SKELBIMAI: spalio 13 d.

XXVIII EILINIS SEKMADIENIS

LITURGIJA

Spalio 15 d. Šv. Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja

Spalio 15 d., antradienį po 18:30 šv. Mišių – šv. Jonui Pauliui II skirtas maldos vakaras. Programa: paskaita, relikvijų pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties. Tai – pasiruošimas šv. Jono Pauliaus II liturginiam minėjimui spalio 22 d.

Spalio 17 d. Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys
Spalio 18 d. Šv. Lukas, evangelistas

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Šį mėnesį bažnyčia kviečia kasdien kalbėti Rožinį. Jeigu neturite rožinio, jį galite įsigyti pas kontempliatyviąsias seseris.

Kviečiame norinčius įsipareigoti nuolatinei adoracijai:
dienos laiku: penktadieniais 16-17 ir 17-18 val., šeštadieniais 19-20 val. Kreipkitės į Birutę, 865649693, dienine.adoracija@gmail.com
nakties laiku: iš antradienio į trečiadienį 3-5 val., iš trečiadienio į ketvirtadienį 0-2 val., ketvirtadienį 7-8 val. Kreipkitės į Egidijų, 8 607 65342, arba Santą, 8 605 83431, naktine.adoracija@gmail.com

Lapkričio 1-8 d. kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į zakristiją.

Kviečiame 6-18 m. vaikus ir paauglius pabandyti patarnauti šv. Mišiose sekmadienį su galimybe ateityje labiau įsipareigoti, dalyvauti įvairiuose susitikimuose ir išvykose. Ypač trūksta patarnautojų 10 val. sekmadienio šv. Mišioms. Kreiptis į br. Eliją gyvai arba el. paštu br.elijas@joanitai.org

SUTVIRTINIMO KURSAI SUAUGUSIEMS (nuo 26 m.) antrasis susitikimas – spalio 22 d.
Visi susitikimai vyks pirmadieniais 19.00-20.15 val. Kviečiame registruotis ir prisijungti!

SUŽADĖTINIŲ KURSAI mūsų vienuolyne prasidės lapkričio 16 d., šeštadienį, 10 val. ir vyks 1-2 k. per mėnesį iki gegužės 9 d. Daugiau informacijos ir nuorodą į registraciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.

Lapkričio 8-9 d. kviečiame į Porų rekolekcijas. Tema: Atleidimo Galia. Auka porai: 90 eurų. Vieta: Marijos svečių namai. Registruotis: ramune413@gmail.com, 8699 10969 (Ramunė)

Patyriminė Poros Santykių Studija Consummatums est – tai 8 susitikimus (vieną kartą per mėnesį) trunkanti programa sutuoktiniams, norintiems auginti savo santykį poroje. Susitikimai vyks šv. Jono brolių vienuolyne, antradieniais / trečiadieniais 19.00-20.30 val. arba šeštadieniais 11.00-12.30 val. Daugiau informacijos: ramune413@gmail.com

PADĖKA
Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū visiems, kurie mums padeda įvairia pagalba ir maldomis. Mums būtų labai sunku be Jūsų palaikymo! Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.