SKELBIMAI: lapkričio 3 d.

LITURGIJA
Visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.

Lapkričio 4 d., pirmadienis, Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas
Lapkričio 9 d., šeštadienis, Laterano bazilikos Pašventinimas.

Šv. Mišių tvarkaraštis Vėlinių aštuondienio metu
(visos pamaldos vyks Bažnyčioje):
Lapkričio 4 d., pirmadienį, 18:30 val.
Lapkričio 5 d., antradienį, 18:30 val.
Lapkričio 6 d., trečiadienį, 18:30 val.
Lapkričio 7 d., ketvirtadienį 18:30 val.
Lapkričio 8 d., penktadienį, 18:30 val.

VISUOTINIAI ATLAIDAI
Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galima gauti visuotinius atlaidus maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus:  atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti Popiežiaus intencija. Šiuos atlaidus galima paaukoti ir už mirusius artimuosius.

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Ieškome adoruotojų:
-dienos laiku: penktadieniais 17-18 val, šeštadieniais 15-16 val. Kreipkitės į Birutę, 865649693, dienine.adoracija@gmail.com
-nakties laiku: iš antradienio į trečiadienį 0-5 val. Kreipkitės į Egidijų, 8 607 65342, arba Santą, 8 605 83431, naktine.adoracija@gmail.com
Jei Jūs norite įsipareigoti adoracijai, bet visi išvardinti laikai netinka, drąsiai kreipkitės minėtais kontaktais, surasime Jums tinkamą laiką.

SUSIKAUPIMO DIENA
Lapkričio 9 d., šeštadienį, kviečiame į Susikaupimo dieną Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje. Tema: „Marija laikė visus įvykius širdyje (Lk 2, 51)“.
Programa (veda br. Jonas Chrizostomas):
9.00 Registracija
9.30 Malda
10.00 I paskaita
11.00 Adoracija
12.00 Šv. Mišios (adoracijos ir šv. Mišių metu bus klausoma išpažinčių)
13.00 Suneštinė agapė
13.30 Lectio divina (1 Kor 3, 9-17)
14.15 II paskaita

PORŲ REKOLEKCIJOS „ATLEIDIMO GALIA“
Rekolekcijos vyks lapkričio 8-9 d., Marijos namuose. Auka porai: 90 eurų.
Daugiau informacijos ir registracija: ramune413@gmail.com, 8699 10969 (Ramunė)

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI!
Kviečiame 6-18 m. vaikus ir paauglius pabandyti patarnauti šv. Mišiose sekmadienį su galimybe ateityje labiau įsipareigoti, dalyvauti įvairiuose susitikimuose ir išvykose skirtose patarnautojoms. Kreiptis į br. Eliją gyvai arba el. paštu br.elijas@joanitai.org

SUTVIRTINIMO KURSAI SUAUGUSIEMS (nuo 25 m.)
Susitikimai vyksta pirmadieniais 19:00-20:15. Prisijunkite! Registracija internetu. Daugiau informacijos: http://www.joanitai.org/sutvirtinimas/ arba telefonu 86 050 1424

SUŽADĖTINIŲ KURSAI 2019/2020
Šv. Jono broliai kviečia ir ragina sužadėtinius jau šį rudenį pradėti ruoštis vestuvėms. Kursas prasidės lapkričio 16 d. ir truks iki pavasario (2020-05-09).
Susitikimai vyks šeštadieniais, nuo 10 val. ir vyks 1-2 kartus per mėnesį. Daugiau informacijos ir nuorodą į registraciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.