčius ir mokančius giedoti kviečiame prisijungti prie šio vakaro choro. Chorui vadovaus Miglė Miliūnaitė. Repeticijos vyks lapkričio 25 d. 19 val., lapkričio 29 d. 18 val. ir gruodžio 2 d. 19 val. Kviečiame registruotis į giedotojų gretas el. paštu miliunaite.migle@gmail.com (kilus klausimams skambinkite: 867552180).

Namų palaiminimas – tai proga pasimelsti ir pabendrauti kartu su visa Jūsų šeima ir pašventinti namus, kad tai būtų meilės ir ramybės vieta 🙂 Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų pas Jus pašventinti Jūsų namų ir pasimelstų kartu su Jūsų šeima, prašome užsirašyti zakristijoje. Namus pradėsime lankyti lapkričio pabaigoje.

Gruodžio 16-18 d. Advento rekolekcijos bažnyčioje, veda s. Aurelija CSJ iš Senųjų Trakų vienuolyno. Tema: „Džiaugsmas“. 18.30 val. šv. Mišios, paskaita, po jos – adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.

Gruodžio 20-22 d. Advento tylos rekolekcijos Marijos namuose, veda. br. Jurgis CSJ. Tema: “Pasiruošti šv. Kalėdoms”. Dėl registracijos kreiptis į Ireną mob. +370 648 92920 arba el. paštu marijosnamai@joanitai.org