SKELBIMAI: spalio 20 d.

XXIX EILINIS SEKMADIENIS

LITURGIJA

Spalio 22 d., antradienį, Šv. Jonas Paulius II, popiežius. Po 18:30 šv. Mišių – maldos vakaras (adoracija, išpažintys, užtarimo malda).

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Šį mėnesį bažnyčia kviečia kasdien kalbėti Rožinį. Jeigu neturite rožinio, jį galite įsigyti pas kontempliatyviąsias seseris.

Kviečiame norinčius įsipareigoti nuolatinei adoracijai:
dienos laiku: penktadieniais 16-17 ir 17-18 val., sekmadieniais 9-10 val. Kreipkitės į Birutę, 865649693, dienine.adoracija@gmail.com
nakties laiku: iš antradienio į trečiadienį 3-5 val., iš trečiadienio į ketvirtadienį 0-2 val., iš sekmadienio į pirmadienį 4-6 val. Kreipkitės į Egidijų, 8 607 65342, arba Santą, 8 605 83431, naktine.adoracija@gmail.com

Šiuo metu reikia pastiprinimo šiose tarnystėse:
-vienuolyno tvarkymas.
Kreipkitės į br. Jurgį
-sekmadienio pietų gamyba (kad broliai po šv. Mišių turėtų kuo pasistiprinti).
Pietūs gaminami pagal grafiką, maždaug kartą per mėnesį. Kreipkitės į Danutę, 86 562 6721
-vienuolyno sodo tvarkymas (lapų grėbimas). Kreipkitės į br. Joną Chrizostomą
-10 val. šv. Mišių skaitovų koordinavimas.
Rašykite vilnius@joanitai.org
-vaikų pamoksliukų per 12 val. šv. Mišias organizavimas.
Kreipkitės į Moniką, monika.vasiliauskyte@gmail.com

Lapkričio 1-8 d.
kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į zakristiją.

Kviečiame 6-18 m. vaikus ir paauglius pabandyti patarnauti šv. Mišiose sekmadienį su galimybe ateityje labiau įsipareigoti, dalyvauti įvairiuose susitikimuose ir išvykose. Ypač trūksta patarnautojų 10 val. sekmadienio šv. Mišioms. Kreiptis į br. Eliją: br.elijas@joanitai.org

SUTVIRTINIMO KURSAI SUAUGUSIEMS. Susitikimai vyksta pirmadieniais 19:00-20:15. Kviečiame registruotis ir prisijungti!

Dėkojame visiems, kurie prisiėmė tarnystę melstis už joanitų misionierius ir paaukojo joanitų misijai Etiopijoje!
Br. Jurgis